XI SKUPŠTINA INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE obavještava članstvo o sazivanju XI redovne godišnje SKUPŠTINE članova koja je zakazana za srijedu, 20.01.2021. godine u 12:00 časova. Napominjemo da pravo učešća u radu Skupštine imaju svi IIRCG članovi koji su izmirili godišnje članarine do 25.12.2020. godine, zaključno sa članarinom za 2019. godinu. Takođe, članovi koji su pristupili IIRCG…