EFIKASNE METODE I TEHNIKE ZA PREVENCIJU OD RIZIKA PREVARA U KOMPANIJI

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je dana 27.02.2015 radionicu na temu:   “EFIKASNE METODE I TEHNIKE ZA PREVENCIJU OD RIZIKA PREVARA U KOMPANIJI”   Cilj radionice je: • Da učesnicima obezbijede relevantni, praktični i ekonomični alati za identifikovanje i kvantifikovanje realnih rizika od prevara i korupcije u njihovim organizcijama, • Da pomogne učesnicima u razvoju programa za aktivno…

TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Ministarstvom Finansija Crne Gore, organizovao je Treću međunarodnu Konferenciju interne revizije u Crnoj Gori, u “LESENDRO” Salonu Hotela “RAMADA “, od 29. do 30. septembra 2014. godine, na kojoj je prisustvovalo više od 140 delegata. Konferencija2014.html Konferenciju je otvorio  Ambasador Mitja Drobnič, Šef Delegacije Evropske Unije u Crnoj…

16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) i Unija Poslodavaca Crne Gore organizovali su dana 10.07.2014 besplatnu radionicu na temu:   “16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA”   Cilj ove radionice bio je upoznavanje učesnika sa preporukama Globalnog instituta internih revizora (IIA) koje se odnose na neophodne faze/korake za uspostavljanje funkcije interne revizije u kompaniji. Radionica je organizovana uvažavajuci činjenicu…

IIRCG PRAKTIČNA OBUKA ZA RAČUNOVOĐE

Institut internih revizora Crne Gore (član Global IIA i ECIIA Brisel), u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i “MBS” Fakultetom Podgorica, počeo je sa sprovođenjem tromjesečne praktične obuke iz računovodstva-praktične primjene MRS/MSFI.   Polaznici su lica sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, studenti Specijalističkih studija “Računovodstvo i Revizija” na MBS Fakultetu, te ostala lica…

Ekspert eksterne ocjene kvaliteta

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), u saradnji sa Privrednom Komorom organizovao je 6. marta 2014. godine prvu u regionu specijalističku nacionalnu sertifikaciju za sticanje zvanja Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije, u skladu sa međunarodnim IIA standardima. Ova specijalistička sertifikacija je okupila u Komori praktičare iz interne revizije iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i…

16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, na zahtjev članstva, organizovao je dana 23.12.2013 Radionicu na temu:   “16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA”   Cilj ove radionice bio je upoznavanje učesnika sa preporukama Globalnog instituta internih revizora (IIA) koje se odnose na neophodne faze/korake za uspostavljanje funkcije interne revizije u kompaniji.   PODACI O PREDAVAČU MIODRAG VUJKOVIĆ…

KOMPLAJENS FUNKCIJA I SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA-INTERAKCIJA SA INTERNOM REVIZIJOM

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, organizovao je od 24. do 25. oktobra 2013. seminar na temu: “KOMPLAJENS FUNKCIJA I SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA-INTERAKCIJA SA INTERNOM REVIZIJOM”   PODACI O PREDAVAČIMA   Roger Jean Claessens, Luxembourg -Profesor je na “UBI” Institutu iz Brisela (United Business Institutes, Brussels-BBA and Vietnam); -Angažovan je…

FORENZIČKI INSTRUMENTI U INTERNOJ REVIZIJI

Institut internih revizora Crne Gore organizovao je 15.04.2013. u prostorijama “PR Centra” seminar na temu: FORENZIČKI INSTRUMENTI U INTERNOJ REVIZIJI Predavač: DR ALEKSANDAR PETKOVIĆ -Profesor Forenzičkog računovodstva i revizije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, -Kriminalistički Inspektor MUP-a Srbije, -Autor knjige “Forenzička revizija-kriminalne radnje u Finansijskim Izvještajima”.     UČESNICIMA JE (U…

DRUGA MEĐUNARODNA IIRCG KONFERENCIJA

PODGORICA, 07.09.2012. Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je Drugu međunarodnu Konferenciju interne revizije u Crnoj Gori, u “LESENDRO” Salonu Hotela “RAMADA”, od 05.-06. septembra 2012. godine, na kojoj je prisustvovalo više od 140 delegata. Konferenciju je otvorio  dr Milorad Katnić, Ministar Finansija Crne Gore. Konferenciji su takođe prisustvovali Richard Chambers, Predsjednik i Izvršni…

PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

  Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je prvu međunarodnu Konferenciju interne revizije u Crnoj Gori, u Zelenom Salonu Hotela “Crna Gora”, od 08.-09. septembra 2011. godine, na kojoj je prisustvovalo više od 150 delegata iz 12 evropskih zemalja. Konferenciju je otvorio Prof. dr Veselin Vukotić sa Univerziteta UDG Podgorica. Konferenciji su takođe prisustvovali…