Post display type 3

ODRŽANO SAVJETOVANJE: “PRIMJENA NOVOOBJAVLJENIH GLOBALNIH STANDARDA INTERNE REVIZIJE U PRAKSI”

Cilj ovog specijalističkog webinara je upoznati polaznike s koracima u izradi planova pojedinačnih revizijskih angažmana te aktivnostima planiranja pojedinačnih revizijskih i savjetodavnih angažm...

2024/06/13

ODRŽANO SAVJETOVANJE: “PLANIRANJE POJEDINAČNIH ANGAŽMANA INTERNE REVIZIJE”

Cilj ovog specijalističkog webinara je upoznati polaznike s koracima u izradi planova pojedinačnih revizijskih angažmana te aktivnostima planiranja pojedinačnih revizijskih i savjetodavnih angažm...

2024/06/05

ODRŽANO SAVJETOVANJE: “NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA”

Mjere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma sprovode se prije, prilikom i nakon završetka svih poslova primanja, ulaganja, konverzije, čuvanja ili drugog raspolaganja no...

2024/01/24

ODRŽANO SAVJETOVANJE: “NOVI MEĐUNARODNI STANDARDI INTERNE REVIZIJE”

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG)  uspješno je organizovao 15.11.2023. godine savjetovanje na temu: “NOVI MEĐUNARODNI STANDARDI INTERNE REVIZIJE”...

2023/11/16

ODRŽANO SAVJETOVANJE: “UZORKOVANJE, PRIMJENA REVIZIJSKIH POSTUPAKA I FORMULISANJE REVIZIJSKIH NALAZA”

Cilj ovog webinara je upoznati polaznike s primjenom revizijskih postupaka u prikupljanju revizijskih dokaza u anagažmanima interne revizije te na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza s pravilima i...

2023/07/03

ODRŽANO SAVJETOVANJE: “UTVRĐIVANJE OPOREZIVE DOBITI I TRANSFERNE CIJENE”

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organ...

2023/04/05

ODRŽANO IT SAVJETOVANJE “ISACA ORGANIZACIJA I OKVIR ZA JAČANJE DIGITALNOG POVJERENJA”

Predavanje koje ima za cilj upoznavanje sa aktivnostima ISACA organizacije ISACA kao globalnog Udruženja za kontrolu i reviziju IS, te upoznavanje učesnika sa značajem Okvira za jačanje digitalnog...

2023/02/01

ODRŽANO SAVJETOVANJE: “POSTUPAK I NAČIN REGISTRACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA”

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) organizuje online seminar na temu:...

2022/10/12

ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU “OBRAČUN ZARADA U SKLADU SA PROGRAMOM REFORMI »EVROPA SAD«”

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) organizuje online predavanje na temu:...

2022/06/03

ODRŽAN SEMINAR: “PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA U SKLADU SA IVS I MSFI”

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), uspje...

2022/03/21

Održano IT savjetovanje: Bezbjedno korišćenje prenosnih uređaja

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), uspje...

2021/12/31

ODRŽANO SAVJETOVANJE “REGISTAR RIZIKA U SISTEMU UPRAVLJANJA RIZICIMA”

Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim edukativnim centrom i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje  28.04.2021. godine online...

2021/09/30

SAVJETOVANJE: METODOLOGIJA INTERNE SAMOPROCJENE RADA INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA

Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim edukativnim centrom (www.edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizuje ...

2021/06/16

SAVJETOVANJE: IZRADA STRATEŠKOG I GODIŠNJEG PLANA INTERNE REVIZIJE

Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim edukativnim centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  uspje�...

2021/04/29

Pretprazničko savjetovanje IT sekcije 2020

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), uspje...

2020/12/22

PRIMJENA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU ROBA I USLUGA

Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Poreskom upravom Crne Gore i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  uspješno je organizovao 4.12.2020. godine ...

2020/12/08

PRIMJENA NOVOG MODELA “TRI LINIJE ODBRANE”

Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  uspješno j...

2020/11/27

ODRŽAN SEMINAR MSFI 13 – MJERENJE FER VRIJEDNOSTI

Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Komorom procjenitelja Crne Gore (www.komoraprocjenitelja.me), Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB...

2020/08/01

INTERNA REVIZIJA U CILJU JAČANJA UPRAVLJANJA U KOMPANIJAMA

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) uspješno je organizovao 13.03.2020. godine seminar na temu:   “JAČANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U CILJU UNAPREĐENJA UPRAVLJANJA KOMPANIJAMA ...

2020/03/20

“PRAKTIČNA PRIMJENA ODREDBI NOVOG ZAKONA O RADU”

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) uspješno je organizovao 13.03.2020. godine seminar na temu:   “PRAKTIČNA PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU SA TUMAČENJEM NJEGOVIH ODREDBI” &...

2020/03/19

OVLAŠĆENI EKSPERT ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me)...

2020/02/28

PRETPRAZNIČNO SAVJETOVANJE IT SEKCIJE IIRCG

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizovao je u ponedeljak 09...

2019/12/10

ODRŽANO PREDAVANJE ZA ZVANJE “OVLAŠĆENI EKSPERT OCJENE SISTEMA INTERNIH KONTROLA”

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), ...

2019/10/10

OVLAŠĆENI PROCJENITELJ FINANSIJSKIH INSTRUMENATA

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Komorom procjenitelja Crne Gore (https://komoraprocjenitelja.me/), Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/), revizorsk...

2019/09/03

INVESTICIONA ANALIZA I RIZICI ULAGANJA U HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), ...

2019/06/24

DVA SEMINARA U JEDNOM DANU NA UNIVERZITETU UDG

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa IIA MAKEDONIJA, Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www...

2019/05/20

VRŠENJE PROCJENE VRIJEDNOSTI MATERIJALNIH SREDSTAVA PUTEM PRINOSNOG PRISTUPA

IIRCG je u saradnji sa Komorom procjenitelja Crne Gore, revizorskim društvom HLB Mont Audit iz Podgorice, kao i u saradnji sa Udruženjem Procjenitelja Rumunije (ANEVAR)  organizovao 15.03.2019. obu...

2019/03/18

AKTIVNOSTI INTERNE REVIZIJE U VEZI POSLOVNE ETIKE

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizovao je 31.01.2019. godin...

2019/02/01

PREDPRAZNIČNO SAVJETOVANJE IT SEKCIJE-5 CPE

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizovao je u ponedjeljak, ...

2018/12/25

SAVJETOVANJE-METODOLOGIJA PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE

Institut internih revizora Crne Gore je u saradnji sa Komorom Procjenitelja Crne Gore (KPCG), Dekanom Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran, u cilju boljeg razumijevanja Pravilnika o Metodologiji z...

2018/11/26

PRISTUP REVIZIJI SISTEMA INTERNIH KONTROLA

IIRCG SEMINAR-10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom Mediteran i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (https://montaudit.me/), organizovao je...

2018/06/26

UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE, U SKLADU SA MRS 36

IIRCG OBUKA-15 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG, Komorom Procjenitelja Crne Gore i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit...

2018/04/24

UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE, U SKLADU SA MRS 36

IIRCG OBUKA-15 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG, Komorom Procjenitelja Crne Gore i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit...

2018/04/15

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KVALITETA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

IIRCG OBUKA-10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa HLB International iz Londona, Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me...

2018/01/16

OVLAŠĆENI MENADŽER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

SERTIFIKACIJA RISK MENADŽERA-20 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (https://montaudit.me/),  or...

2017/12/12

UPRAVLJANJE INFORMACIONIM RIZICIMA I EKSTERNALIZACIJA IT USLUGA

IIRCG OBUKA-10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Fakultetom za Informacione Tehnologije Univerziteta Mediteran i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (ww...

2017/12/08

USPOSTAVLJANJE REVIZORSKOG ODBORA I IZVJEŠTAJ RISK MENADŽMENTA U FUNKCIJI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

IIRCG SEMINAR-10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (https://montaudit.me/), organizovao u prosto...

2017/11/27

OVLAŠĆENI PROCJENITELJ BIZNISA I KAPITALA

IIRCG EDUKACIJA Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), organizovao je u saradnji sa Komorom procjenitelja Crne Gore, Privrednom Komorom Crne Gore (PKCG) i Univerzitetom UDG, Edukativni program...

2017/09/12

KAKO PRIPREMITI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA I NEFINANSIJSKI IZVJEŠTAJ U SKLADU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU CRNE GORE

IIRCG OBUKA -10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizovao je u peta...

2017/05/31

OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR

IIRCG OBUKA – 20 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice,  organizovao je od 07. do 21. aprila 2...

2017/04/24

KONTROLA INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI U KOMPANIJI

IIRCG SEMINAR Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, organizovao je dana 14.09.2016.Seminar na temu:   “KONTROLA INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI U KOM...

2016/09/15

PRISTUP PROCJENI VRIJEDNOSTI KAPITALA (BIZNISA) PREDUZEĆA

 BESPLATAN IIRCG SEMINAR – 5CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), u saradnji sa Komorom Procjenitelja Crne Gore (KPCG), organizovao u Podgorici, dana 08.10.2016. Seminar na temu: “...

2016/08/10

PRAKTIČNI PRIMJERI IIA SMJERNICA I PRAKTIČNIH SAVJETA U SVAKODNEVNOM RADU INTERNIH REVIZORA

Podgorica, 31.05.2016. Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG)  organizovao je 30.05.2016. godine drugi dio Radionice na temu   “PRAKTIČNI PRIMJERI IIA SMJERNICA I PRAKTIČNIH SAV...

2016/06/01

ZAHTJEVI REGULATIVE I MOGUĆNOST UNAPREĐENJA SARADNJE POSLOVNIH SUBJEKATA CRNE GORE U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

IIRCG SEMINAR UZ RADIONICU – 10 SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saranji sa Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore, or...

2016/03/29

16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE, U SKLADU SA IIA STANDARDIMA

PODGORICA, 10.02.2016. Institut internih revizora je 10.02.2016. godine organizovao seminar na temu: “16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE, U SKLA...

2016/02/12

NEFINANSIJSKO I INTEGRISANO KORPORATIVNO IZVJEŠTAVANJE

IIRCG SEMINAR SA RADIONICOM Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, organizovao je dana 28.01.2016.Seminar na temu:   “NEFINANSIJSKO I INTEGRISAN...

2016/01/29

SMJERNICE ZA USPOSTAVLJANJE I SPROVOĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE

IIRCG SEMINAR Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, u saradnji sa Ministarstvom Finansija Crne Gore,  organizovao je dana 18.12.2015. seminar na temu: &...

2015/12/26

PROCJENA NEPOKRETNOSTI U SKLADU SA IVSC/TEGOVA STANDARDIMA I PROCJENA NJENE FER VRIJEDNOSTI ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

IIRCG SEMINAR – 10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG)-Sekcija za procjenu vrijednosti imovine preduzeća i kapitala, organizovala je dana 23.10.2015. seminar na temu:   &...

2015/10/26

OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA INFORMACIONE SISTEME

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Fakultetom za Informacione Tehnologije, a uz podršku Centralne Banke Crne Gore organizovao je počev od 18. juna 2015. godine ekspertsku obu...

2015/06/18

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZIKOM U KOMPANIJAMA

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je 05. juna 2015. godine radionicu na temu:   “UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZIKOM U KOMPANIJAMA”   O PREDAVAČU: MR MARKO MA...

2015/06/06

EFIKASNE METODE I TEHNIKE ZA PREVENCIJU OD RIZIKA PREVARA U KOMPANIJI

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je dana 27.02.2015 radionicu na temu:   “EFIKASNE METODE I TEHNIKE ZA PREVENCIJU OD RIZIKA PREVARA U KOMPANIJI”   Cilj...

2015/02/28

16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) i Unija Poslodavaca Crne Gore organizovali su dana 10.07.2014 besplatnu radionicu na temu:   “16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZI...

2014/07/11

IIRCG PRAKTIČNA OBUKA ZA RAČUNOVOĐE

Institut internih revizora Crne Gore (član Global IIA i ECIIA Brisel), u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i “MBS” Fakultetom Podgorica, počeo je sa sprovođenjem tromjese...

2014/03/26

Ekspert eksterne ocjene kvaliteta

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), u saradnji sa Privrednom Komorom organizovao je 6. marta 2014. godine prvu u regionu specijalističku nacionalnu sertifikaciju za sticanje zvanja Ekspert ...

2014/03/06

16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, na zahtjev članstva, organizovao je dana 23.12.2013 Radionicu na temu:   “16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNK...

2013/12/24

KOMPLAJENS FUNKCIJA I SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA-INTERAKCIJA SA INTERNOM REVIZIJOM

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, organizovao je od 24. do 25. oktobra 2013. seminar na temu: “KOMPLAJENS FUNKCIJA I SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA-INTER...

2013/10/30

FORENZIČKI INSTRUMENTI U INTERNOJ REVIZIJI

Institut internih revizora Crne Gore organizovao je 15.04.2013. u prostorijama “PR Centra” seminar na temu: FORENZIČKI INSTRUMENTI U INTERNOJ REVIZIJI Predavač: DR ALEKSANDAR PETKOVIĆ -Profesor...

2013/04/15

Komentariši