EU MEĐUNARODNA KONFERENECIJA INTERNE REVIZIJE 2020. GODINE

Međunarodna EU Konferencija interne revizije se organizuje online 18. Novembra, na Engleskom jeziku. EU služba interne revizije (IAS), vodeći praktičar u zajednici rizika, kontrole i revizije, ima dugu tradiciju organizovanja godišnjih konferencija, kao i „ad-hoc“ sastanaka na visokom nivou sa rukovodiocima interne revizije. U 2020. godini, koje se takođe podudara sa 20. godišnjicom IAS-a, Evropska…

ČETVRTA IIRCG KONFERENCIJA 2018-10 CPE

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG, i Dekanom Fakulteta za Informacione Tehnologije, organizovao je 11.10.2018 godine IV međunarodnu Konferenciju interne revizije u Crnoj Gori, u velikoj sali Hotela Aurel u Podgorici uz prisustvo više od 70 delegata.   “PRILAGOĐAVANJE NOVOJ REALNOSTI BRZINOM INOVACIJA”   Za predavače IIRCG je pozvao eminentne…

TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA INTERNE REVIZIJE

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Ministarstvom Finansija Crne Gore, organizovao je Treću međunarodnu Konferenciju interne revizije u Crnoj Gori, u “LESENDRO” Salonu Hotela “RAMADA “, od 29. do 30. septembra 2014. godine, na kojoj je prisustvovalo više od 140 delegata. Konferencija2014.html Konferenciju je otvorio  Ambasador Mitja Drobnič, Šef Delegacije Evropske Unije u Crnoj…

DRUGA MEĐUNARODNA IIRCG KONFERENCIJA

PODGORICA, 07.09.2012. Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je Drugu međunarodnu Konferenciju interne revizije u Crnoj Gori, u “LESENDRO” Salonu Hotela “RAMADA”, od 05.-06. septembra 2012. godine, na kojoj je prisustvovalo više od 140 delegata. Konferenciju je otvorio  dr Milorad Katnić, Ministar Finansija Crne Gore. Konferenciji su takođe prisustvovali Richard Chambers, Predsjednik i Izvršni…

PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

  Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je prvu međunarodnu Konferenciju interne revizije u Crnoj Gori, u Zelenom Salonu Hotela “Crna Gora”, od 08.-09. septembra 2011. godine, na kojoj je prisustvovalo više od 150 delegata iz 12 evropskih zemalja. Konferenciju je otvorio Prof. dr Veselin Vukotić sa Univerziteta UDG Podgorica. Konferenciji su takođe prisustvovali…