Ekspert eksterne ocjene kvaliteta u skladu sa IIA Standardima

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom i Fakultetom za Informacione Tehnologije Univrziteta Mediteran iz Podgorice, organizuje ekspertsku obuku/sertifikaciju za sticanje profesionalnog zvanja “Ekspert eksterne ocjene kvaliteta” u skladu sa IIA Standardima. Specijalističku sertifikaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, IT Sektora, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora. Skrećemo pažnju da ovaj proces organizujemo na bazi Sporazuma o saradnji potpisanog između Ministarstva Finansija Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore.

Predavanja su na Engleskom jeziku uz obezbijeđen simultani prevod na našem jeziku. Učešćem u ovom specijalističkom ciklusu sertifikacije osvajate 16 CPE u skladu sa pravilima Global IIA.

EQA obuku  sprovodimo ONLINE, tako da  možete učestvovati u obuci i steći pomenuto profesionalno zvanje, bez fizičkog prisustva samoj obuci, pristupom sa Vašeg računara sa bilo koje udaljene lokacije. Nakon odslušanih predavanja,  obavezno je polaganje testa, koji se takođe sprovodi online, a u terminu koji bi dogovorili sa našom administracijom.

Za pristup ONLINE predavanjima potrebno Vam je korisničko ime i lozinka koju Vam dodjeljuje IIRCG Administracija, nakon što se prijavite za učešće u ovom specijalističkom ciklusu (putem online prijave) i uplatite iznos kotizacije. Pristup zaštićenom dijelu IIRCG web sajta je moguć putem adrese https://dls-cg.com/login/index.php

Kotizacija za učešće u ciklusu sertifikacije je 700 € po kandidatu i uključuje: 1. predavanja uz obezbijeđen simultani prevod sa engleskog jezika (opciono na zahtjev kandidata); 2. Zvaničan prevod Metodologije sprovođenja eksterne ocjene kvaliteta rada revizije u skladu sa IIA Standardiman (IIA Izdanje); pristup ONLINE testu i prevedene prezentacije predavača-gospodina Norbert Wagnera, višegodišnjeg predsjednika IIA Austrije i zvanočnog IIA predavača u oblasti EQA.

Napominjemo da smo bili u obavezi da prijavimo prema Global IIA ime predavača koji će voditi ovaj proces edukacije nakon čega smo dobili odobrenje za njegov angažman. Takođe smo dobili neophodnu literaturu koju ćemo dostaviti polaznicima uz napomenu da će (po završetku sertifikacije) svi dobiti i uputstva / upitnik za vršenje eksterne ocjene kvaliteta koje će polaznik moći da primjenjuje u praksi (nezavisno od toga da li dolazi iz civilnog ili javnog sektora).

U skladu sa IIA Standardom 1312-EKSTERNE OCJENE, eksterna ocjenjivanja moraju biti sprovedena bar jednom u pet godina od strane kvalifikovanog, nezavisnog ocjenjivača ili tima ocjenjivača. Izvršni rukovodilac revizije mora da razmotri sa odborom: potrebu za češćim eksternim ocjenjivanjem; i kvalifikacije i nezavisnost ocjenjivača ili tima ocjenjivača, uključujući i svaki potencijalni sukob interesa.

Da bi ste dobili IIRCG Specijalistički sertifikat sa zvanjem “Ekspert eksterne ocjene kvaliteta” u skladu sa zahtjevima IIA, treba da ispunite sledeće uslove:

OPCIJA 1:

 • Posjedujete CIA/CGAP sertifikat ili IIRCG sertifikat “Ovlašćenog internog revizora”  ili sertifikat Ministarstva Finansija za zvanje “Ovlašćenog unutrašnjeg revizora u Javnom sektoru” ili ste uključeni u proces CIA ili IIRCG/MF sertifikacije uz napomenu da se kandidatu može dodijeliti IIRCG sertifikat eksperta eksterne ocjene tek nakon sticanja navedenih zvanja.
 • Kandidati koji ne ispunjavaju uslove navedene pod tačkom 1. se mogu uključiti u proces sertifikacije za sticanje IIRCG zvanja “Ekspert eksterne ocjene kvaliteta” ukoliko posjeduju sertifikat u rangu “Ovlašćenog internog revizora” (ili su uključeni u proces njegovog sticanja), u organizaciji bilo kog nacionalnog instituta iz zemlje i inostranstva-člana Global IIA, ili nacionalnog Ministarstva nadležnog za sertifikaciju internih revizora u Javnom sektoru.
 • Kandidat je u obavezi da odsluša oba specijalistička predavanja u organizaciji IIRCG po rasporedu koji možete preuzeti ovdje…
 • Kandidat je u obavezi da dokaže da posjeduje kompetencije iz interne revizije ili srodnih disciplina, popunjavanjem potvrde o radnom iskustvu koju možete preuzeti ovdje…
 • Kandidat je u obavezi da, nakon što odsluša sva predavanja i uspješno položi online test, popuni “Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja Ekspert eksterne ocjene kvaliteta ” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom Administraciji IIRCG.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

Ovjerenu fotokopiju CIA ili IIRCG sertifikata “Ovlašćeni interni revizor” ili sertifikata MF za  zvanje  “Ovlašćeni unutrašnji revizor u Javnom sektoru” ili CISA ili CPA ili CA ili sertifikata “Sertifikovani računovođa”-izdatih od strane nacionalnih MF ili  instituta članova Global IIA / IFAC /  ISACA  organizacije,  ili dokaz da ste uključeni u proces sticanja navedenih zvanja (nije potrebno za članove IIRCG). Napominjemo da se kandidatu može dodijliti sertifikat eksperta eksterne procjene tek nakon sticanja navedenih zvanja

Dokaz da posjedujete kompetencije iz oblasti interne revizije i/ili srodnih disciplina-u skladu sa uputstvom navedenim na web stranici  Instituta;

Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (100 €);

 Dokaz o uplati godišnje članarine;

 Dokaz o uplati kotizacije za sertifikaciju

OPCIJA 2:

 • Posjedujete sertifikat “Certified Public Accountant-CPA” ; sertifikat o stečenom zvanju “Sertifikovani računovođa ili Ovlašćeni računovođa” ; (CISA-Sertifikat za pružanje uvjeravanja u kvalitet Informacionih Sistema) ili ste uključeni u proces sertifikacije za sticanje ovih zvanja uz napomenu da se kandidatu može dodijeliti IIRCG sertifikat eksperta eksterne ocjene tek nakon sticanja zvanja “CPA” ili “Sertifikovani  ili Ovlašćeni računovođa” ili “CISA” isključivo u organizaciji nacionalnog instituta (iz zemlje ili inostranstva) člana IFAC/ISACA organizacije.
 • Kandidat je u obavezi da odsluša oba specijalistička predavanja u organizaciji IIRCG po rasporedu koji možete preuzeti ovdje….
 • Kandidat (iz opcije 2) je u obavezi da dokaže da posjeduje minimum 3 godine radnog iskustva iz interne revizije, popunjavanjem potvrde o radnom iskustvu koju možete preuzeti   ovdje…
 • Kandidat je u obavezi da, nakon što odsluša sva predavanja i uspješno položi online test, popuni “Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja Ekspert eksterne ocjene kvaliteta ” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Instituta.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

Ovjerenu fotokopiju CIA ili IIRCG sertifikata “Ovlašćeni interni revizor” ili sertifikata MF za  zvanje  “Ovlašćeni unutrašnji revizor u Javnom sektoru” ili CISA ili CPA ili CA ili sertifikata “Sertifikovani računovođa”-izdatih od strane nacionalnih MF ili  instituta članova Global IIA / IFAC /  ISACA  organizacije,  ili dokaz da ste uključeni u proces sticanja navedenih zvanja (nije potrebno za članove IIRCG). Napominjemo da se kandidatu može dodijliti sertifikat eksperta eksterne procjene tek nakon sticanja navedenih zvanja

 Dokaz da posjedujete kompetencije iz oblasti interne revizije i/ili srodnih disciplina-u skladu sa uputstvom navedenim na web stranici Instituta;

Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (100 €);

Dokaz o uplati godišnje članarine;

Dokaz o uplati kotizacije za sertifikaciju

PODACI O PREDAVAČU:

Mag. Norbert WAGNER, Zvaničan IIA predavač u oblasti EQA

 • Dugogodišnji je izvršni Direktor IIA Austria, Član je Odbora za međunarodne odnose Evropske Konfederacije nacionalnih instituta internih revizora (ECIIA).
 • Obavljao je funkciju Izvršnog direktora Željeznice Austrije i trenutno je Direktor Akademije za obuku internih revizora Austrije.
 • Predstavnik je Globalnog instituta internih revizora za obuku u oblasti eksterne procjene kvaliteta interne revizije.
 • Predavač je na više desetina Međunarodnih konferencija u organizciji nacionalnih instituta internih revizora iz cijelog svijeta

Kotizacija za učešće u ciklusu sertifikacije je 700 € po kandidatu.