Primjena Standarda u praksi

Međunarodni Okvir Profesionalne Prakse je konceptualni okvir koji organizuje autoritativne smjernice koje objavljuje svjetska organizacija internih revizora. Kao pouzdano, globalno tijelo za usvajanje smjernica, ova organizacija pruža profesionalcima za internu reviziju širom svijeta autoritativne smjernice obuhvaćene u MOPP-u kao obavezne smjernice i strogo preporučene smjernice.

Preporučene smjernice odobrava IIA kroz formalni proces odobravanja. Smjernice opisuju prakse za efikasno sprovođenje temeljnih načela IIA, definicije interne revizije, etičkog kodeksa i standarda. Preporučeni elementi MOPP-a su:

Vodiči za primjenu – pomoć internim revizorima u primjeni standarda.

Dopunske smjernice (Praktični vodiči) – pružaju detaljne postupke i savjete za praktičare interne revizije.

Vodiči za primjenu

Vodiči za primjenu, kao dio Međunarodnog okvira profesionalne prakse, obezbijeđuju preporučene (neobavezujuće) smjernice za sprovođenje aktivnosti interne revizije. Njihova namjena je da pruže pomoć internim revizorima i aktivnostima interne revizije da unaprijede svoje sposobnosti – s ciljem dostizanja usklađenosti s Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije (Standardi).

Praktični vodiči

Praktični vodiči pružaju detaljne smjernice za obavljanje poslova interne revizije.

Praktični vodiči pružaju informacije o načinu sprovođenja pojedinih aktivnosti interne revizije, uključujući detaljne procese i procedure, alate i tehnike, programe, pristupe „korak po korak“ i primjere izveštaja.

Praktični vodiči obuhvataju Vodiče za praksu i druge dopunske smjernice.