Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizuje savjetovanje na temu:

Uzorkovanje, primjena revizijskih postupaka i formulisanje revizijskog nalaza
10 CPE

Savjetovanje će se održati online u srijedu 14.06.2023. godine sa početkom u 10:00 časova.

WEB ADRESA ZA PRISTUPANJE WEBINARU

 

Cilj ovog webinara je upoznati polaznike s primjenom revizijskih postupaka u prikupljanju revizijskih dokaza u anagažmanim interne revizije te na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza s pravilima ispravnog formulisanja revizijskih nalaza kao osnovne pretpostavke izražavanja revizijskog mišljenja i utvrđivanja akciji usmjerenih revizijskih preporuka radi ispravljanja nezadovoljavajućeg stanja i uzroka. Detaljno će se, uz odgovarajuće primjere, pojasniti kako ispravno formulisati revizijske nalaze i preporuke te primjena metode uzorka prilikom testiranja internih kontrola (atributivno uzorkovanje). Uz to, obraditi će se detaljne tehnike analize podataka (engl. data analytics) i analize glavnog uzroka problema (engl. root cause analysis) u procesu interne revizije. Povezano s tim, ukazati će se na primjenu relevantnih odredbi Međunarodnih standarda za profesionalno obavljanje interne revizije (MOPP Standarda).

Teme koje će biti obrađene na Savjetovanju:

 • Revizijski postupci prikupljanja revizijskih dokaza
 • Količina i kvalitet revizijskih dokaza u revizijskim angažmanima
 • Testovi kontrola i dokazni testovi u revizijskim angažmanima – primjeri i praksa
 • Analiza podataka (Data analytics) u reviziji
 • Revizija na temelju uzorka – primjeri i praksa atributivnog testiranja internih kontrola
 • Tehnika intervjua u angažmanima interne revizije – priprema, sprovođenje i završetak intervuja
 • Formuliranje i dokumentiranje revizijskih nalaza na temelju prikupljenih revizijskih dokaza – primjeri i praksa
 • Što mora sadržati revizijski nalaz?
 • Procjena rizičnosti revizijskih nalaza u revizijskim angažmanima
 • Analiza glavnog uzroka problema (Root cause analysis) u revizijskim angažmanima
 • Utvrđivanje revizijskih preporuka na temelju revizijskih nalaza – preporuke temeljene na stanju i preporuke temeljene na glavnom uzroku problema – primjeri i praksa
 • Dokumentovanje i izvještavanje revizijskih nalaza i preporuka u internoj reviziji
 • Rasprava, pitanja i odgovori

PODACI O PREDAVAČU

Prof. dr. sc. Boris Tušek

Zagreb,  Hrvatska

Biografija…

ZAPOSLENJE:

1994 – do danas – Profesor Katedre za računovodstvo, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Zagrebu
1996 – 2003. – TEB Poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb
1994 – 1996. – TEB Revizija d.o.o., Zagreb

PRIZNANJA I NAGRADE:

2008 – Nagrada Mijo Mirković za knjigu skupa autora Korporativno upravljanje
2006 – Nagrada “Mijo Mirković” za knjigu “Revizija”, autori Boris Tušek i Lajoš Žager
2003 – Nagrada ”Mijo Mirković” za Priručnik ”Računovodstvo”
2001 – Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb
1999 – Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

Kotizacija:

-Za članove Instituta internih revizora kotizacija iznosi 100,00 €.
-Za ostale zainteresovane kandidate kotizacija iznosi 120,00 €.

Komentariši