Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim edukativnim centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje  24.09.2021. godine online Savjetovanje na temu:

Registar rizika u sistemu upravljanja rizicima

10 CPE

Savjetovanje ćemo organizovati online 24.09.2021. godine, sa početkom u 10:00 časova.

Napomena:

Savjetovanje će se održati online i  svaki polaznik će nesmetano moći da prati predavanje uživo i da postavlja pitanja predavaču (nakon završetka predavanja).

Skrećemo pažnju da će polaznici biti u prilici da uživo prate sve prezentacije koje će predavač otvarati na svom kompjuteru + da vide predavača uživo, uz podsjećanje da ovaj skup možete pratiti sa bilo koje lokacije (od kuće, posla…) uz uslov da imate kompjuter ili lap top, ili smart telefon, i da se povežete na kvalitetniji internet kako bi gledali nesmetano predavanja i postavljali pitanja.

TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE NA SAVJETOVANJU:

  • Upravljanje rizicima u javnom i biznis sektoru (teorijski aspekti)
  • Registar rizika kao instrument upravljanja rizicima
  • Sadržaj registra rizika
  • Proces pripreme registra rizika
  • Problemi i greške u pripremi registra rizika
  • Podregistri za identifikaciju i procjenu rizika kao alatke za bolju pripremu i praćenje registra rizika
  • Primjeri i vježbe za pripremu registra rizika
  • Utvrđivanje glavnih problema i uzroka za nastajanja rizika
  • Vježba – Priprema podregistra za identifikaciju i opis rizika
  • Vježba – Priprema podregistra za utvrđivanje i procjenu rizika

PODACI O PREDAVAČU:

Prof.dr Violeta Madžova

Violeta Madzova ima preko 35 godina radnog iskustva u javnoj i poslovnoj administraciji. Trenutno je redovni profesor na Međunarodnom balkanskom univerzitetu u Skoplju i dekan Fakulteta za ekonomiju i administrativne nauke na istom Univerzitetu. Predaje Javne finansije, Međunarodne finansije i upravljanje finansijama i Upravljanje rizicima u javnom sektoru (u doktorskom programu).
Tokom svoje karijere radila je kao međunarodni stručnjak i vođa tima u nekoliko EU i drugih međunarodnih donatorskih projekata u oblasti analize, savjeta o politikama i izgradnje kapaciteta u vezi sa upravljanjem javnim finansijama, kontrolom javnih finansija i planiranjem i izvršenjem budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou.
Kao sertifikovani tutor od strane CIPFA-UK, držala je kurseve iz finansijskog upravljanja, upravljanja i računovodstva troškova za visoke službenike iz Ministarstva finansija i Državne revizije iz Republike Makedonije. Takođe ima bogato iskustvo u praćenju i evaluaciji projekata, kao i obuci upravljačkih kapaciteta javne i lokalne uprave.
Kao državni službenik na visokom nivou u Ministarstvu ekonomije, (državni sekretar Ministarstva) bila je odgovorna za planiranje i izvršenje budžeta Ministarstva, kao i za nadgledanje projekata EU i međunarodnih donatora.
Doktoratom iz oblasti upravljanja rizicima pripremila je strategije za upravljanje rizicima u nekoliko opština Republike Severne Makedonije i organizovala preko 50 prezentacija i obuka za upravljanje rizicima u javnom sektoru, kao i brojne obuke za pripremu registra rizika. Od 2014. godine prof. Madzova je angažovana na nekoliko projekata koji se realizuju u Crnoj Gori, pružajući obuku i pomoć u radu službenicima PIFC-a u Ministarstvu finansija Crne Gore, kao i revizorima u odabranim opštinama u vezi sa identifikovanjem, mjerenjem i praćenjem rizika u javnim sektorima i pripremama registara rizika na centralnom i lokalnom nivou.

Kotizacija za učestvovanje na savjetovanju, za prijave do 15.08.2021. godine iznosi:

-za članove Instituta internih revizora 100,00 €.
-za ostale zainteresovane kandidate 120,00 €.

Za prijave posle 15.08.2021. godine kotizacija će iznositi:

-za članove Instituta internih revizora 120,00 €.
-za ostale zainteresovane kandidate 150,00 €.

Komentariši