"
Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju IIA MONTENEGRO

 

 

05.02.2017.|IIRCG U SARADNJI SA MINISTARSTVOM FINANSIJA CRNE GORE, UNIVERZITETOM MEDITERAN, DRŽAVNOM REVIZORSKOM INSTITUCIJOM I KOMOROM PROCJENITELJA CRNE GORE ORGANIZUJE OKRUGLI STO NA TEMU: IZMJENE IIA STANDARDA; NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU; NOVOG ZAKONA O REVIZIJI; SARADNJE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE; PROPISA U VEZI REALNOSTI PROCJENE IMOVINE Opširnije...

 

05.02.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) POTPISAO TRILATERALNI UGOVOR O SARADNJI SA UNIVERZITETOM MEDITERAN IZ PODGORICE I REVIZORSKOM FIRMOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, U CILJU EDUKACIJE STRUKOVNIH LICA NA PRAKTIČNOJ PRIMJENI STANDARDA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE STRUKE CRNE GORE Opširnije...


 

 

04.01.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) OBJAVLJUJE NOVI/UNAPRIJEĐENI PROCES EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR", U SKLADU SA NAJBOLJIM IIA PRAKSAMA EDUKACIJE INTERNIH REVIZORA  OPŠIRNIJE...  POJAŠNJENJE FAZA/KORAKA ZA STICANJE OVOG ZVANJA MOŽETE PREUZETI UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...

 

01.12.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA UDRUŽENJEM "E-SIGURNOST" IZ BEOGRADA U CILJU EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ČLANSTVA U OBLASTI PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA TE ZAJEDNIČKOG UNAPREĐENJA SAVREMENIH BEZBJEDONOSNIH INFORMACIONIH ZNANJA  Opširnije...


 

 

23.12.2016.| BESPLATAN VIDEO PREGLED EKSPERTSKE OBUKE IZ OBLASTI REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA U ORGANIZACIJI IIRCG U SARANJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE IZ PODGORICE Opširnije...

 

23.12.2016.| BESPLATAN VIDEO PREGLED EKSPERTSKE OBUKE IZ OBLASTI EKSTERNE OCJENE KVALITETA REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA, U ORGANIZACIJI IIRCG U SARANJI SA IIA AUSTRIJA Opširnije...

 

14.11.2016.|GLOBAL IIA IZDAO REVIDIRANE STANDARDE INTERNE REVIZIJE KOJI ĆE BITI U PRIMJENI OD JANUARA 2017 GODINE. Opširnije... IIA JE TAKOĐE TOKOM 2016. GODINE IZDAO SET NOVIH PRIRUČNIKA ZA IMPLEMENTACIJU STANDARDA I FOKUSIRANJE NA UPRAVLJANJE AKTIVNOSTI INTERNE REVIZIJE Opširnije...

 

25.11.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) U SARADNJI SA INSTITUTOM INTERNIH REVIZORA AUSTRIJE ORGANIZOVAO JE NOVI CIKLUS EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA EKSPERT EKSTERNE OCJENE KVALITETA U SKLADU SA IIA STANDARDIMA.  Opširnije...

 

15.12.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIYORA CRNE GORE U SARANJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE UNIVERZITETA MEDITERAN IZ PODGORICE, ORGANIZOVAO JE OD 01.-03. DECEMBRA 2016. EKSPERTSKU OBUKU ZA STICANJE ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA IT" Opširnije...

 

08.10.2016.| IIRCG, PO PRVI PUT U CRNOJ GORI, ORGANIZOVAO JE SEMINAR U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI KAPITALA (BIZNISA), U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA PROCJENE. PREDAVANJE JE ODRŽAO ANTON LEZHJA, ASA, RICS, CF-ZVANIČNI PREDAVAČ MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE PROCJENITELJA KAPITALA (iiBV). Opširnije...


 

 

15.09.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE ORGANIZOVAO U SARADNJI SA ODJELJENJEM ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL MEĐUNARODNOG INSTITUTA IZ BEOGRADA I MINISTARSTVOM ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE CRNE GORE, SEMINAR U OBLASTI KONTROLE INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI U KOMPANIJAMA. Opširnije...

 

31.05.2016.|IIRCG ORGANIZOVAO 30.05.2016. DRUGI DIO RADIONICE NA TEMU PRAKTIČNIH PRIMJERA IMPLEMENTACIJE ZAHTJEVA IIA SMJERNICA I IIA PRAKTIČNIH SAVJETA. PREDAVAČ JE KORISTIO PRIMJERE IZ PRAKSE STEČENE U DEUTSCHE TELEKOM GRUPI. Opširnije...


 

NOVOSTI

 

OSTALE AKTIVNOSTI

25.01.2017.|IIRCG U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG OBJAVLJUJE RASPORED ISPITA TOKOM FEBRUARA 2017. ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR" Opširnije...

 

RIJEČ PREDSJEDNIKA INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, PROF. DR ĐORĐIJA RAKOČEVIĆA Opširnije...


 

25.10.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, PO PRVI PUT U CRNOJ GORI, UVODI ULUGU BESPLATNOG NEOGRANIČENOG ONLINE PREGLEDA SVIH VIDEO MATERIJALA SA PRETHODNIH I BUDUĆIH IIRCG SKUPOVA. Opširnije...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU MINISTARSTVA FINANSIJA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE Opširnije...


 

25.10.2016.|IIRCG OBAVJEŠTENJE ČLANSTVU O SAZIVANJU VII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, U SKLADU SA ČLANOM 20 STATUTA TE ZAKONOM O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNE GORE. Opširnije...

 

SERTIFIKAT IZDAT OD STRANE GLOBALNOG INSTITUTA INTERNIH REVIZORA (IIA) Opširnije...


 

20.09.2016.| IIRCG U SARADNJI SA "SEPTIA AKADEMIJOM" IZ BEOGRADA I "HIBIS AKADEMIJOM" IZ LONDONA ORGANIZUJE U BUDVI OD 13.-14 OKTOBRA 2016., DVODNEVNI SEMINAR  NA TEMU "DETEKCIJA PREVARA-IDENTIFIKOVANJE CRVENIH ZASTAVICA I RIZIKA PREVARA I KORUPCIJE". Opširnije...

 

SERTIFIKAT O ČLANSTVU KOJI JE IZDAT OD STRANE ECIIA-BRISEL Opširnije...


 

30.08.2016.|IIRCG, POLAZEĆI OD SVE VEĆEG ZNAČAJA POSLOVNE ETIKE I KOMPLAJENS FUNKCIJE U KOMPANIJAMA I NJENOG ODNOSA SA INTERNOM/EKSTERNOM REVIZIJOM U SKLADU SA EU DIREKTIVAMA, POZIVA ČLANSTVO DA POGLEDAJU BALKANSKI FORUM PROFESIONALACA POSLOVNE ETIKE I KOMPLAJENSA BESPLATNO!!!  Opširnije...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU IIA I IFAC ORGANIZACIJE Opširnije...


 

29.03.2016.|IIRCG U SARADNJI SA UPRAVOM ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA CRNE GORE, ORGANIZOVAO 25. MARTA 2016. SEMINAR NA TEMU "ZAHTJEVI REGULATIVE I MOGUĆNOST UNAPREĐENJA SARADNJE POSLOVNIH SUBJEKATA CRNE GORE U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA". Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UDRUŽENJA ZA REVIZIJU I KONTROLU INFORMACIONIH SISTEMA HRVATSKE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

10.02.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIJOM POSLODAVACA CRNE GORE, ORGANIZOVAO JE 10.02.2016. RADIONICU NA TEMU "16 FAZA/KORAKA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE. Opširnije... IIRCG ČLANOVI MOGU MATERIJALE SA RADIONICE PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

29.01.2016.|IIRCG ORGANIZOVAO 28.01.2016. SEMINAR IZ OBLASTI "NEFINANSIJSKOG I INTEGRISANOG KORPORATIVNOG IZVJEŠTAVANJA".  Opširnije...  IIRCG ČLANOVI MOGU MATERIJALE SA SEMINARA PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

 

Naslovna