Institut internih revizora Crne Gore, u saradnji sa revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo i Crnogorskim Edukativnim Centrom iz Podgorice, organizuje savjetovanje na temu:

 

NOVI ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA

10 CPE

Savjetovanje će se održati online 18 i 19. Januara 2024. godine sa početkom u 10:00 časova.

Mjere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma sprovode se prije, prilikom i nakon završetka svih poslova primanja, ulaganja, konverzije, čuvanja ili drugog raspolaganja novcem ili drugom imovinom, odnosno transakcija shodno novom Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

KOME JE OBUKA NAMIJENJENA?

Pravnim licima, privrednim društvima, preduzetnicima i fizičkim licima u vezi poslova:

 • ovlašćenog revizora (eksternog i internog),
 • računovodstva,
 • advokatskih i notarskih usluga,
 • pružanja usluga poreskog savjetovanja,
 • posredovanja u iznajmljivanju nepokretnosti,
 • investiranja, prometa i posredovanja u prometu nepokretnosti,
 • izgradnje stambeno-poslovnih objekata,
 • prometa motornih vozila, plovnih i vazduhoplovnih objekata,
 • priređivačima igara na sreću;
 • licima za prijem i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare u kompanijama,
 • ovlašćenim licima za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma,
 • menadžerima kompanija (članovi Odbora direktora, Izvršnim direktorima),
 • članovima Revizorskih odbora,
 • kreditnih institucija i filijala stranih kreditnih institucija,
 • platnih institucija i institucija za elektronski novac,
 • platnih institucija i institucija za elektronski novac
 • pošte Crne Gore;
 • društva za upravljanje investicionim i penzionim fondovima;
 • investiciona društva čije je poslovanje uređeno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,
 • društva za životno osiguranje;
 • društva za posredovanje, društva za zastupanje i preduzetnici – zastupnici u osiguranju, u dijelu koji se odnosi na životno osiguranje;
 • zalagaonice;
 • razmjena virtuelnih valuta i fiducijarnih valuta, kao i pružaoci usluga kastodi novčanika
 • ostali obveznici u skladu sa zakonom.

PRVI DAN PREDAVANJA: ZAKONSKA REGULATIVA U VEZI PRIMJENE NOVOG ZSPNFT

Osnovni nivo za obveznike koji prvi put primjenjuju Zakon o SPN/FT

Datum predavanja: 18.01.2024. sa početkom u 10 časova

 • Šta je pranje novca
 • Uticaj pojave pranja novca na ekonomiju, biznis, društvo generalno
 • Stanje u Crnoj Gori
 • Da li je novac koji nema opravdano porijeklo poželjan za ekonomiju
 • Naučene lekcije iz evaluacije Manivala
 • Osnovni elementi regulative za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma
 • Razlikovanje pranja novca od finansiranja terorizma
 • Ko se smatra obveznikom iz ugla novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Obaveze obveznika
 • Tipologije pranja novca
 • Analize rizika obveznika
 • Vođenje evidencija obveznika
 • Kako će se utvrđivati stvarno vlasništvo – novine
 • Sprovođenje mjera utvrđivanja i provjere identiteta klijenta
 • Virtuelna imovina, izazovi, postojeci trendovi

DRUGI DAN PREDAVANJA: ZAKONSKA REGULATIVA U VEZI PRIMJENE NOVOG ZSPNFT

Napredni nivo za obveznike koji već primjenjuju propise u vezi SPN/FT

Datum predavanja: 19.01.2024. sa početkom u 10 časova

 • Stanje sistema prevencije pranja novca u Crnoj Gori
 • Naučene lekcije iz evaluacije Manivala
 • KYC
 • Indikatori
 • Tipologije prisutne u našim prilikama
 • Vođenje evidencija
 • Obaveza izvještavanja FOJ
 • Određivanje ovlašćenih lica
 • Licenciranje ovlašćenih lica
 • Analiza rizika i upravljanje rizicima
 • Zabrane i ograničenje u poslovanju
 • Nadzor zasnovan na riziku
 • Stvarno vlasništvo, izmijenjeni model, novine
 • Virtuelna imovina, izazovi, postojeci trendovi
 • Kaznene odredbe

PREDAVAČI:

Aleksandar Radović

Pomoćnik direktora za Sektor za finansijsko – obavještajne poslove MUP CRNE GORE

 

 • Magistar prava, krivično pravnih nauka – Univerzitet u Beogradu,
 • Posjeduje više od 20 godina iskustva u sektoru bezbjednosti,
 • Ekspert iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma,
 • Ekspert iz oblasti prevencija kao ključnih faktora uspostavljanja sopstvenog sistema prevencije
 • Autor više stručnih radova

Nataša Starovlah Knežević

Predstavnik finansijsko obavještajne jedinice MUP CG

 • Istaknuti stručnjak iz oblasti sprečavanja pranja novca SPN/FT

KOTIZACIJA:

Za članove Instituta internih revizora i članove KPSVCG iznosi 50,00€

Za ostale zainteresovane kandidate iznosi 70,00€