PRIJAVA ZA IIRCG SERTIFIKACIJU

Navedite adresu na kojoj Vam po potrebi možemo slati poštu.
U opadajućem meniju odaberite jedno od ponuđenih zvanja
Ukoliko niste zaposleni/a molimo Vas da to navedete u ovom praznom polju.
U slucaju da Vi placate navedite Vase puno ime i prezime. U slucaju da troskove snosi firma, navedite naziv organizacije.
Navedite PIB organizacije koja snosi troskove edukacije? Ukoliko fizicko lice snosi troskove edukacije u tom slucaju preskocite ovo pitanje.
Navedite PDV organizacije koja snosi troskove edukacije? Ukoliko firma nije PDV obveznik ili fizicko lice snosi troskove edukacije u tom slucaju preskocite ovo pitanje.