04.06.2020.

Prilog TV Sun – Potpisivanje Trilateralnog sporazuma o poslovnoj saradnji između Instituta internih revizora Crne Gore, Opštine Bijelo Polje i Komore procjenitelja Crne Gore.