DOGAĐAJI
DOGAĐAJI
DOGAĐAJI
CRNOGORSKI SERTIFIKATI
null

OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR

PROČITAJ VIŠE >

null

OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA INFORMACIONE SISTEME

PROČITAJ VIŠE >

null

EKSPERT EKTERNE OCJENE KVALITETA U SKLADU SA IIA STANDARDIMA

PROČITAJ VIŠE >

null

OVLAŠĆENI MENADŽER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

PROČITAJ VIŠE >

null

OVLAŠĆENI EKSPERT ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA-KOMPLAJENS

PROČITAJ VIŠE >

null

OVLAŠĆENI EKSPERT OCJENE SISTEMA INTERNIH KONTROLA

PROČITAJ VIŠE >

null

EKSPERT PREVENCIJE I SPREČAVANJA PREVARNIH RADNJI

PROČITAJ VIŠE >

null

OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA

PROČITAJ VIŠE >

null

RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

PROČITAJ VIŠE >

null

SERTIFIKAT ZA OSPOSOBLJENOST KORIŠĆENJA MS EXCEL ALATA

PROČITAJ VIŠE >

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE

CILJEVI I ZADACI

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) osnovan je radi ostvarivanja zajedničkih strukovnih interesa internih revizora, njegovih članova, ali i drugih lica koja se bave poslovima povezanim sa internom revizijom.

PRODAVNICA
NAŠI PARTNERI

Komentariši