ONLINE PRIJAVA ZA USLUGU IZRADE IZVJEŠTAJA O TRANSFERNIM CIJENAMA

U slučaju da nema povezanih pravnih lica, molimo upišite broj "0"
U slučaju da nema povezanih fizičkih lica, molimo upišite broj "0"