Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa NVO “Inovacije.me”, Crnogorskim edukativnim centrom (www.edukativni-centar.me) i Komorom procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore (www.komoraprocjenitelja.me),  organizuje online obuku:

PETODNEVNI INTENZIVNI PROGRAM OBUKE ZA NAPREDNI MS EXCEL

10 CPE

Obuka će biti organizovana online od 12. – 16.04. 2021. godine sa početkom u 18:00 časova.

Za kandidate koji žele samo da učestvuju samo u obuci bez polaganja testa kao vida provjere stečenog znanja, nakon čega će dobiti potvrdu o učešću u obuci (bez prava na apliciranje za sertifikat):

1. Uslovi:

    • informatička pismenost
    • lap top ili kompjuter kako bi pratili predavanja
    • stabilna internet konekcija
    • obavezno učestvovanje u obuci

2. Podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o učešću u obuci

Za kandidate koji žele da učestvuju u obuci, polažu test u sklopu završne provjere znanja, i podnesu zahtjev za dobijanje sertifikata kao dokaza o osposobljenosti za napredno korišćenje Excella:

1. Uslovi:

    • informatička pismenost
    • lap top ili kompjuter kako bi pratili predavanja
    • stabilna internet konekcija
    • obavezno učestvovanje u obuci

2. Provjera znanja u formi testiranja

3. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata

 

TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE NA OBUCI:

Prvi dan:

  • Kratka istorija Excel-a
  • Osnovni pojmovi
  • Radno okruženje
  • Podešavanja
  • Rad sa fajlovima
  • Formati Excel fajlova
  • Funkcije za rad sa tekstom
  • Statističke funkcije

Drugi dan:

  • Radni list-worksheet
  • Čelija -Cell
  • Unos podataka
  • Tipovi podataka
  • Formatiranje sadržaja ćelije
  • Tabele
  • Sortiranje i filtriranje podataka
  • Funkcije za rad sa tekstom
  • Statističke funkcije

Treći dan:

  • Formula bar
  • Unos formula
  • Vrste formula
  • Matematičke funkcije
  • Funkcije za rad sa tekstom
  • Statističke funkcije

Četvrti dan:

  • Importovanje .csv fajlova
  • Formatiranje podatka pri importovanju
  • Brza analiza podataka
  • Analiza podataka pomoću formula
  • SUMIF, AVGIF, COUNTIF funkcije
  • Jednostavni grafici

Peti dan:

  • Pivot tabele
  • Analiza podataka pomoću Pivot tabela
  • Filteri u Pivot Tabelama
  • Slajseri
  • Prilagođavanje grafika
  • Pivot grafici

Napominjemo da će cjelokupni video zapisi obuke biti dostupni učesnicima putem DLS platforme https://dls-cg.com/ na način što će naša Administracija dodjeliti svakom polazniku korisničko ime i lozinku za neograničen uvid u video zapis sa obuke u narednih 30 dana.

O PREDAVAČU:

Miodrag Vujković

Rukovodilac je kursa “Excel od početka” u organizaciji Glavnog grada Podgorica-Kancelarija za mlade.

Predsjednik je NVO “Inovacije.me”, sa preko 15 godina iskustva u finansijskim institucijama kao revizor, finansijski i rizik analitičar. Excel koristi od 1997. godine. Pored finansija, bavi se i mašinskim učenjem, vještačkom inteligencijom i programiranjem.

Predavao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i na Univerzitetu Mediteran. Više od decenije bavi se obrazovanjem odraslih u oblasti revizije, računovodstva i primjene savremenih tehnologija.

Za kandidate koji žele samo da učestvuju u obuci bez polaganja testa, nakon čega će dobiti potvrdu o učešću u obuci (bez prava na apliciranje za dobijanje sertifikata):

Kotizacija za učestvovanje na obuci, za uplate do 31.03.2021. godine iznosi:
-za članove IIRCG, KPSVCG i polaznike obuke za računovođe – 70,00 €
-za ostale zainteresovane kandidate – 90,00 €.
Za uplate posle 31.03.2021. godine kotizacija će iznositi:
-za članove IIRCG, KPSVCG i polaznike obuke za računovođe – 110,00 €.
-za ostale zainteresovane kandidate – 140,00 €.

Za kandidate koji žele da učestvuju u obuci, polažu test u sklopu završne provjere znanja, i podnesu zahtjev za dobijanje sertifikata kao dokaza o osposobljenosti za napredno korišćenje Excela:

Kotizacija za učestvovanje na obuci, za uplate do 31.03.2021. godine iznosi:
-za članove IIRCG, KPSVCG i polaznike obuke za računovođe – 80,00 €.
-za ostale zainteresovane kandidate kotizacija – 100,00 €.
Za uplate posle 31.03.2021. godine kotizacija će iznositi:
-za članove IIRCG, KPSVCG i polaznike obuke za računovođe – 120,00 €.
-za ostale zainteresovane kandidate – 150,00 €.

Komentariši