Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom  i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice, organizuje savjetovanje na temu:

PLANIRANJE POJEDINAČNIH REVIZIJSKIH ANGAŽMANA FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE

Kako izraditi plan pojedinačne revizije?
Kako obaviti procjenu rizika na nivou planiranja pojedinačnih angažmana funkcije interne revizije?
10 CPE

Savjetovanje će se održati online u ponedeljak 03.06.2024. godine sa početkom u 10:00 časova.

 

Cilj ovog specijalističkog webinara je upoznati polaznike s koracima u izradi planova pojedinačnih revizijskih angažmana te aktivnostima planiranja pojedinačnih revizijskih i savjetodavnih angažmana te angažmana uvida. Detaljno će se uz odgovarajuće primjere pojasniti aktivnosti internog revizora u pripremi planova pojedinačnih revizijskih angažmana, posbno procjena rizika na niovou pojedinačnih revizija radi utvrđivanja ciljeva i opsega pojedinačne revizije, prema obvezujućim i preporučenim smjernicama u internoj reviziji te najboljim praksama. Više o ovome možete pročitati Ovdje...

Teme koje će biti obrađene na Savjetovanju:

Vrijeme: Tema:

10:00-14:00

Pauza u dogovoru sa predavačem

 

 • Planiranje interne revizije
 • Pristup planiranju interne revizije utemeljen na rizicima
 • Relevantne odrednice Međunarodnog okvira profesionalnog djelovanja
 • Povezanost strateškog plana funkcije interne revizije i godišnjeg plana funkcije interne revizije
 • Povezanost godišnjeg plana funkcije interne revizije i planova pojedinačnih revizijskih angažmana funkcije interne revizije
 • Proces izrade planova pojedinačnih revizijskih angažmana funkcije interne revizije
 • Razumijevanje konteksta i svrhe angažmana
 • Prikupljanje informacija za razumijevanje područja ili procesa koji se revidira
 • Provođenje preliminarne procjene rizika područja ili procesa koji se revidira
 • Definiranje ciljeva angažmana
 • Utvrđivanje opsega angažmana
 • Raspoređivanje resursa za angažman
 • Dokumentovanje plana
 • Planiranje savjetodavnih angažmana funkcije interne revizije
 • Povezanost planova pojedinačnih angažmana funkcije interne revizije i programa interne revizije
 • Pitanja i odgovori

 

PODACI O PREDAVAČU

Prof. dr. sc. Boris Tušek

Zagreb,  Hrvatska

Biografija…

ZAPOSLENJE:

1994 – do danas – Profesor Katedre za računovodstvo, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zagrebu
1996 – 2003. – TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb
1994 – 1996. – TEB Revizija d.o.o., Zagreb

PRIZNANJA I NAGRADE:

2008 – Nagrada Mijo Mirković za knjigu skupa autora Korporativno upravljanje
2006 – Nagrada “Mijo Mirković” za knjigu “Revizija”, autori Boris Tušek i Lajoš Žager
2003 – Nagrada ”Mijo Mirković” za Priručnik ”Računovodstvo”
2001 – Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb
1999 – Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

Kotizacija:

-Za članove Instituta internih revizora kotizacija iznosi 150,00 €.
-Za ostale zainteresovane kandidate kotizacija iznosi 200,00 €.

Komentariši