Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizuje  novogodišnje savjetovanje IT sekcije IIRCG, na temu:

“ISACA organizacija i Okvir za jačanje Digitalnog povjerenja”
10 CPE

Savjetovanje će se održati online u petak 27. januara 2023. godine sa početkom u 10:00 časova.

Predavanje koje ima za cilj upoznavanje sa aktivnostima ISACA organizacije ISACA kao globalnog Udruženja za kontrolu i reviziju IS, te upoznavanje učesnika sa značajem Okvira za jačanje digitalnog poverenja kao imperativa današnjice.

Kao revizor, možete pratiti i procjenjivati IT strukturu vaše organizacije i korišćenje podataka. Ako je vaš fokus na upravljanju, možda ćete biti odgovorni da pomognete u uspostavljanju i provjeri odgovornosti u IT aktivnostima kako biste podržali organizacione ciljeve.

Bez obzira na to u kom  IS/IT domenu živite, vi već predvodite svoju organizaciju u stvaranju većeg digitalnog povjerenja. Više povjerenja znači više uspjeha i za vas i za vašu organizaciju.

Dakle u drugom dijelu predavanja ćete se upoznati sa Okvitorm za Digital Trust (digitalnim piverenjem) i “ekosistemom” digitalnog povjerenja. Naime u digitalnom “ekosistemu”, sve strane u komunikaciji moraju da vjeruju jedna drugoj (ovdje se misli od najobičnije komunikacije putem npr. vibera do digitalne komunikacije sa npr. bankom, pa i komunikacije dvije kompanije npr. slanje faktura i slično).

Ovim predavanjem pored objašnjenja osnovnih pojmova dobićete odgovore na sledeća pitanja:

 • Koji su vodeći rizici digitalnog povjerenja?
 • Šta se može učiniti da se ovim rizicima adekvatno upravlja?
 • Šta učiniti ako je neki događaj poljuljao digitalno povjerenje učesnika u digitalnom ekosistemu?

Teme koje će biti obrađene na Savjetovanju:

Uloga ISACA organizacije u reviziji IS

 • Osvrt na postojeće stanje profesije IT revizije na Balkanu;
 • Šta je novo kod globalnog Udruženja za kontrolu i reviziju IS;
 • Uloga COBIT okvira u cilju efikasnog IT upravljanja;
 • Izazovi i planovi ISACA na daljoj afirmaciji IT revizije.

ISACA Okvir za jačanje Digitalnog povjerenja

 • Šta je digitalno povjerenje?
 • Zašto je digitalno povjerenje važno?
 • Faktori pri određivanju digitalnog povjerenja;
 • Digitalno povjerenje u praksi;
 • Uloga ISACA organizacije u vezi digitalnog povjerenja;
 • Zaključak.

PODACI O PREDAVAČU

Sanja Kekić CRISC CDPSE

Beograd,  Srbija

Sanja Kekić je jedna od osnivača Udruženja ISACA Beograd. U prvih pet godina bila je predsjednica Udruženja ISACA Beograd, a 2018. dobila je ISACA-inu nagradu za izvanredne lidere u kategoriji malih Chapter-a. Pored toga, bila je član ISACA SheLeadsTech radne grupe za angažovanje Chapter-a, odgovorna za evropske Chapter-e. Danas je član Upravnog odbora Udruženja ISACA Beograd i predsjednica Odbora za dugoročno planiranje. Takođe je predsjednica Women4Cyber Srbija. Ona je jedna od najuticajnijih žena u Evropi u oblasti sajber bezbjednosti, 2019 (SC UK Media), i predstavljena je u knjizi „Europe’s Top Cyber Women“.

Sanja je iskustvo sticala radeći za Deloitte, nekoliko banaka i u najvećem mobilnom operateru u Srbiji. U karijeri dugoj 24 godine, Sanja je vodila i implementirala različite kompleksne IT projekte i projekte poslovnih procesa vezanih za GRC, uključujući (ili sa fokusom na) sajber bezbjednost u Srbiji i regionu. Diplomirala je u oblasti matematike i računarstva, a završila je i Executive MBA.

Kotizacija:

-BESPLATNO: Za članove IIRCG sekcije za IT – nosioce IIRCG specijalističkog zvanja „Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Informacione Sisteme“
-Za članove Instituta internih revizora kotizacija iznosi 50 €.
-Za ostale zainteresovane kandidate kotizacija iznosi 70 €.

Komentariši