Ovlašćeni računovođa

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje obuku za zvanje “Ovlašćeni računovođa”.

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore, UPI broj 060-75/2018-2 od 03.7.2018. godine, Crnogorskom Edukativnom Centru čiji je osnivač Institut internih revizora Crne Gore,  izdata je Licenca za izvođenje programa obrazovanja koja je dostupna ovdje…

Da bi ste dobili sertifikat sa zvanjem “Ovlašćeni računovođa” treba da ispunite sledeće uslove:

a) Osnovni obrazovni zahtjev je:

 • Završena visoka školska sprema (VII nivo – 240 kredita CSPK-a) i najmanje tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 • Ili visoka škola u trogodišnjem trajanju (VI nivo -180 kredita CSPK-a) i najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 • Ili viša škola u dvogodišnjem trajanju (V nivo -120 kredita CSPK-a) i najmanje pet godina praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 • Ili završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV1 nivo-240 kredita CSPK-a) sa profesionalnim zvanjem “samostalni računovođa” i najmanje tri godine praktičnog rada u tom zvanju.

b) Predmeti koje polaznik pohađa:

 • Priprema i prezentacija finansijskih iskaza
 • Finansijske informacije za menadžment
 • Upravljanje kadrovima
 • Informacioni sistemi
 • Kompanijsko i poslovno pravo
 • Poreski sistem Crne Gore
 • Finasijski menadžment i kontrola
 • Finansijsko izvještavanje
 • Revizija i interna kontrola

c) Testiranje:
Kandidat se testira (pismenim i/ili usmenim putem) za svaki odslušani predmet (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature).

d) Izrada pristupnog rada:
Kandidat je u obavezi da izradi pristupni rad (praktičan primjer) na bazi unaprijed definisanih zahtjeva/inputa koje će dobiti od predavača.
Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od a-d, popuni “Zahtjev za izdavanje sertifikata za sticanje zvanja “Ovlašćeni računovođa” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom administraciji.

Mjesto i dinamika održavanja nastave zavisiće od broja prijavljenih polaznika, o čemu će predstavnik organizatora obuke obavijestiti pravovremeno svakog prijavljenog kandidata.

Kotizacija za učešće u ciklusu sertifikacije je 600 € po kandidatu.