Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), nudi usluge:

Izrada izvještaja o transfernim cijenama

Članovi našeg tima Vam nude uslugu izrade  izvještaja o transfernim cijenama shodno zahtjevima Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Transfernom cijenom smatra se cijena nastala u vezi sa transakcijama sredstava ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

Status povezanog lica ima:

 1. pravno ili fizičko lice koje kod obveznika učestvuje neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu, i
 2. pravno lice u kojem, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica učestvuju neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu.

Pravno ili fizičko lice učestvuje kod obveznika neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu, ako to lice:

 • posjeduje posredno ili neposredno najmanje 25% obveznikovih akcija ili vlasničkih udjela, ili
 • ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika.

Pravno ili fizičko lice ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika kada:

 • posjeduje ili kontroliše posredno ili neposredno najmanje 25% glasačkih prava u obveznikovim organima upravljanja;
 • ima pravo učešća od najmanje 25% u dobiti obveznika;
 • je član porodice obveznika ili je povezano lice sa članom porodice.

Veliki poreski obveznik, razvrstan u skladu sa propisom kojim se uređuju kriterijumi za određivanje velikih poreskih obveznika, koji obavlja transakcije sa povezanim licima, dužan je da prilikom podnošenja Poreske prijave, dostavi dokumentaciju o transfernim cijenama na osnovu koje se može utvrditi da li su uslovi transakcije sa povezanim licima u skladu sa principom “van dohvata ruke”.

Transferna cijena transakcije utvrđuje se provjerom usklađenosti sa cijenama transakcije utvrđenim po principu “van dohvata ruke”, koja se utvrđuje primjenom:

 • metode uporedive cijene na tržištu;
 • metode cijene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (metoda troškova uvećanih za bruto maržu);
 • metode preprodajne cijene;
 • metode transakcione neto marže;
 • metode podjele dobiti;
 • nekom drugom metodom kojom je moguće utvrditi cijenu transakcije po principu “van dohvata ruke”, ako nije moguće cijenu transakcije utvrditi u skladu sa pomenutim metodama;
 • kombinacijom navedenih metoda ako je to potrebno.

ČLANOVI NAŠEG TIMA ĆE VAM DOSTAVITI PONUDU ZA USLUGU IZRADE IZVJEŠTAJA O TRANSFERNIM CIJENAMA, NAKON POPUNJAVANJA ONLINE ZAHTJEVA

Komentariši