"
Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju IIA MONTENEGRO
 

OBAVJEŠTENJE: U TOKU JE IZRADA NOVOG WEB SAJTA INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE KOJI ĆE BITI ZNAČAJNO UNAPRIJEĐEN U ODNOSU NA POSTOJEĆU WEB PLATFORMU.


 

 

28.02.2019.|IIRCG U SARADNJI SA KOMOROM PROCJENITELJA CRNE GORE I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, ORGANIZUJE 15.03.2019. OBUKU ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI MATERIJALNIH SREDSTAVA PRIMJENOM PRINOSNOG PRISTUPA, U SKLADU SA MSFI 13-MJERENJE FER VRIJEDNOSTI. PRISUSTVOVANJE SKUPU VAM OBEZBJEĐUJE 10 CPE SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE Opširnije...

 

28.02.2019.|IIRCG U SARADNJI SA INSTITUTOM INTERNIH REVIZORA MAKEDONIJE I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, ORGANIZUJE 17.05.2019. GODINE DVA SEMINARA U JEDNOM DANU, NA SLEDEĆE TEME: 1. "IZRADA IZVJEŠTAJA INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA" 2. "ULOGA INTERNE REVIZIJE U BORBI PROTIV PREVARA I FINANSIJSKOG KRIMINALA"  Opširnije...


 

05.02.2019.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG IZ PODGORICE I CRNOGORSKIM EDUKATIVNIM CENTROM, ORGANIZUJE 04.10.2019. GODINE PETU MEĐUNARODNU KONFERENCIJU INTERNE REVIZIJE U CRNOJ GORI. ISKORISTITTE POPUST ZA RANO PRIJAVLJIVANJE NA OVOM PROFESIONALNOM SKUPU NA KOME JE POTVRDILO UČEŠĆE VIŠE ISTAKNUTIH EKSPERATA IZ REVIZORSKO-RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE Opširnije...


 

 

25.12.2018.|IIRCG U SARADNJI SA CRNOGORSKIM EDUKATIVNIM CENTROM I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, ORGANIZOVAO 24.12.2018. PRAKTIČNO SAVJETOVANJE IT SEKCIJE U VEZI UPRAVLJANJA/RIZICIMA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U SKLADU SA GLOBAL IIA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA INTERNE REVIZIJE. Opširnije...

 

03.02.2019.|IIRCG U SARADNJI SA CRNOGORSKIM EDUKATIVNIM CENTROM I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, ORGANIZUJOVAO 31.01.2019. SAVJETOVANJE NA TEMU "AKTIVNOSTI INTERNE REVIZIJE U VEZI REVIZORSKE I POSLOVNE ETIKE-PROCJENA KLJUČNIH RIZIKA NARUŠAVANJA ETIČKOG KODEKSA".  Opširnije...


 

 

15.01.2019.|IIRCG U SARADNJI SA CRNOGORSKIM EDUKATIVNIM CENTROM I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, OBJAVLJUJE PREVOD IIA DOKUMENTA POZICIONIRANJA INTERNE REVIZIJE "ULOGA INTERNE REVIZIJE U UPRAVLJANJU RIZICIMA" PREUZIMANJE OVOG DOKUMENTA JE BESPLATNO! Opširnije...

 

15.01.2019.|IIRCG U SARADNJI SA CRNOGORSKIM EDUKATIVNIM CENTROM I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, OBJAVLJUJE PREVOD IIA DOKUMENTA POZICIONIRANJA INTERNE REVIZIJE "TRI LINIJE ODBRANE ZA EFEKTIVNI PROCES UPRAVLJANJA RIZIKOM I SISTEM INTERNE KONTROLE" PREUZIMANJE OVOG DOKUMENTA JE BESPLATNO! Opširnije...


 

11.01.2019.|IIRCG U SARADNJI SA CRNOGORSKIM EDUKATIVNIM CENTROM I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, OBJAVLJUJE PREVOD IIA DOKUMENTA POZICIONIRANJA INTERNE REVIZIJE "LJUDSKI RESURSI I FUNKCIJA INTERNE REVIZIJE" OBJAVLJENOG MAJA 2018. ZA IIRCG ČLANOVE PREUZIMANJE OVOG DOKUMENTA JE BESPLATNO! Opširnije...


 

 

04.01.2019.|IIRCG U SARADNJI SA CRNOGORSKIM EDUKATIVNIM CENTROM I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, OBJAVLJUJE PREVOD IIA DOKUMENTA POZICIONIRANJA INTERNE REVIZIJE (ENG: POSITION PAPERS) OBJAVLJENOG MAJA 2018. ZA IIRCG ČLANOVE PREUZIMANJE OVOG DOKUMENTA JE BESPLATNO! Opširnije...

 

10.01.2019.|IIRCG U SARADNJI SA CRNOGORSKIM EDUKATIVNIM CENTROM I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, OBJAVLJUJE PREVOD IIA DOKUMENTA POZICIONIRANJA INTERNE REVIZIJE (ENG: POSITION PAPERS) OBJAVLJENOG MAJA 2018. ZA IIRCG ČLANOVE PREUZIMANJE OVOG DOKUMENTA JE BESPLATNO! Opširnije...


 

 

03.11.2018.|IIRCG U SARADNJI SA KOMOROM PROCJENITELJA CRNE GORE, ORGANIZUJE 24.11.2018. BESPLATNO JEDNODNEVNO SAVJETOVANJE U VEZI PRIMJENE METODOLOGIJE MINISTARSTVA FINANSIJA CRNE GORE ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINE ZA POTREBE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA I DRUGE SVRHE. POLAZNICIMA OVOG SKUPA SE DODJELJUJE POTVRDA O PRISUSTVU SA EVIDENTIRANJE DODATNIH 5 SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE  Opširnije...

 

08.11.2018.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE OMOGUĆUJE ČLANSTVU ALI I BUDUĆIM IIRCG ČLANOVIMA BESPLATAN VIDEO PREGLED MEĐUNARODNE EU KONFERENCIJE INTERNE REVIZIJE "U SUSRET IZAZOVIMA PRED PROFESIJOM INTERNE REVIZIJE". EU KONFERENCIJA JE ODRŽANA 06. NOVEMBRA 2018. OD 08-16 ČASOVA U SJEDIŠTU EVROPSKE KOMISIJE U BRISELU. PRIJAVLJIVANJE SE VRŠI ONLINE UKOLIKO KLIKNETE Ovdje... AGENDU MOŽETE PREUZETI Ovdje...


 

 

15.10.2018.|IIRCG U SARADNJI SA UDG UNIVERZITETOM, I DEKANOM FAKULTETA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ORGANIZOVAO 11. OKTOBRA 2018 GODINE "IV MEĐUNARODNU KONFERENCIJU INTERNE REVIZIJE U CRNOJ GORI", UZ UČEŠĆE VIŠE EMINENTNIH STRUČNJAKA IZ RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE PROFESIJE Opširnije...

 

26.10.2018.|POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA MAKEDONIJE. SPORAZUM JE POTPISAN 25.10.2018 GODINE U SKOPLJU, TOKOM ODRŽAVANJA NACIONALNE KONFERENCIJE INTERNE REVIZIJE MAKEDONIJE UZ PRISUSTVO VIŠE OD 130 DELEGATA IZ ZEMLJE I INOSTRANSTVA Opširnije...


 

 

15.09.2018.|RJEŠENJEM MINISTARSTVA PROSVJETE CRNE GORE, UPI BROJ 060-75/2018-2 OD 03.07.2018. GODINE, CRNOGORSKOM EDUKATIVNOM CENTRU, ČIJI JE OSNIVAČ INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, IZDATA JE LICENCA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA ZA OSPOSOBLJAVANJE RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE. OPŠIRNIJE...

 

15.09.2018.|TREĆU GODINU ZAREDOM OBJAVLJENA JE EVROPSKA STUDIJA "RISK IN FOCUS-HOT TOPICS FOR INTERNAL AUDITORS", KOJA ANALIZIRA GLAVNE RIZIKE KOJE BI INTERNA REVIZIJA TREBALA ODRAŽAVATI U SVOJIM GODIŠNJIM PLANOVIMA.


 
     

 

 

12.06.2018.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA MBS FAKULTETOM I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, ORGANIZOVAO JE 11.06.2018. OBUKU NA TEMU "PRISTUP REVIZIJI SISTEMA INTERNIH KONTROLA". Opširnije...

 

20.04.2018.|IIRCG ORGANIZOVAO DVODNEVNU OBUKU: 13.04.2018. NA TEMU "UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE, U SKLADU SA MRS 36"; TE 14.04.2018. GODINE OBUKU NA TEMU "FER VRIJEDNOST NEMATERIJALNE IMOVINE" U SKLADU SA MSFI 13 I MRS 38. Opširnije...


 

 

16.01.2018.|IIRCG U SARADNJI SA HLB INTERNATIONAL IZ LONDONA, ORGANIZOVAO JE 15.01.2018. OBUKU NA TEMU "GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KVALITETA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA, U SKLADU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU CRNE GORE. Opširnije...

 

16.12.2017.|IIRCG U SARADNJ SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA, I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT DOO ORGANIZOVAO (PO PRVI PUT U CRNOJ GORI) OBUKU ZA STICANJE IIRCG ZVANJA "OVLAŠĆENI MENADŽER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA"-ZA POTREBE IZRADE IZVJEŠTAJA MENADŽMENTA. Opširnije...


 

 

03.11.2017.|IIRCG U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA, ORGANIZOVAO 03.11.2017. SEMINAR U VEZI NAJBOLJIH PRAKSI/SMJERNICA NA USPOSTAVLJANJU REVIZORSKOG ODBORA ALI I SISTEMA UPRAVLJANJA RIZICIMA, POLAZEĆI OD ZAKONA O REVIZIJI CRNE GORE. Opširnije...

 

08.12.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE UNIVERZITETA MEDITERAN, ORGANIZOVAO 07. DECEMBRA 2017. OBUKU NA TEMU "UPRAVLJANJE INFORMACIONIM RIZICIMA I EKSTERNALIZACIJA IT USLUGA". Opširnije...


 

NOVOSTI

 

OSTALE AKTIVNOSTI

01.07.2018.|IIRCG OBAVJEŠTENJE ČLANSTVU O SAZIVANJU IX REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, U SKLADU SA ČLANOM 20 STATUTA TE ZAKONOM O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNE GORE. Opširnije...

 

RIJEČ PREDSJEDNIKA INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, PROF. DR ĐORĐIJA RAKOČEVIĆA Opširnije...


 

14.11.2017.|POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) I ASOCIJACIJE MENADŽERA CRNE GORE (AMM). Opširnije...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU MINISTARSTVA FINANSIJA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE Opširnije...


 

14.11.2017.|POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) I UDRUŽENJE UNUTRAŠNJIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU (UURJSCG) CRNE GORE. Opširnije...

 

SERTIFIKAT IZDAT OD STRANE GLOBALNOG INSTITUTA INTERNIH REVIZORA (IIA) Opširnije...


 

12.09.2017.|IIRCG U SARADNJI SA KOMOROM PROCJENITELJA CG, UNIVERZITETOM UDG I PRIVREDNOM KOMOROM CG, ORGANIZOVAO PROGRAM EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI BIZNISA I KAPITALA KOMPANIJA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA. PREDAVANJA SU ORGANIZOVANA U PERIODU 08-09 SEPTEMBRA 2017. Opširnije...

 

SERTIFIKAT O ČLANSTVU KOJI JE IZDAT OD STRANE ECIIA-BRISEL Opširnije...


 

31.05.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA I HLB MONT AUDIT DOO, ORGANIZOVAO 26.05.2017. SPECIJALISTIČKU OBUKU NA TEMU KAKO PRIPREMITI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA I NEFINANSIJSKI IZVJEŠTAJ U SKLADU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU CRNE GORE Opširnije...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU IIA I IFAC ORGANIZACIJE Opširnije...


 

19.05.2017.|IIRCG POTPISAO UGOVOR O SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG, KOMOROM PROCJENITELJA CRNE GORE I REVIZORSKOM FIRMOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, U CILJU EDUKACIJE STRUKOVNIH LICA NA PRAKTIČNOJ PRIMJENI STANDARDA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE STRUKE CRNE GORE Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UDRUŽENJA ZA REVIZIJU I KONTROLU INFORMACIONIH SISTEMA HRVATSKE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

03.05.2017.|IZAŠAO JE IZ ŠTAMPE IIRCG ZVANIČNI PREVOD IIA GLOBALNIH SMJERNICA (IMPLEMENTACIONIH VODIČA) KOJI SU STUPILI NA SNAGU 01.01.2017. GODINE. SMJERNICE SU NAMIJENJENE INTERNIM REVIZORIMA U CILJU PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA U PRAKSI.  Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

03.05.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA ORGANIZOVAO 07, 08, 11 i 21 APRILA 2017. GODINE ČETVORODNEVNA PREDAVANJA/OBUKU PO NOVOM PROGRAMU EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

 

Naslovna