DATUM IZDAVANJA

IME I PREZIME

PROFESIONALNO ZVANJE

DRŽAVA

28.05.2014. Aleksandra Anđelić Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
28.05.2014. Aleksandra Kovačević Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
02.10.2014. Aleksandra Vanovac Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima HR
28.05.2014. Alma Delić Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
28.05.2014. Ankica Kolobarić Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
02.10.2014. Begzad Musliu Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima KOS
24.11.2016. Belma Smaković Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
26.03.2015. Bojan Radoš Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima SRB
24.11.2016. Bojana Radovanović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima SRB
02.10.2014. Božo Vukoja Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
28.05.2014. Brankica Tintor Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima SRB
28.05.2014. Denis Kovačević Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
28.05.2014. Doc. dr Slavko Rakočević, CRMA Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
28.05.2014. Duška Stamatović, CISA Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
28.05.2014. Emina Huić Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
02.10.2014. Enes Baljić Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
02.10.2014. Esad Dželilović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
02.10.2014. Fahrudin Hasanović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
28.05.2014. Goran Strahinja Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
26.03.2015. Gorana Kovačić Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima SRB
28.05.2014. Hajrudin Hadžović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
02.10.2014. Ilinka Vuković Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
02.10.2014. Ismeta Jakupović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
24.11.2016. Jelena Popara Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima SRB
02.10.2014. Kenan Dželilović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
17.02.2017. Lidija Jovanović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
28.05.2014. Ljerka Momčilović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
28.05.2014. Ljiljana Brajić Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
02.10.2014. Milenko Janić Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
24.11.2016. Miroslav Perić Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima SRB
02.10.2014. Mladenka Stanković Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
28.05.2014. mr Mladen Dašić Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
02.10.2014. Mujo Butković Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
10.06.2017. Munevera Dedić Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
28.05.2014. Muniba Eminović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
24.11.2016. Nives Hižar Franković Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima HR
28.05.2014. Olga Antić, CIA Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima SRB
26.03.2015. Olivera Radović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
28.05.2014. Olivera Trailović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima SRB
28.05.2014. Prof. dr Đorđije Rakočević Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
28.05.2014. Radmila Ivanović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
02.10.2014. Radomir Predojević Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima BIH
28.05.2014. Radunka Mijaljević Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima SRB
28.05.2014. Ramiza Đečević Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
02.10.2014. Slobodan Dimitrovski Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima MKD
24.11.2016. Snežana Batrićević Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima SRB
17.02.2017. Srđan Miljić Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
28.05.2014. Svetlana Jamandilović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima SRB
24.11.2016. Tanja Trifunović Urošević Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima SRB
28.05.2014. Veselin Ivanović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
28.05.2014. Vesna Radunović Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG
28.05.2014. Vesna Vulešević Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima SRB
28.05.2014. Žana Kasalica Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije u skladu sa IIA Standardima CG