Zašto postati član?

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) osnovan je radi ostvarivanja zajedničkih strukovnih interesa internih revizora, njegovih članova, ali i drugih lica koja se bave poslovima povezanim sa internom revizijom.

Misija IIRCG je da organizuje i okuplja interne revizore i lica koja se bave aktivnostima povezanim sa poslovima interne revizije, radi zastupanja profesije interne revizije, zalaganja za njeno unapređenje i širenja i razmjene znanja i informacija među članovima.

U ostvarenju tog cilja veoma je značajan korak što je IIRCG potpisnik Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom finansija Crne Gore ali i sa Univerzitetom UDG i Univerzitetom Mediteran iz Podgorice. Takođe, ukazujemo i na činjenicu da su aktivnosti Instituta internih revizora Crne Gore prepoznate i od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore koje je Rješenjem UPI broj 060-75/2018-2 od 3.07.2018 godine Crnogorskom Edukativnom Centru, čiji je osnivač Institut internih revizora Crne Gore, izdalo Licencu za izvođenje programa za osposobljavanje internih revizora Crne Gore što će dodatno unaprijediti struku interne revizije Crne Gore.  

U skladu sa našim internim aktima, član Udruženja se postaje upisom u Registar članova koji vodi sekretar. Članovi Udruženja mogu biti sa različitim statusom i obavezama: punopravni članovi Udruženja, članovi predavači, članovi studenti i penzionisani članovi.

Članovi Udruženja

Mogu biti pojedinci ukuljučeni u internu reviziju, interne kontrole, procjenu rizika, reviziju informacionih sistema i povezana područja. Osim toga, članovi Udruženja mogu biti i oni koji pokazuju interes za internu reviziju, npr. članovi odbora za reviziju, sertifikovane računovođe, kontrolori, eksterni revizori, izvršni i generalni direktori itd.

Članovi predavači

Mogu biti pojedinci uglavnom zaposleni kao predavači u školama i fakultetima.

Članovi strudenti

Mogu biti pojedinci koji su većinu svoga vremena posvetili učenju interne revizije ili povezanih kolegija na školama i fakultetima, a ne mogu se kvalifikovati kao članovi ili članovi predavači.

Penzionisani članovi

Mogu biti pojedinci koji ispunjavaju uslove Udruženja a koji su otišli u penziju.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Upravni odbor Udruženja po prijemu pristupnice za prijem. Udruženje vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor Udruženja.

Prava i obaveze članova su:
 • Plaćanje članarine
 • Učestvovanje u radu i aktivnostima Udruženja sa ciljem razvoja struke interne revizije
 • Učestvovanje u uprvljanju poslovima Udruženja
 • Čuvanje i jačanje ugleda Udruženja
 • Jačanje materijalne osnove Udruženja i stvaranje pretpostavki za kontinuirani razvoj
Članstvo u Udruženju prestaje:
 • Istupanjem člana
 • Neplaćanjem članarine
 • Isključenjem
 • Prelaskom u drugo udruženje ili institut

Djelatnost Udruženja je povezana sa ciljevima i zadacima:

 • održavanje međunarodno odobrenog programa edukacije za interne revizore,
 • održavanje nacionalno odobrenog programa obrazovanja internih revizora putem pružanja kvalitetnih, pristupačnih programa stručnog usavršavanja za sadašnje potrebe i očekivane potrebe članstva i struke,
 • Udruženje za svoje potrebe može organizovati posebnu organizaciju za pružanje usluga edukacije i organizovanja različitih oblika stručnog usavršavanja,
 • saradnja sa drugim stručnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, u pružanju programa stručnog usavršavanja,
 • jačanje saradnje sa srodnim stručnim organizacijama u Crnoj Gori i inostranstvu, i distribucija edukativnog materijala na različitim medijima za kontinuiranu edukaciju članova Udruženja i struke,
 • organizovanje i potpomaganje srednjih škola i fakulteta u razvoju kolegijuma interne revizije,
 • razvijanje programa međunarodne saradnje te uključivanje u rad stručnih asocijacija u Evropi i Svijetu,
 • izdavanje knjiga i časopisa iz područja interne revizije i srodnih stručnih disciplina,
 • informisanje javnosti o svom radu.