Sertifikat u vezi kontrolne interne procjene (CCSA)

Međunarodni sertifikat u vezi kontrolne interne procjene (CCSA) vam omogućava provjeru razumjevanja značaja procesa kontrolne interne procjene, njenog procesa i fokusa na srodne discipline kao što su upravljanje rizicima, procjena sistema internih kontrola i poslovnih ciljeva.

Kandidati koji žele da polažu ispite za dobijanje ovog međunarodnog sertifikata moraju posjedovati aktivno znanje engleskog jezika, s obzirom da se predavanje i polaganja obavljaju na engleskom jeziku.