Novosti

Potpisan Trilateralni Sporazum sa Komorom poreskih savjetnika Crne Gore i Komorom procjenitelja Crne Gore

Potpisan Trilateralni Sporazum sa Komorom poreskih savjetnika Crne Gore i Komorom procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore...

2024/07/01

PRIMJENA NOVOOBJAVLJENIH GLOBALNIH STANDARDA INTERNE REVIZIJE U PRAKSI

Ova sveobuhvatna obuka osmišljena je kako bi profesionalce interne revizije upoznala sa zahtjevima za implementaciju kako bi se uskladili sa  novoobjavljenim Standardima interne revizije....

2024/05/23

PLANIRANJE POJEDINAČNIH ANGAŽMANA INTERNE REVIZIJE

Cilj ovog specijalističkog webinara je upoznati polaznike s koracima u izradi planova pojedinačnih revizijskih angažmana te aktivnostima planiranja pojedinačnih revizijskih i savjetodavnih angažm...

2024/04/30

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA RAČUNOVOĐU

Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom objavljuje Raspored polaganja pismenog dijela ispita za zvanje Računovodstveni tehničar i Ovlašćeni računovođa,...

2024/04/19

OBJAVLJENI NOVI GLOBALNI STANDARDI INTERNE REVIZIJE

Novi globalni standardi interne revizije, objavljeni 9. januara 2024. godine, stupiće na snagu 9. januara 2025. godine. Funkcije interne revizije sada mogu početi da usvajaju ove standarde. ...

2024/03/27

TERMIN POLAGANJA ISPITA ZA SERTIFIKACIJU “EKSPERT PREVENCIJE I SPREČAVANJA PREVARNIH RADNJI”

Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom objavljuje Raspored polaganja pismenog dijela ispita za zvanje Računovodstveni tehničar i Ovlašćeni računovođa,...

2024/01/04

SAVJETOVANJE “NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA”

Mjere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma sprovode se prije, prilikom i nakon završetka svih poslova primanja, ulaganja, konverzije, čuvanja ili drugog raspolaganja no...

2023/12/21

SERTIFIKACIJA “EKSPERT PREVENCIJE I SPREČAVANJA PREVARNIH RADNJI”

Ovom specijalističkom obukom steći ćete teorijska i praktična znanja o prevarama koja će vam omogućiti da u vašim kompanijama uspostavite i/ili unaprijedite sistematično upravljanje rizikom od...

2023/11/17

GOSTOVANJE PREDSJEDNIKA IIRCG NA JUTARNJEM PROGRAMU RTCG

Predsjednij IIRCG, dana 11.11.2023. godine gostovao je na jutarnjem programu RTCG na temu sertifikacije za zvanje "Ekspert prevencije i sprječavanja prevarnih radnji u kompanijama" ...

2023/11/13

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA I OVLAŠĆENOG RAČUNOVOĐU

Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom objavljuje Raspored polaganja pismenog dijela ispita za zvanje Računovodstveni tehničar i Ovlašćeni računovođa,...

2023/10/30

Komentariši