Sertifikat o pružanju uvjeravanja u vezi sa upravljanjem rizicima (CRMA)

Globalni institut internih revizora (IIA) organizuje edukaciju za sticanje međunarodnog sertifikata pod nazivom “Sertifikat o pružanju uvjeravanja u vezi sa upravljanjem rizicima (CRMA)”.

Edukacija se fokusira na ključne elemente za jačanje punog potencijala interne revizije i potvrđuje sposobnost pojedinca da pruži savjete i uvjeravanja revizorskim odborima i izvršnom menadžmentu o kvalitetu sistema upravljanju rizicima u kompaniji.

CRMA sertifikat vam omogućava da:
  • pružate usluge uvjeravanja u kvalitet poslovnih procesa u dijelu upravljanja rizicima i rukovođenja kompanijom.
  • edukujete Menadžment i Odbor za reviziju u vezi sa rizicima i procesom upravljanja rizicima.
  • se u radu fokusirate na strateške rizike.
  • “dodate vrijednost” organizaciji gdje ste zaposleni.

Kandidati koji žele da polažu ispite za dobijanje ovog međunarodnog sertifikata moraju posjedovati aktivno znanje engleskog jezika, s obzirom da se predavanje i polaganja obavljaju na engleskom jeziku.