PLANIRANJE POJEDINAČNIH ANGAŽMANA INTERNE REVIZIJE

Cilj ovog specijalističkog webinara je upoznati polaznike s koracima u izradi planova pojedinačnih revizijskih angažmana te aktivnostima planiranja pojedinačnih revizijskih i savjetodavnih angažmana te angažmana uvida. Detaljno će se uz odgovarajuće primjere pojasniti aktivnosti internog revizora u pripremi planova pojedinačnih revizijskih angažmana, posebno procjena rizika na nivou pojedinačnih revizija radi utvrđivanja ciljeva i opsega pojedinačne revizije, prema obvezujućim i preporučenim smjernicama u internoj reviziji te najboljim praksama.

SERTIFIKACIJA “EKSPERT PREVENCIJE I SPREČAVANJA PREVARNIH RADNJI”

Ovom specijalističkom obukom steći ćete teorijska i praktična znanja o prevarama koja će vam omogućiti da u vašim kompanijama uspostavite i/ili unaprijedite sistematično upravljanje rizikom od prevara. Dobit ćete široku sliku o problemu prevara i konkretne alate za borbu protiv prevara. U okviru predavanja obrađuju se stvarni primjeri prevare iz kojih polaznici stiču praktične zaključke.