Mag. Norbert WAGNER,
Zvaničan IIA predavač u oblasti EQA
Predavač je eminenti stručnjak iz revizorske profesije (civilnog i javnog sektora) uz napomenu da je Globalni institut internih revizora dao saglasnost na njegovo angažovanje u skladu sa ugovorom potpisanim između IIA Global i IIRCG.

Ekspertsko predavanje broj 1 (za pravo ONLINE pristupa IIRCG zaštićenom dijelu web sajta koji Vam omogućava pregled predavanja, molimo kontaktirajte IIRCG Administraciju)


Predavanja pokrivaju sledeće oblasti:

 • Procjenu položaja interne revizije u organizaciji;
 • Procjenu kvaliteta upotrebe i upravljanja ljudskim resursima;
 • Procjenu upotrebe tehnologija u svrhe obavljanja revizije;
 • Procjenu strateških i godišnjih planova;
 • Procjenu sprovođenja angažmana interne revizije;
 • Procjenu kanala komunikacije sa akcionarima/predstavnicima vlasnika;
 • Okvir za pružanje uvjeravanja u kvalitet sprovođenja interne revizije;
 • Uspostavljanje Programa pružanja uvjeravanja i unapređenja kvaliteta sprovođenja interne revizije;
 • Proces samoprocjene uz nezavisnu eksternu procjenu;
 • Kompletan proces eksterne procjene sprovođenja interne revizije;
 • Vodiči planiranja aktivnosti eksterne procjene koji obuhvataju: a) potrebne informacije kao osnova za sprovođenje eksterne procjene i spisak (lista) svih dokumenata koje je potrebno dostaviti eksternom procjenjivaču kako bi sproveo proces procjene; b) Primjeri Anketa koje sprovodi eksterni procjenjivač tokom eksterne procjene.

Kotizacija za učešće u ciklusu sertifikacije je 700 € po kandidatu.