Misija interne revizije

Misija interne revizije artikuliše ono što interna revizija želi da ostvari u okviru organizacije:

 

Da unaprijeđuje i štiti organizacione vrijednosti, time što obezbjeđuje na riziku zasnovano i objektivno uvjeravanje, savjet i pogled.

_______