Post display type 3

SEDMA MEĐUNARODNA ESECURITY KONFERENCIJA NA TEMU IT BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE INFORMACIJA

Međunarodna konferencija na temu IT bezbednosti i zaštite informacija će se održati od 25. do 27. septembra 2023. godine u Hotelu Mona Plaza u Beogradu....

2023/09/10

EU MEĐUNARODNA KONFERENECIJA INTERNE REVIZIJE 2020. GODINE

Međunarodna EU Konferencija interne revizije se organizuje online 18. Novembra, na Engleskom jeziku. EU služba interne revizije (IAS), vodeći praktičar u zajednici rizika, kontrole i revizije, im...

2020/10/12

11. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE IIA HRVATSKA

Napomena: Učešćem na ovoj Konferenciji možete osvojiti dodatnih 14 KPE sati kontinuirane edukacije, u skladu sa IIRCG Pravilnikom o sertifikaciji i kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji. PRIJAVLJ...

2019/04/01

ČETVRTA IIRCG KONFERENCIJA 2018-10 CPE

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG, i Dekanom Fakulteta za Informacione Tehnologije, organizovao je 11.10.2018 godine IV međunarodnu Konferenciju interne rev...

2018/11/12

TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Ministarstvom Finansija Crne Gore, organizovao je Treću međunarodnu Konferenciju interne revizije u Crnoj Gori, u “LESENDRO” Sa...

2014/10/20

DRUGA MEĐUNARODNA IIRCG KONFERENCIJA

PODGORICA, 07.09.2012. Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je Drugu međunarodnu Konferenciju interne revizije u Crnoj Gori, u “LESENDRO” Salonu Hotela “RAMADA&#...

2012/09/07

PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

  Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je prvu međunarodnu Konferenciju interne revizije u Crnoj Gori, u Zelenom Salonu Hotela “Crna Gora”, od 08.-09. septembra 2...

2011/09/10

Komentariši