PRISTUP PROCJENI VRIJEDNOSTI KAPITALA (BIZNISA) PREDUZEĆA

 BESPLATAN IIRCG SEMINAR – 5CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), u saradnji sa Komorom Procjenitelja Crne Gore (KPCG), organizovao u Podgorici, dana 08.10.2016. Seminar na temu: “PRISTUP PROCJENI VRIJEDNOSTI KAPITALA (BIZNISA) PREDUZEĆA”   PODACI O PREDAVAČU   ANTON LEZHJA, ASA, RICS, CF Direktor Deloitte Sektora usluga finansijskog sajetovanja-sa više od 15 godina iskustva iz oblasti procjene i modeliranja. Odgovoran je…

PRAKTIČNI PRIMJERI IIA SMJERNICA I PRAKTIČNIH SAVJETA U SVAKODNEVNOM RADU INTERNIH REVIZORA

Podgorica, 31.05.2016. Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG)  organizovao je 30.05.2016. godine drugi dio Radionice na temu   “PRAKTIČNI PRIMJERI IIA SMJERNICA I PRAKTIČNIH SAVJETA U SVAKODNEVNOM RADU INTERNIH REVIZORA” Cilj ove radionice je upoznavanje učesnika, kroz konkretne primjere iz prakse, sa zahtjevima Međunarodnog okvira profesionalne prakse, koji uključuje obavezne i preporučene smjernice, koje zajedno predstavljaju aktuelne, relevantne i konzistentne informacije, koje…

ZAHTJEVI REGULATIVE I MOGUĆNOST UNAPREĐENJA SARADNJE POSLOVNIH SUBJEKATA CRNE GORE U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

IIRCG SEMINAR UZ RADIONICU – 10 SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saranji sa Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore, organizovao je dana 25.03.2016. Seminar uz radionicu na temu: “ZAHTJEVI REGULATIVE I MOGUĆNOST UNAPREĐENJA SARADNJE POSLOVNIH SUBJEKATA CRNE GORE U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA” IIRCG ČLANOVI  MOGU PREUZETI MATERIJALE SA SEMINARA BESPLATNO, BEZ OBZIRA…

16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE, U SKLADU SA IIA STANDARDIMA

PODGORICA, 10.02.2016. Institut internih revizora je 10.02.2016. godine organizovao seminar na temu: “16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE, U SKLADU SA IIA STANDARDIMA”  Predavač na ovoj radionci bio je Miodrag Vujković, član Upravnog odbora IIRCG i dugogodišnji Direktor interne revizije CKB Banke.   Napomena: Da bi ste pogledali video…

NEFINANSIJSKO I INTEGRISANO KORPORATIVNO IZVJEŠTAVANJE

IIRCG SEMINAR SA RADIONICOM Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, organizovao je dana 28.01.2016.Seminar na temu:   “NEFINANSIJSKO I INTEGRISANO KORPORATIVNO IZVJEŠTAVANJE” Cilj Seminara je upoznavanje učesnika sa procesom nefinansijsko izvještavanja čiji je značaj naročito porastao nakon što je 29. septembra 2014. EU usvojila Direktivu o ne-finansijskom izvještavanju. Pošto će koristi od veće transparentnosti, povjerenja i dugoročne…

SMJERNICE ZA USPOSTAVLJANJE I SPROVOĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE

IIRCG SEMINAR Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, u saradnji sa Ministarstvom Finansija Crne Gore,  organizovao je dana 18.12.2015. seminar na temu:   “SMJERNICE ZA USPOSTAVLJANJE I SPROVOĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE“ Cilj Seminara je upoznavanje učesnika sa utvrđivanje okvira  za uspostavljanje i sprovođenje jedinstvenog procesa upravljanja rizicima kod svih subjekata u Crnoj Gori. Smjernice su namijenjene,…

PROCJENA NEPOKRETNOSTI U SKLADU SA IVSC/TEGOVA STANDARDIMA I PROCJENA NJENE FER VRIJEDNOSTI ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

IIRCG SEMINAR – 10 CPE Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG)-Sekcija za procjenu vrijednosti imovine preduzeća i kapitala, organizovala je dana 23.10.2015. seminar na temu: “PROCJENA NEPOKRETNOSTI U SKLADU SA IVSC/TEGOVA STANDARDIMA I PROCJENA NJENE FER VRIJEDNOSTI ZA FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE” Seminar je omogućio učesnicima da u svojoj budućoj praksi primjenjuju (vrše reviziju kvaliteta primjene) različite metode procjena:   troškovne metode, metode upoređivanja prodaje, metode…

OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA INFORMACIONE SISTEME

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Fakultetom za Informacione Tehnologije, a uz podršku Centralne Banke Crne Gore organizovao je počev od 18. juna 2015. godine ekspertsku obuku/sertifikaciju za sticanje profesionalnog zvanja:   “OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA INFORMACIONE SISTEME”   IRCG Specijalistička sertifikacija organizovana je za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, IT…

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZIKOM U KOMPANIJAMA

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je 05. juna 2015. godine radionicu na temu:   “UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZIKOM U KOMPANIJAMA”   O PREDAVAČU: MR MARKO MANOJLOVIĆ, CFA CRNA GORA Jedini međunaordno sertifikovani risk finansijski analitičar u Crnoj Gori (posjeduje CFA sertifikat); Direktor je Sektora rizika CKB Banke AD Podgorica (član OTB Grupacije iz Budimpešte); Dobitnik…

EFIKASNE METODE I TEHNIKE ZA PREVENCIJU OD RIZIKA PREVARA U KOMPANIJI

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je dana 27.02.2015 radionicu na temu:   “EFIKASNE METODE I TEHNIKE ZA PREVENCIJU OD RIZIKA PREVARA U KOMPANIJI”   Cilj radionice je: • Da učesnicima obezbijede relevantni, praktični i ekonomični alati za identifikovanje i kvantifikovanje realnih rizika od prevara i korupcije u njihovim organizcijama, • Da pomogne učesnicima u razvoju programa za aktivno…