ODRŽANO SAVJETOVANJE: “UZORKOVANJE, PRIMJENA REVIZIJSKIH POSTUPAKA I FORMULISANJE REVIZIJSKIH NALAZA”

Cilj ovog webinara je upoznati polaznike s primjenom revizijskih postupaka u prikupljanju revizijskih dokaza u anagažmanima interne revizije te na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza s pravilima ispravnog formulisanja revizijskih nalaza kao osnovne pretpostavke izražavanja revizijskog mišljenja i utvrđivanja akciji usmjerenih revizijskih preporuka radi ispravljanja nezadovoljavajućeg stanja i uzroka. Detaljno je, uz odgovarajuće primjere, pojašnjeno kako ispravno formulisati revizijske nalaze i preporuke te primjena metode uzorka prilikom testiranja internih kontrola (atributivno uzorkovanje). Uz to, obrađena je detaljna tehnika analize podataka (engl. data analytics) i analize glavnog uzroka problema (engl. root cause analysis) u procesu interne revizije. Povezano s tim, ukazano je  na primjenu relevantnih odredbi Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije (MOPP Standarda).