"
Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju IIA MONTENEGRO

 

 

14.10.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA, ORGANIZUJE 06.11.2017. SEMINAR U VEZI NAJBOLJIH PRAKSI/SMJERNICA NA USPOSTAVLJANJU REVIZORSKOG ODBORA ALI I SISTEMA UPRAVLJANJA RIZICIMA, POLAZEĆI OD ZAKONA O REVIZIJI CRNE GORE. Opširnije...

 

04.10.2017.|IIRCG U SARADNJ SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA, I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT DOO ORGANIZUJE (PO PRVI PUT U CRNOJ GORI) OD 15.-16. DECEMBRA 2017. OBUKU ZA STICANJE IIRCG ZVANJA "OVLAŠĆENI MENADŽER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA"-ZA POTREBE IZRADE IZVJEŠTAJA MENADŽMENTA. Opširnije...


 

 

12.09.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA KOMOROM PROCJENITELJA CRNE GORE, UNIVERZITETOM UDG I PRIVREDNOM KOMOROM CRNE GORE, ORGANIZOVAO PROGRAM EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI BIZNISA I KAPITALA KOMPANIJA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA. PREDAVANJA SU ORGANIZOVANA U PERIODU 08-09 SEPTEMBRA 2017. Opširnije...

 

27.06.2017.|EVROPSKA KOMISIJA ORGANIZUJE KONFERECIJU INTERNE REVIZIJE KOJA JE NAMIJENJENA PODJEDNAKO I INTERNIM REVIZORIMA IZ PRIVREDE I JAVNOG SEKTORA. NAZIV KONFERENCIJE JE "INOVATIVNOST I KREATIVNOST U INTERNOJ REVIZIJI-MIT ILI REALNOST". EU JE OMOGUĆILA DA SVI IIRCG ČLANOVI MOGU PRISUSTVOVATI OVOM DOGAĐAJU BESPLATNO UZ NAPOMENU DA DELEGATI SAMI SNOSE TROŠAK PREVOZA I BORAVKA  U BRISELU.  Opširnije...


 

 

19.05.2017.|IIRCG POTPISAO UGOVOR O SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG, KOMOROM PROCJENITELJA CRNE GORE I REVIZORSKOM FIRMOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, U CILJU EDUKACIJE STRUKOVNIH LICA NA PRAKTIČNOJ PRIMJENI STANDARDA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE STRUKE CRNE GORE Opširnije...

 

31.05.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA I HLB MONT AUDIT DOO, ORGANIZOVAO 26.05.2017. SPECIJALISTIČKU OBUKU NA TEMU KAKO PRIPREMITI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA I NEFINANSIJSKI IZVJEŠTAJ U SKLADU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU CRNE GORE Opširnije...


 

 

03.05.2017.|IZAŠAO JE IZ ŠTAMPE IIRCG ZVANIČNI PREVOD IIA GLOBALNIH SMJERNICA (IMPLEMENTACIONIH VODIČA) KOJI SU STUPILI NA SNAGU 01.01.2017. GODINE. SMJERNICE SU NAMIJENJENE INTERNIM REVIZORIMA U CILJU PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA U PRAKSI.  Opširnije...

 

24.04.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA ORGANIZOVAO 07, 08, 11 i 21 APRILA 2017. GODINE ČETVORODNEVNA PREDAVANJA/OBUKU PO NOVOM PROGRAMU EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR. Opširnije...


 

 

01.03.2017.|GOSTOVANJE NA JUTARNJEM PROGRAMU TVCG PREDSJEDNIKA IIRCG; SENATORA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE; PRODEKANA ZA NASTAVU UNIVERZITETA MEDITERAN; ČLANA KOMISIJE ZA SERTIFIKACIJU KOMORE PROCJENITELJA CG. GOSTOVANJE MOŽETE POGLEDATI UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...

 

17.03.2017.|PRVO ISTRAŽIVANJE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE O STANJU PROFESIJE INTERNE REVIZIJE CRNE GORE TE IZAZOVIMA SA KOJIMA SE SUSREĆU U SVAKODNEVNOM RADU.  U ISTRAŽIVANJU JE UČESTVOVALO OKO 70 ANKETIRANIH INTERNIH REVIZORA IZ JAVNOG SEKTORA I SEKTORA PRIVREDE I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA  Opširnije...


 

 

03.03.2017.|IIRCG U SARADNJI SA MINISTARSTVOM FINANSIJA CRNE GORE, UNIVERZITETOM MEDITERAN, DRŽAVNOM REVIZORSKOM INSTITUCIJOM I KOMOROM PROCJENITELJA CRNE GORE ORGANIZOVAO OKRUGLI STO NA TEMU: IZMJENE IIA STANDARDA; NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU; NOVOG ZAKONA O REVIZIJI; SARADNJE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE; PROPISA U VEZI REALNOSTI PROCJENE IMOVINE Opširnije...

 

05.02.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) POTPISAO TRILATERALNI UGOVOR O SARADNJI SA UNIVERZITETOM MEDITERAN IZ PODGORICE I REVIZORSKOM FIRMOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, U CILJU EDUKACIJE STRUKOVNIH LICA NA PRAKTIČNOJ PRIMJENI STANDARDA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE STRUKE CRNE GORE Opširnije...


 

 

04.01.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) OBJAVLJUJE NOVI/UNAPRIJEĐENI PROCES EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR", U SKLADU SA NAJBOLJIM IIA PRAKSAMA EDUKACIJE INTERNIH REVIZORA  OPŠIRNIJE...  POJAŠNJENJE FAZA/KORAKA ZA STICANJE OVOG ZVANJA MOŽETE PREUZETI UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...

 

01.12.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA UDRUŽENJEM "E-SIGURNOST" IZ BEOGRADA U CILJU EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ČLANSTVA U OBLASTI PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA TE ZAJEDNIČKOG UNAPREĐENJA SAVREMENIH BEZBJEDONOSNIH INFORMACIONIH ZNANJA  Opširnije...


 

 

14.11.2016.|GLOBAL IIA IZDAO REVIDIRANE STANDARDE INTERNE REVIZIJE KOJI ĆE BITI U PRIMJENI OD JANUARA 2017 GODINE. Opširnije... IIA JE TAKOĐE TOKOM 2016. GODINE IZDAO SET NOVIH PRIRUČNIKA ZA IMPLEMENTACIJU STANDARDA I FOKUSIRANJE NA UPRAVLJANJE AKTIVNOSTI INTERNE REVIZIJE Opširnije...

 

25.11.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) U SARADNJI SA INSTITUTOM INTERNIH REVIZORA AUSTRIJE ORGANIZOVAO JE NOVI CIKLUS EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA EKSPERT EKSTERNE OCJENE KVALITETA U SKLADU SA IIA STANDARDIMA.  Opširnije...


 

NOVOSTI

 

OSTALE AKTIVNOSTI

15.12.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIYORA CRNE GORE U SARANJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE UNIVERZITETA MEDITERAN IZ PODGORICE, ORGANIZOVAO JE OD 01.-03. DECEMBRA 2016. EKSPERTSKU OBUKU ZA STICANJE ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA IT" Opširnije...

 

RIJEČ PREDSJEDNIKA INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, PROF. DR ĐORĐIJA RAKOČEVIĆA Opširnije...


 

08.10.2016.| IIRCG, PO PRVI PUT U CRNOJ GORI, ORGANIZOVAO JE SEMINAR U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI KAPITALA (BIZNISA), U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA PROCJENE. PREDAVANJE JE ODRŽAO ANTON LEZHJA, ASA, RICS, CF-ZVANIČNI PREDAVAČ MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE PROCJENITELJA KAPITALA (iiBV). Opširnije...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU MINISTARSTVA FINANSIJA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE Opširnije...


 

14.06.2017.|IIRCG OBAVJEŠTENJE ČLANSTVU O SAZIVANJU VIII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, U SKLADU SA ČLANOM 20 STATUTA TE ZAKONOM O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNE GORE. Opširnije..

 

SERTIFIKAT IZDAT OD STRANE GLOBALNOG INSTITUTA INTERNIH REVIZORA (IIA) Opširnije...


 

04.04.2017.|IIRCG U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG OBJAVLJUJE RASPORED ISPITA TOKOM JUNA 2017. ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR" (ZA KANDIDATE PO STAROM PROGRAMU) Opširnije...

 

SERTIFIKAT O ČLANSTVU KOJI JE IZDAT OD STRANE ECIIA-BRISEL Opširnije...


 

23.12.2016.| BESPLATAN VIDEO PREGLED EKSPERTSKE OBUKE IZ OBLASTI REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA U ORGANIZACIJI IIRCG U SARANJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE IZ PODGORICE Opširnije...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU IIA I IFAC ORGANIZACIJE Opširnije...


 

23.12.2016.| BESPLATAN VIDEO PREGLED EKSPERTSKE OBUKE IZ OBLASTI EKSTERNE OCJENE KVALITETA REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA, U ORGANIZACIJI IIRCG U SARANJI SA IIA AUSTRIJA Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UDRUŽENJA ZA REVIZIJU I KONTROLU INFORMACIONIH SISTEMA HRVATSKE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

25.10.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, PO PRVI PUT U CRNOJ GORI, UVODI ULUGU BESPLATNOG NEOGRANIČENOG ONLINE PREGLEDA SVIH VIDEO MATERIJALA SA PRETHODNIH I BUDUĆIH IIRCG SKUPOVA. Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

20.09.2016.| IIRCG U SARADNJI SA "SEPTIA AKADEMIJOM" IZ BEOGRADA I "HIBIS AKADEMIJOM" IZ LONDONA ORGANIZUJE U BUDVI OD 13.-14 OKTOBRA 2016., DVODNEVNI SEMINAR  NA TEMU "DETEKCIJA PREVARA-IDENTIFIKOVANJE CRVENIH ZASTAVICA I RIZIKA PREVARA I KORUPCIJE". Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

 

Naslovna