Institut internih revizora u saradnji sa Crnogorskim edukativnim centrom (https://edukativni-centar.me) organizuje novi ciklus edukacije računovođa, revizora i risk menadžera.

Edukaciju organizujemo online za sticanje nekog od sledećih zvanja:

 • Ovlašćeni interni revizor
 • Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Informacione sisteme
 • Ekspert eksterne ocjene kvaliteta u skladu sa IIA standardima
 • Ekspert prevencije i sprečavanja prevarnih radnji
 • Ovlašćeni menadžer za upravljanje rizicima
 • Ovlašćeni ekspert ocjene sistema internih kontrola
 • Ovlašćeni ekspert za praćenje usklađenosti poslovanja-komplajens
 • Ovlašćeni računovođa
 • Računovodstveni tehničar
 • Sertifikat o osposobljenosti naprednog korišćenja MS OFFICE EXCEL alata

POGLEDAJTE BESPLATNO VIDEO PREDAVANJE NA TEMU “16 OSNOVNIH FAZA ZA USPOSTAVLJANJE INTERNE REVIZIJE U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE, U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA”. PRISTUP ZAŠTIĆENOM DIJELU WEB SAJTA JE DOSTUPAN UKOLIKO KLIKNETE https://dls-cg.com/

Putem ove online besplatne video prezentacije zainteresovani kandidat može pogledati na koji način funkcioniše naša IT platforma putem koje bi polaznik vršio pregled predavanja za odabranu oblasti edukacije/sertifikacije, sa bilo kojeg kompjutera, smart telefona ili tableta-nezavisno od toga na kojoj se lokaciji nalazi polaznik u zemlji ili inostranstvu.

Da bi pogledali besplatan promo video, te upoznali se sa načinom funkcionisanja nase IT platforme, potrebno je da u polje “korisničko ime” ukucate riječ: promo

Molimo Vas da u polje “lozinka” ukucate sifru: Edukacija.123! (obratite pažnju da je samo prvo slovo lozinke veliko, dok su ostala mala, te da je između riječi i brojeva potrebno ukucati i tačku).

Uslovi za izdavanje sertifikata:

1. Obrazovanje:

Visoka stručna sprema za zvanja:

 • Ovlašćeni interni revizor
 • Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Informacione sisteme
 • Ekspert eksterne ocjene kvaliteta u skladu sa IIA standardima
 • Ekspert prevencije i sprečavanja prevarnih radnji
 • Ovlašćeni menadžer za upravljanje rizicima
 • Ovlašćeni ekspert ocjene sistema internih kontrola
 • Ovlašćeni ekspert za praćenje usklađenosti poslovanja-komplajens

 

Za sticanje zvanja Računovodstveni tehničar: završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV1 nivo);

 

2. Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od navedenih uslova u pogledu radnog iskustva):

 • za zvanje Ovlašćeni interni revizor – najmanje tri godine radnog iskustva na nekom od navedenih poslova: revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, pravnih i opštih kadrovskih poslova,
 • za zvanje Ovlašćeni interni revizor – specijalista za Informacione sisteme – najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima eksterne i/ili interne revizije ili eksterne i/ili interne revizije IS/IT, ili najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja bezbjednosti informacija i/ili IT poslovima;
 • za zvanje Ekspert eksterne ocjene kvaliteta u skladu sa IIA standardima – najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima interne revizije ili srodnih disciplina (računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize);
 • za zvanje Ekspert prevencije i sprečavanja prevarnih radnji – dvije godine radnog iskustva na nekim od sledećih poslova: člana Odbora direktora/Revizorskog odbora, izvršnog menadžmenta, prevencije i sprječavanja prevarnih radnji, revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize;
 • za zvanje Ovlašćeni menadžer upravljanja rizicima – najmanje tri godine radnog iskustva na nekom od navedenih poslova: računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, revizije, interne revizije;
 • za zvanje Ovlašćeni ekspert ocjene sistema internih kontrola – najmanje tri godine radnog iskustva na nekom od navedenih poslova: računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, revizije, interne revizije, pravnih i opštih kadrovskih poslova,
 • za zvanje Ovlašćeni ekspert za praćenje usklađenosti poslovanja (Komplajens) – najmanje tri godine radnog iskustva na nekom od navedenih poslova: računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, revizije, interne revizije, pravnih i opštih kadrovskih poslova,
 • za zvanje Računovodstveni tehničar – osnovne zahtjeve u pogledu radnog iskustva polaznika možete pogledati ukoliko kliknete ovdje…

Napomena:

Ukoliko neko od zainteresovanih članova IIRCG ne zadovoljava kriterijum u vezi sa radnim iskustvom, isti može prisustvovati predavanjima i polaganju programom predviđenih ispita, ali mu sertifikat o stručnom zvanju neće biti uručen sve do pružanja dokaza o stečenom radnom iskustvu.

 

3. Praktična obuka:

 • Kandidat je u obavezi da pogleda ONLINE predavanja sa zaštićenog dijela web sajta https://dls-cg.com/. Da bi ste slušali predavanja (video materijal) potrebno je da se obratite Administraciji koja će Vam dodijeliti korisničko ime i šifru za neograničen pristup navedenoj obuci.
 • Od kandidata se takođe očekuje da prisustvuje i predavanjima koja ćemo organizovati u prostorijama Univerziteta Mediteran u Podgorici (Stari Aerodrom), o čemu će zainteresovani kandidati dobiti pravovremenu informaciju.

4. Testiranje:

 • Kandidat je u obavezi da polaže testove na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature

 

5. Izrada pristupnog rada

6. Odbrana Pristupnog rada pred Komisijom

7. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:

 • Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od tačke 1-6, popuni Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Instituta internih revizora Crne Gore.

DETALJNE INFORMACIJE U VEZI PROCESA EDUKACIJE ALI I NAČINA PRIJAVLJIVANJA MOŽETE DOBITI ODABIROM JEDNOG OD DOLJE NAVEDENIH ZVANJA:

POZOVITE NAS NA +382 69 585 005