"
Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju IIA MONTENEGRO

 

 

04.01.2017.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) OBJAVLJUJE NOVI/UNAPRIJEĐENI PROCES EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR", U SKLADU SA NAJBOLJIM IIA PRAKSAMA EDUKACIJE INTERNIH REVIZORA  OPŠIRNIJE...  POJAŠNJENJE FAZA/KORAKA ZA STICANJE OVOG ZVANJA MOŽETE PREUZETI UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...

 

01.12.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA UDRUŽENJEM "E-SIGURNOST" IZ BEOGRADA U CILJU EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ČLANSTVA U OBLASTI PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA TE ZAJEDNIČKOG UNAPREĐENJA SAVREMENIH BEZBJEDONOSNIH INFORMACIONIH ZNANJA  Opširnije...


 

 

23.12.2016.| BESPLATAN VIDEO PREGLED EKSPERTSKE OBUKE IZ OBLASTI REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA U ORGANIZACIJI IIRCG U SARANJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE IZ PODGORICE Opširnije...

 

23.12.2016.| BESPLATAN VIDEO PREGLED EKSPERTSKE OBUKE IZ OBLASTI EKSTERNE OCJENE KVALITETA REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA, U ORGANIZACIJI IIRCG U SARANJI SA IIA AUSTRIJA Opširnije...

 

14.11.2016.|GLOBAL IIA IZDAO REVIDIRANE STANDARDE INTERNE REVIZIJE KOJI ĆE BITI U PRIMJENI OD JANUARA 2017 GODINE. Opširnije... IIA JE TAKOĐE TOKOM 2016. GODINE IZDAO SET NOVIH PRIRUČNIKA ZA IMPLEMENTACIJU STANDARDA I FOKUSIRANJE NA UPRAVLJANJE AKTIVNOSTI INTERNE REVIZIJE Opširnije...

 

25.11.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) U SARADNJI SA INSTITUTOM INTERNIH REVIZORA AUSTRIJE ORGANIZOVAO JE NOVI CIKLUS EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA EKSPERT EKSTERNE OCJENE KVALITETA U SKLADU SA IIA STANDARDIMA.  Opširnije...

 

15.12.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIYORA CRNE GORE U SARANJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE UNIVERZITETA MEDITERAN IZ PODGORICE, ORGANIZOVAO JE OD 01.-03. DECEMBRA 2016. EKSPERTSKU OBUKU ZA STICANJE ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA IT" Opširnije...

 

08.10.2016.| IIRCG, PO PRVI PUT U CRNOJ GORI, ORGANIZOVAO JE SEMINAR U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI KAPITALA (BIZNISA), U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA PROCJENE. PREDAVANJE JE ODRŽAO ANTON LEZHJA, ASA, RICS, CF-ZVANIČNI PREDAVAČ MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE PROCJENITELJA KAPITALA (iiBV). Opširnije...


 

 

15.09.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE ORGANIZOVAO U SARADNJI SA ODJELJENJEM ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL MEĐUNARODNOG INSTITUTA IZ BEOGRADA I MINISTARSTVOM ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE CRNE GORE, SEMINAR U OBLASTI KONTROLE INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI U KOMPANIJAMA. Opširnije...

 

31.05.2016.|IIRCG ORGANIZOVAO 30.05.2016. DRUGI DIO RADIONICE NA TEMU PRAKTIČNIH PRIMJERA IMPLEMENTACIJE ZAHTJEVA IIA SMJERNICA I IIA PRAKTIČNIH SAVJETA. PREDAVAČ JE KORISTIO PRIMJERE IZ PRAKSE STEČENE U DEUTSCHE TELEKOM GRUPI. Opširnije...


 

NOVOSTI

 

OSTALE AKTIVNOSTI

25.10.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, PO PRVI PUT U CRNOJ GORI, UVODI ULUGU BESPLATNOG NEOGRANIČENOG ONLINE PREGLEDA SVIH VIDEO MATERIJALA SA PRETHODNIH I BUDUĆIH IIRCG SKUPOVA. Opširnije...

 

RIJEČ PREDSJEDNIKA INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, PROF. DR ĐORĐIJA RAKOČEVIĆA Opširnije...


 

25.10.2016.|IIRCG OBAVJEŠTENJE ČLANSTVU O SAZIVANJU VII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, U SKLADU SA ČLANOM 20 STATUTA TE ZAKONOM O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNE GORE. Opširnije...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU MINISTARSTVA FINANSIJA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE Opširnije...


 

02.10.2016.|IIRCG U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG OBJAVLJUJE RASPORED ISPITA TOKOM NOVEMBRA 2016. ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR" I "OVLAŠĆENI PROCJENITELJ" Opširnije...

 

SERTIFIKAT IZDAT OD STRANE GLOBALNOG INSTITUTA INTERNIH REVIZORA (IIA) Opširnije...


 

20.09.2016.| IIRCG U SARADNJI SA "SEPTIA AKADEMIJOM" IZ BEOGRADA I "HIBIS AKADEMIJOM" IZ LONDONA ORGANIZUJE U BUDVI OD 13.-14 OKTOBRA 2016., DVODNEVNI SEMINAR  NA TEMU "DETEKCIJA PREVARA-IDENTIFIKOVANJE CRVENIH ZASTAVICA I RIZIKA PREVARA I KORUPCIJE". Opširnije...

 

SERTIFIKAT O ČLANSTVU KOJI JE IZDAT OD STRANE ECIIA-BRISEL Opširnije...


 

30.08.2016.|IIRCG, POLAZEĆI OD SVE VEĆEG ZNAČAJA POSLOVNE ETIKE I KOMPLAJENS FUNKCIJE U KOMPANIJAMA I NJENOG ODNOSA SA INTERNOM/EKSTERNOM REVIZIJOM U SKLADU SA EU DIREKTIVAMA, POZIVA ČLANSTVO DA POGLEDAJU BALKANSKI FORUM PROFESIONALACA POSLOVNE ETIKE I KOMPLAJENSA BESPLATNO!!!  Opširnije...

 

MEMORANDUM O SARADNJI POTPISAN IZMEĐU IIA I IFAC ORGANIZACIJE Opširnije...


 

29.03.2016.|IIRCG U SARADNJI SA UPRAVOM ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA CRNE GORE, ORGANIZOVAO 25. MARTA 2016. SEMINAR NA TEMU "ZAHTJEVI REGULATIVE I MOGUĆNOST UNAPREĐENJA SARADNJE POSLOVNIH SUBJEKATA CRNE GORE U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA". Opširnije...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UDRUŽENJA ZA REVIZIJU I KONTROLU INFORMACIONIH SISTEMA HRVATSKE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

10.02.2016.|INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIJOM POSLODAVACA CRNE GORE, ORGANIZOVAO JE 10.02.2016. RADIONICU NA TEMU "16 FAZA/KORAKA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE. Opširnije... IIRCG ČLANOVI MOGU MATERIJALE SA RADIONICE PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

29.01.2016.|IIRCG ORGANIZOVAO 28.01.2016. SEMINAR IZ OBLASTI "NEFINANSIJSKOG I INTEGRISANOG KORPORATIVNOG IZVJEŠTAVANJA".  Opširnije...  IIRCG ČLANOVI MOGU MATERIJALE SA SEMINARA PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje...

 

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE I INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE  Opširnije...


 

 

Naslovna