Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim edukativnim centrom i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje  28.04.2021. godine online Savjetovanje na temu:

Izrada Strateškog i Godišnjeg plana interne revizije koji podržava ciljeve organizacije, u skladu sa IIA Standardima

10 CPE

TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE NA SAVJETOVANJU:

 

 • Razumjevanje organizacije i ciljeva subjekta;
 • Razmatranje propisa Crne Gore u oblasti interne revizije, i Međunarodnog okvira profesionalne prakse (MOPP);
 • Razumjevanje očekivanja zainteresovanih strana od jedinice za internu reviziju;
 • Definisanje vizije i misije jedinice za internu reviziju u strateškom periodu u skladu
  sa ciljevima subjekta;
 • Prepoznavanje i definisanje kritičnih faktora uspjeha jedinice za internu reviziju u
  strateškom periodu;
 • Pripremu i sprovođenje SWOT analize (analiziranje internih i spoljašnih prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnji) u odnosu na utvrđene ciljeve i misiju interne revizije za strateški period;
 • Utvrđivanje glavnih aktivnosti u strateškom periodu.
 •  Godišnji plan se priprema kroz sljedeće faze:

1) Identifikovanje revizorskog univerzuma;
2  Procjena rizika;
3) Procjena revizorskih kapaciteta; i
4) Priprema predloga Godišnjeg palna.

PODACI O PREDAVAČU:

Doc. dr Slavko Rakočević

 • Izvršni je direktor revizorskog društva HLB Mont Audit iz Podgorice (članica HLB International London);
 • Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija. Bio je višegodišnji član Global IIA Radne Grupe za formiranje nacionalnih IIA Instituta širom svijeta; prethodni je član Odbora za reviziju evropske Konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) Brisel, Predsjednik je Instituta internih revizora Crne Gore.
 • Licencirani je državni revizor; ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore); ovlašćeni je interni revizor; sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC); ovlašćeni je procjenjivač kod Komore Procjenitelja Crne Goren.
 • Posjeduje međunarodni sertifikat eksperata za pružanje usluga uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima (CRMA); sertifikovan je eksterni ocjenjivač interne revizije (sertifikat IIRCG u saradnji sa Global IIA);
 • Višegodišnji je interni revizor ali i rukovodilac Odjeljenja za praćenje usklađenosti (Komplajens) Hipotekarne Banke AD Podgorica.

Organizovao je i predavao na više nacionalnih i međunarodnih konferencija i seminara ispred IIRCG i ECIIA Brisel (u Madridu, Beču, Amsterdamu, Zadru, Beogradu). Rukovodilac je i predavač na Specijalističkom smjeru “Računovodstvo i revizija” na Fakultetu za poslovni menadžment “MBS”-Univerziteta Mediteran Podgorica.  Autor je više knjiga i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

Kotizacija za učestvovanje na savjetovanju, za uplate do 5.04.2021. godine iznosi:

-za članove Instituta internih revizora kotizacija iznosi 100,00 €.
-za ostale zainteresovane kandidate kotizacija iznosi 120,00 €.

Za uplate posle 5.04.2021. godine kotizacija će iznositi:

-za članove Instituta internih revizora kotizacija iznosi 120,00 €.
-za ostale zainteresovane kandidate kotizacija iznosi 150,00 €.

Komentariši