Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) osnovan je radi ostvarivanja zajedničkih strukovnih interesa internih revizora, njegovih članova, ali i drugih lica koja se bave poslovima povezanim sa internom revizijom.

Misija IIRCG je da organizuje i okuplja interne revizore i lica koja se bave aktivnostima povezanim sa poslovima interne revizije, radi zastupanja profesije interne revizije, zalaganja za njeno unapređenje i širenja i razmjene znanja i informacija među članovima.

Kao članovi Instituta internih revizora Crne Gore, interni revizori će imati priliku da unaprijede svoj rad, da se informišu sa izvora „najboljih praksi“ za uspostavljanje aktivnosti i pružanja usluga interne revizije, da uspostave mrežu komunikacija u cilju razmjene iskustava sa kolegama iz cijelog svijeta u pogledu poslednjih izmjena i unapređenja standarda interne revizije.

Ciljevi i zadaci Instituta su sledeći:

 • Razvoj struke interne revizije u Crnoj Gori
 • Uspostavljanje i održavanje standarda za profesionalnu praksu interne revizije i standarda za ocjenjivanje kvaliteta organizacije interne revizije
 • Profesionalni razvoj i sertifikacija internih revizora
 • Priređivanje stručnih susreta članova kako bi se upoznali s praksom interne revizije i njenim razvojem u različitim državama u svijetu
 • Promovisanje internih revizora koji mogu pomoći u razvoju struke
 • Promovisanje profesionalne prakse interne revizije svim zainteresovanim stranama (npr. nadzornom odboru, upravama, menadžmentu, odborima za reviziju, stručnim tijelima i sl.)
 • Istraživanje i promovisanje znanja i informacija o internoj reviziji, sistemu internih kontrola i srodnim temama
 • Upoznavanje i saopštavanje članovima Kodeksa profesionalne etike revizora; standarda interne revizije, smjernica, iskustava i stavova Globalne asocijacije internih revizora (IIA) i Evropske asocijacije internih revizora (ECIIA)
 • Povezivanje Instituta i održavanje odnosa s ostalim stručnim asocijacijama u Crnoj Gori u cilju razmjenjivanja znanja, informacija i iskustava o internoj reviziji
 • Uključivanje u rad IIRCG što većeg broja članova i održavanje odgovarajućeg nivoa struke, kontinuiteta rada i razvoja Instituta
 • Odgovarajuća komunikacija Instituta s članovima u cilju davanja neophodnih odgovora članovima
 • Obezbjeđivanje finansijske stabilnosti i tehničkih uslova za rad Instituta.