UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE, U SKLADU SA MRS 36

IIRCG OBUKA-15 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG, Komorom Procjenitelja Crne Gore i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizovao je dvodnevnu obuku u pereiodu od 13-14. aprila 2018. specijalistička predavanja/obuku i to: OBUKA 1, PREDVIĐENA ZA 13.04.2018. U 10:00 ČASOVA NA TEMU “UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE,…

UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE, U SKLADU SA MRS 36

IIRCG OBUKA-15 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG, Komorom Procjenitelja Crne Gore i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizovao je dvodnevnu obuku u pereiodu od 13-14. aprila 2018. specijalistička predavanja/obuku i to: OBUKA 1, PREDVIĐENA ZA 13.04.2018. U 10:00 ČASOVA NA TEMU “UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE,…

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KVALITETA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

IIRCG OBUKA-10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa HLB International iz Londona, Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizovao je u Ponedjeljak, 15.01.2018. specijalistička predavanja/obuku u skladu sa zahtjevima člana 11 i 13 Zakona o računovodstvu Crne Gore (Sl. List CG broj 52 od 09.08.2016),…

OVLAŠĆENI MENADŽER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

SERTIFIKACIJA RISK MENADŽERA-20 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (http://montaudit.me/),  organizovao u prostorijama Univerziteta UDG od 15.-16. decembra 2017. ekspertsku obuku za sticanje profesionalnog zvanja:   “OVLAŠĆENI MENADŽER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA”   ZA POTREBE IZRADE IZVJEŠTAJA MENADŽMENTA KOMPLETAN PROCES/FAZE EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE…

UPRAVLJANJE INFORMACIONIM RIZICIMA I EKSTERNALIZACIJA IT USLUGA

IIRCG OBUKA-10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Fakultetom za Informacione Tehnologije Univerziteta Mediteran i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizovao je u Četvrtak, 07.12.2017. specijalistička predavanja/obuku na temu:   “UPRAVLJANJE INFORMACIONIM RIZICIMA I EKSTERNALIZACIJA IT USLUGA” Obuka je organizovana na zahtjev članstva, a predavač je bio…

USPOSTAVLJANJE REVIZORSKOG ODBORA I IZVJEŠTAJ RISK MENADŽMENTA U FUNKCIJI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

IIRCG SEMINAR-10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (http://montaudit.me/), organizovao u prostorijama Univerziteta UDG 03. novembra 2017. Seminar na temu: “USPOSTAVLJANJE REVIZORSKOG ODBORA I IZVJEŠTAJ RISK MENADŽMENTA U FUNKCIJI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA” ZA POTREBE IZRADE IZVJEŠTAJA MENADŽMENTA Seminar je organizovan polazeći…

OVLAŠĆENI PROCJENITELJ BIZNISA I KAPITALA

IIRCG EDUKACIJA Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), organizovao je u saradnji sa Komorom procjenitelja Crne Gore, Privrednom Komorom Crne Gore (PKCG) i Univerzitetom UDG, Edukativni program procjene vrijednosti biznisa i kapitala u skladu sa međunarodnim standardima procjene. Predavanja iz oblasti procjene biznisa organizovana suu prostorijama Privredne Komore Crne Gore u Podgorici  08. septembra 2017. godine i 09.09.2017.  u…

KAKO PRIPREMITI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA I NEFINANSIJSKI IZVJEŠTAJ U SKLADU SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU CRNE GORE

IIRCG OBUKA -10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizovao je u petak, 26. maja 2017. specijalistička predavanja/obuku u skladu sa zahtjevima člana 11 i 13 Zakona o računovodstvu Crne Gore (Sl. List CG broj 52 od 09.08.2016), na temu:   “KAKO PRIPREMITI…

OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR

IIRCG OBUKA – 20 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice,  organizovao je od 07. do 21. aprila 2017. Četvorodnevna specijalistička predavanja/obuku po novom programu edukacije/sertifikacije za sticanje zvanja: “OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR” Novi program uvodimo u skladu sa IIA smjernicama u pogledu edukacije i sertifikacije internih…

KONTROLA INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI U KOMPANIJI

IIRCG SEMINAR Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, organizovao je dana 14.09.2016.Seminar na temu:   “KONTROLA INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI U KOMPANIJI” U SARADNJI SA Seminar je organizovan u sali  Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore u Ulici dr Vukašina Markovića 114, sa početkom u 09:00 časova.   PODACI O PREDAVAČIMA   KENAN DURAKOVIĆ CRNA GORA 2014- : Generalni direktor za…