Institut internih revizora Crne Gore nudi uslugu webinara koja svim zainteresovanim stranama omogućava da sa bilo koje lokacije u zemlji i inostranstvu vrše video pregled navedenih seminara/radionica, bez fizičkog prisustva ovim strukovnim događajima.

Da bi ste koristili usluge webinara, potrebno je da imate kompjuter/lap-top sa internet konekcijom, da odaberete sa spiska ponuđene webinare i da se prijavite online za pregled odabranog video zapisa-IIRCG strukovnog skupa.

TRAJANJE SKUPATEMA WEBINARATIP IIRCG SKUPALINK
7hUpravljanje kadrovimaradionicaopširnije..
6hFinansijske informacije za menadžmentradionicaopširnije..
2hPretpraznično savjetovanje IT sekcije Instituta internih revizora Crne Gore 2020 "Unapređenje metodologije IT revizije i primjena GDPR uredbe"savjetovanjeopširnije..
4hPrimjena Zakona o fiskalizaciji u prometu roba i uslugasavjetovanjeopširnije..
3hPrimjena novog modela "Tri linije odbrane"savjetovanjeopširnije..
3hMSFI 13-Mjerenje fer vrijednosti: primjena standarda za procjenu fer vrijednosti imovine i obaveza kod revizije kvaliteta finansijskog izvještavanjaseminaropširnije..
3hPraktična primjena novog zakona o radu sa tumačenjem njegovih odredbiseminaropširnije..
3hJačanje funkcije interne revizije u cilju unapređenja upravljanja kompanijama i sistema internih kontrolaseminaropširnije..
3hSprječavanje pranja novca i finansiranja terorizmaobukaopširnije..
4h Ovlašćeni ekspert za praćenje usklađenosti poslovanjaobukaopširnije..
4hEvidencija poslovnih promjena u skladu sa MRS/MSFIradionicaopširnije..
2hPriprema i sastavljanje finansijskih iskaza u skladu sa MRS/MSFIradionicaopširnije..
13hFinansijsko računovodstvo i finansijski izvještaji - osnove i principi dvojnog knjigovodstva za potrebe sticanja zvanja "Računovodstveni tehničar"radionicaopširnije..
12hPoreski sistem Crne Goreradionicaopširnije..
11hPrivredno pravo Crne Goreradionicaopširnije..
3hPredpraznično savjetovanje IT sekcije Instituta internih revizora - "Sajber-bezbjednost"; "Optimalni pristup u čuvanju i upravljanju logovima"; "Revizija konkretnih područja"; "Izvještaj o procjeni pouzdanosti i kvaliteta informacionog sistema"; "Sistem upravljanja logovima i proces čuvanja rezervnih kopija"; "SWIFT Client Security Program (skraćeno: Swift CSP) – nezavisna revizija 2020."; "Metodologija interne IT revizije"savjetovanjeopširnije..
3h Ovlašćeni ekspert ocjene sistema internih kontrolaobukaopširnije..
8h Procjena finansijskih instrumenata u skladu s IVS/EVS te MRS/MSFIobukaopširnije..
2h “Investiciona analiza i rizici ulaganja u hartije od vrijednosti na finansijskim tržištima sa simulacijama u exelu"seminaropširnije..
2h “Uloga interne revizije u borbi protiv prevara i finansijskog kriminala"seminaropširnije..
2h “Izrada izvještaja interne revizije u skladu sa IIA standardima"seminaropširnije..
3h „Aktivnosti interne revizije u vezi revizorske i poslovne etike-procjena ključnih rizika narušavanja etičkog kodeksa“seminaropširnije..
3h Predpraznično savjetovanje IT sekcije Instituta internih revizora Crne Gore - "Unapređenje metodologije IT revizije"; "GDPR Uredba Evropskog Parlamenta i Vijeća Evropske Unije o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation); "Elektronsko bankarstvo"; "Metodologija za procjenu kvaliteta IS"savjetovanjeopširnije..
2h Savjetovanje u vezi primjene metodologije Ministarstva finansija Crne Gore za procjenu vrijednosti imovine za potrebe finansijskog izvještavanja i druge svrhesavjetovanjeopširnije..
5h IV Međunarodna konferencije interne revizije - "Prilagođavanje novoj realnosti brzinom inovacija"konferencijaopširnije..
5h Upravljanje informacionim rizicima eksternalizacija IT uslugaobukaopširnije..
3h Godišnji izvještaj menadžmenta u funkciji poboljšanja kvaliteta finansijskog izvještavanjaobukaopširnije..
3h Utvrđivanje fer vrijednosti nematerijalne imovine u skladu sa MSFI 13 I MRS 38obukaopširnije..
3h Umanjenje vrijednosti imovine, u skladu sa MRS 36obukaopširnije..
11hRevizija informacionih sistema u kompaniji u skladu sa međunarodnim standardimaseminaropširnije..
6h Eksterna ocjena kvaliteta revizije u skladu sa IIA standardimaobukaopširnije..
4h "Kako pripremiti izvještaj menadžmenta i nefinansijski izvještaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu CRNE GORE"obukaopširnije..
3h "Uspostavljanje revizorskog odbora i izvještaj risk menadžmenta u funkciji korporativnog upravljanja"seminaropširnije..
4h Okrugli sto „Izmjena u međunarodnom okviru profesionalne prakse, zahtjevi novog zakona o računovodstvu i zakona o reviziji; iskustva saradnje interne i eksterne revizije“okrugli stoopširnije..
4hRevizija Informacionih tehnologija kompanijeobukaopširnije..
4hUloga i aktivnosti interne revizije u upravljanju, utvrđivanju rizika i internih kontrolaobukaopširnije..
8hIzvođenje interne revizije u skladu sa Standardimaobukaopširnije..
11hEdukativni ciklus za sticanje zvanja "Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme" u skladu sa IVS/EVS standardimaobukaopširnije..
6h "Praktični primjeri IIA smjernica i praktičnih savjeta u svakodnevnom radu internih revizora"radionicaopširnije..
3h "16 faza za uspostavljanje funkcije interne revizije u poslovnim subjektima Crne Gore, u skladu sa IIA standardima"seminaropširnije..
2h "Nefinansijsko i integrisano korporativno izvještavanje-izgradnja povjerenja kroz internu reviziju"seminaropširnije..
5h "Balkanski forum profesionalaca poslovne etike i komplajensa”forumopširnije..
4hKontrola informacione bezbjednosti u kompanijiseminaropširnije..
2h "Pristup procjeni vrijednosti kapitala (biznisa) preduzeća"seminaropširnije..
2h "Smjernice za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima u poslovnim subjektima"seminaropširnije..