Sertifikovani profesionalac u javnom sektoru (CGAP)

Međunarodni sertifikovani profesionalac u javnom sektoru (CGAP) je program sertifikacije pripremljen specijalno za revizore angažovane u javnom sektoru na svim nivoima – federalnom/nacionalnom ili lokalnom.

Kandidati koji žele da polažu ispite za dobijanje ovog međunarodnog sertifikata moraju posjedovati aktivno znanje engleskog jezika, s obzirom da se predavanje i polaganja obavljaju na engleskom jeziku.