"
Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju IIA MONTENEGRO

 

 

06.11.2017.|IIRCG U SARADNJI SA HLB INTERNATIONAL IZ LONDONA, ORGANIZUJE 15.01.2018. OBUKU NA TEMU "GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KVALITETA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA, U SKLAU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU CRNE GORE. Opširnije...

 

08.12.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE UNIVERZITETA MEDITERAN, ORGANIZOVAO 07. DECEMBRA 2017. OBUKU NA TEMU "UPRAVLJANJE INFORMACIONIM RIZICIMA I EKSTERNALIZACIJA IT USLUGA". Opširnije...


 

 

14.11.2017.|POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) I ASOCIJACIJE MENADŽERA CRNE GORE (AMM). Opširnije...

 

14.11.2017.|POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) I UDRUŽENJE UNUTRAŠNJIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU (UURJSCG) CRNE GORE. Opširnije...


 

 

03.11.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA, ORGANIZOVAO 03.11.2017. SEMINAR U VEZI NAJBOLJIH PRAKSI/SMJERNICA NA USPOSTAVLJANJU REVIZORSKOG ODBORA ALI I SISTEMA UPRAVLJANJA RIZICIMA, POLAZEĆI OD ZAKONA O REVIZIJI CRNE GORE. Opširnije...

 

04.10.2017.|IIRCG U SARADNJ SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA, I REVIZORSKIM DRUŠTVOM HLB MONT AUDIT DOO ORGANIZUJE (PO PRVI PUT U CRNOJ GORI) OD 15.-16. DECEMBRA 2017. OBUKU ZA STICANJE IIRCG ZVANJA "OVLAŠĆENI MENADŽER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA"-ZA POTREBE IZRADE IZVJEŠTAJA MENADŽMENTA. Opširnije...


 

 

12.09.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA KOMOROM PROCJENITELJA CRNE GORE, UNIVERZITETOM UDG I PRIVREDNOM KOMOROM CRNE GORE, ORGANIZOVAO PROGRAM EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI BIZNISA I KAPITALA KOMPANIJA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA. PREDAVANJA SU ORGANIZOVANA U PERIODU 08-09 SEPTEMBRA 2017. Opširnije...

 

27.06.2017.|EVROPSKA KOMISIJA ORGANIZUJE KONFERECIJU INTERNE REVIZIJE KOJA JE NAMIJENJENA PODJEDNAKO I INTERNIM REVIZORIMA IZ PRIVREDE I JAVNOG SEKTORA. NAZIV KONFERENCIJE JE "INOVATIVNOST I KREATIVNOST U INTERNOJ REVIZIJI-MIT ILI REALNOST". EU JE OMOGUĆILA DA SVI IIRCG ČLANOVI MOGU PRISUSTVOVATI OVOM DOGAĐAJU BESPLATNO UZ NAPOMENU DA DELEGATI SAMI SNOSE TROŠAK PREVOZA I BORAVKA  U BRISELU.  Opširnije...


 

 

03.05.2017.|IZAŠAO JE IZ ŠTAMPE IIRCG ZVANIČNI PREVOD IIA GLOBALNIH SMJERNICA (IMPLEMENTACIONIH VODIČA) KOJI SU STUPILI NA SNAGU 01.01.2017. GODINE. SMJERNICE SU NAMIJENJENE INTERNIM REVIZORIMA U CILJU PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA U PRAKSI.  Opširnije...

 

24.04.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA ORGANIZOVAO 07, 08, 11 i 21 APRILA 2017. GODINE ČETVORODNEVNA PREDAVANJA/OBUKU PO NOVOM PROGRAMU EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR. Opširnije...


 

 

19.05.2017.|IIRCG POTPISAO UGOVOR O SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG, KOMOROM PROCJENITELJA CRNE GORE I REVIZORSKOM FIRMOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, U CILJU EDUKACIJE STRUKOVNIH LICA NA PRAKTIČNOJ PRIMJENI STANDARDA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE STRUKE CRNE GORE Opširnije...

 

17.03.2017.|PRVO ISTRAŽIVANJE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE O STANJU PROFESIJE INTERNE REVIZIJE CRNE GORE TE IZAZOVIMA SA KOJIMA SE SUSREĆU U SVAKODNEVNOM RADU.  U ISTRAŽIVANJU JE UČESTVOVALO OKO 70 ANKETIRANIH INTERNIH REVIZORA IZ JAVNOG SEKTORA I SEKTORA PRIVREDE I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA  Opširnije...


 

 

03.03.2017.|IIRCG U SARADNJI SA MINISTARSTVOM FINANSIJA CRNE GORE, UNIVERZITETOM MEDITERAN, DRŽAVNOM REVIZORSKOM INSTITUCIJOM I KOMOROM PROCJENITELJA CRNE GORE ORGANIZOVAO OKRUGLI STO NA TEMU: IZMJENE IIA STANDARDA; NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU; NOVOG ZAKONA O REVIZIJI; SARADNJE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE; PROPISA U VEZI REALNOSTI PROCJENE IMOVINE Opširnije...

 

05.02.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) POTPISAO TRILATERALNI UGOVOR O SARADNJI SA UNIVERZITETOM MEDITERAN IZ PODGORICE I REVIZORSKOM FIRMOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, U CILJU EDUKACIJE STRUKOVNIH LICA NA PRAKTIČNOJ PRIMJENI STANDARDA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE STRUKE CRNE GORE Opširnije...


 

NOVOSTI

 

OSTALE AKTIVNOSTI

14.06.2017.|IIRCG OBAVJEŠTENJE ČLANSTVU O SAZIVANJU VIII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, U SKLADU SA ČLANOM 20 STATUTA TE ZAKONOM O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNE GORE. Opširnije..

 

RIJEČ PREDSJEDNIKA INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, PROF. DR ĐORĐIJA RAKOČEVIĆA Opširnije...


 

31.05.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA I HLB MONT AUDIT DOO, ORGANIZOVAO 26.05.2017. SPECIJALISTIČKU OBUKU NA TEMU KAKO PRIPREMITI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA I NEFINANSIJSKI IZVJEŠTAJ U SKLADU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU CRNE GORE Opširnije...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU MINISTARSTVA FINANSIJA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE Opširnije...


 

04.04.2017.|IIRCG U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG OBJAVLJUJE RASPORED ISPITA TOKOM JUNA 2017. ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR" (ZA KANDIDATE PO STAROM PROGRAMU) Opširnije...

 

SERTIFIKAT IZDAT OD STRANE GLOBALNOG INSTITUTA INTERNIH REVIZORA (IIA) Opširnije...


 

04.01.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) OBJAVLJUJE NOVI/UNAPRIJEĐENI PROCES EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR", U SKLADU SA NAJBOLJIM IIA PRAKSAMA EDUKACIJE INTERNIH REVIZORA  OPŠIRNIJE...  POJAŠNJENJE FAZA/KORAKA ZA STICANJE OVOG ZVANJA MOŽETE PREUZETI UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...

 

SERTIFIKAT O ČLANSTVU KOJI JE IZDAT OD STRANE ECIIA-BRISEL Opširnije...


 

23.12.2016.| BESPLATAN VIDEO PREGLED EKSPERTSKE OBUKE IZ OBLASTI REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA U ORGANIZACIJI IIRCG U SARANJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE IZ PODGORICE Opširnije...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU IIA I IFAC ORGANIZACIJE Opširnije...


 

01.12.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA UDRUŽENJEM "E-SIGURNOST" IZ BEOGRADA U CILJU EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ČLANSTVA U OBLASTI PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA TE ZAJEDNIČKOG UNAPREĐENJA SAVREMENIH BEZBJEDONOSNIH INFORMACIONIH ZNANJA  Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UDRUŽENJA ZA REVIZIJU I KONTROLU INFORMACIONIH SISTEMA HRVATSKE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

25.11.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) U SARADNJI SA INSTITUTOM INTERNIH REVIZORA AUSTRIJE ORGANIZOVAO JE NOVI CIKLUS EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA EKSPERT EKSTERNE OCJENE KVALITETA U SKLADU SA IIA STANDARDIMA.  Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

14.11.2016.|GLOBAL IIA IZDAO REVIDIRANE STANDARDE INTERNE REVIZIJE KOJI ĆE BITI U PRIMJENI OD JANUARA 2017 GODINE. Opširnije... IIA JE TAKOĐE TOKOM 2016. GODINE IZDAO SET NOVIH PRIRUČNIKA ZA IMPLEMENTACIJU STANDARDA I FOKUSIRANJE NA UPRAVLJANJE AKTIVNOSTI INTERNE REVIZIJE Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

 

Naslovna