Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizuje savjetovanje na temu:

NOVI MEĐUNARODNI STANDARDI INTERNE REVIZIJE
10 CPE

Savjetovanje će se održati online u četvrtak 16.11.2023. godine sa početkom u 10:00 časova.

Teme koje će biti obrađene na Savjetovanju:

  • Faze izmjene međunarodnih standarda interne revizije;
  • Koje su najznačajnije promjene IIA Standarda interne revizije?
  • Izmjene obaveznih elemenata Međunarodnog Okvira Profesionalne Prakse interne revizije (MOPP);
  • Izmjene kategorija “karakteristike” i “izvođenja” interne revizije;
  • Tematski zahtjevi koji će biti dodati MOPP-u kako bi se poboljšala dosljednost i kvalitet usluga interne revizije.
  • Kada se očekuje da novi IIA Standardi interne revizije budu primjenjljivi na eksternu ocjenu kvaliteta interne revizije?
  • Pitanja/odgovori.

PODACI O PREDAVAČU

Mr. sc. Anesa Bajrić, CIA

Direktor interne revizije Raiffeisen banke DD Sarajevo

Sarajevo,  BiH

  • Po struci magistar ekonomskih nauka iz oblasti finansijski menadžment,
  • Posjeduje zvanje sertifikovanog računovođe, ovlašćenog revizora, ovlašćenog internog revizora, kao i međunarodno sertifikovanog internog revizora (CIA).
  • Ima više od dvadeset godina iskustva u internoj reviziji.

Kotizacija:

-Za članove Instituta internih revizora kotizacija iznosi 100,00 €.
-Za ostale zainteresovane kandidate kotizacija iznosi 120,00 €.

Komentariši