Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizuje savjetovanje na temu:

Utvrđivanje oporezive dobiti i transferne cijene
10 CPE

Savjetovanje će se održati online u subotu 11.03.2023. godine sa početkom u 10:00 časova.

Teme koje će biti obrađene na Savjetovanju:

Sastavljanje poreskog bilansa i utvrđivanje oporezive dobiti

  • Usklađivanje rashoda
  • Obračun poreske amortizacije
  • Utvrđivanje kapitalnih dobitaka/gubitaka

Transferne cijene

  • Utvrđivanje povezanih lica
  • Transakcije sa povezanim licima
  • Obračun kamate “van dohvata ruke”
  • Izvještaj o transfernim cijenama

PODACI O PREDAVAČU

Jovana Dedić

Beograd,  Srbija

Doktorant Jovana Dedić je konsultant – urednik u IPC Informativno poslovni centar d.o.o. Beograd.

Autor je velikog broja tekstova iz oblasti primjene poreskih propisa u Republici Srbiji i koautor Priručnika za primjenu jedinstvenog Pravilnika o PDV i Priručnika za primjenu Kontnog okvira.

Posjeduje višegodišnje iskustvo u radu na poslovima iz oblasti računovodstva, finansija i poreza. Poslednjih deset godina radi kao konsultant i predavač na seminarima i obukama.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, master studije je završila na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum i sada je student doktorskih studija na Univerzitetu Singidunum.

Kotizacija:

-Za članove Instituta internih revizora kotizacija iznosi 100,00 €.
-Za ostale zainteresovane kandidate kotizacija iznosi 120,00 €.

Komentariši