Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizovao je sertifikaciju za zvanje:

OVLAŠĆENI EKSPERT OCJENE SISTEMA INTERNIH KONTROLA

Ovaj specijalistički proces edukacije/sertifikacije zasnovan je na međunarodnim smjernicama COSO organizacije (www.coso.org) koja je prepoznata kao lider u usvajanju smjernica za uspostavljanje sistema internih kontrola te upravljanja rizicima u kompanijama. Nakon uspješno završenog kursa, polaznici su u prilici da na principima savremenih COSO pristupa dizajniraju, sprovode i ocijenjuju efikasnost sistema interne kontrole u kompanijama. Polaznici su takođe stekli znanje za razumijevanje teorijskog dijela COSO okvira, koji je najpoznatiji okvir širom svijeta, a zatim kroz praktične primjere i alate naučili kako da ih sprovedu u svojoj organizaciji i u samoprocjenji kvaliteta rada interne revizije, upravljanja rizicima i ocjene interne kontrole (RCSA) procesa.

Uspješni učesnici ove specijalističke obuke su usvojili znanja u vezi:

 • razumijevanja  COSO okvira u vezi upravljanja internim kontrolama u skladu sa opšteprihvaćenim standardima,
 • primijene integrisanog COSO okvira interne kontrole u svojoj kompaniji te primjene ovog okvira u radu interne revizije,
 • upotrebe COSO okvira u planiranju interne revizije, terenskom radu i izvještavanju,
 • implementacije integrisanog COSO okvira interne kontrole u organizacijama a u vezi sa preporukama globalne organizacije internih revizora (IIA) na uspostavljanju modela “Tri linije odbrane” kod usvajanja opšteprihvaćenih smjernica za uspostavljanje najboljih praksi Koriprativnog upravljanja u kompanijama.
 • ocjene postojećeg sistema interne kontrole u organizaciji u skladu sa COSO okvirom.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove za sticanje sertifikata, popuni “Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja Ovlašćeni ekspert ocjene sistema internih kontrola” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Instituta internih revizora Crne Gore.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

 • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 • Dokaz da posjedujem najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, kontrole i planiranja i analize;
 • Dokaz da je potpisan Kodeks profesionalne etike;
 • Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u IIRCG članstvo;
 • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €);
 • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada pred Komisijom (150 €);
 • Dokaz o uplati godišnje članarine;
 • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju.

KOMPLETAN PROCES/FAZE EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE ZA STICANJE OVOG SPECIJALISTIČKOG ZVANJA MOŽETE POGLEDATI U FORMI POWER POINT PREZENTACIJE KOJU MOŽETE PREUZETI UKOLIKO KLIKNETE OVDJE…


 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM EDUKACIJE:

 

 • COSO INTEGRISANI OKVIR INTERNE KONTROLE: OSNOVI I TEORIJSKI PRISTUP,
 • PRIMJENA COSO OKVIRA OD STRANE INTERNE REVIZIJE U FAZI PLANIRANJA, SPROVOĐENJA ANGAŽMANA I IZVJEŠTAVANJA,
 • PRIMJENA COSO OKVIRA OD STRANE ORGANIZACIJE (IMPLEMENTACIJA ZAHTJEVA MODELA “TRI LINIJE ODBRANE” KOD USPOSTAVLJANJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA),
 • OCJENA SISTEMA UPRAVLJANJA RIZICIMA I INTERNE KONTROLE,
 • PRAKTIČNI PRIMJERI.

 


PODACI O PREDAVAČU:

Verra Marmalidou, CIA, CRMA,  EQA

Predsjednica IIA Grčke, član UO ECIIA Brisel

Verra Marmalidou je predsjednica Instituta internih revizora Grčke (IIA Greece), član je Upravnog odbora ECIIA Brisel (Evropske konfederacije nacionalnih instituta internih revizijora) i član je ECIIA Odbora za bankarstvo.

Radi u Nacionalnoj banci Grčke kao direktor interne revizije. Ekspert je u oblasti razvoja metodologije rada interne revizije, razvoja godišnjeg plana revizije zasnovanog na ocjeni rizika, ocjene kvaliteta rada interne revizije, razvoja ključnih indikatora uspješnosti poslovanja od značaja za internu reviziju.

Verra Marmalidou je diplomirala na nacionalnom Univerzitetu u Atini i magistrirala u oblasti finansija i bankarstva na Pirejskom Univerzitetu.

Sertifikovani je interni revizor (CIA), posjeduje CRMA sertifkat (Sertifikat o pružanju uvjeravanja u vezi sa upravljanjem rizicima), Ekspert je eksterne ocjene kvaliteta interne revizije u skladu sa IIA Standardima i posjeduje COSO sertifikat iz oblasti primjene okvira za internu kontrolu u kompanijama.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SERTIFIKACIJI IZNOSI 750,00€ ZA ČLANOVE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, DOK JE ZA OSTALE CIJENA KOTIZACIJE 800,00 €.