Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje Savjetovanje na temu:

PRIMJENA NOVOG MODELA

''TRI LINIJE ODBRANE''

5 CPE

Napomena:

Savjetovanje će se održati online. Na ovaj korak smo se odlučili usljed pojačanog broja novozaraženih ovih dana, usljed pandemije Korona virusa, ali svaki polaznik će nesmetano moći da prati predavanje uživo i da postavlja pitanja predavačima (nakon završetka predavanja).

Skrećemo pažnju da će polaznici biti u prilici da uživo prate sve prezentacije koje će predavači otvarati na svom kompjuteru + da vide predavače uživo, uz podsjećanje da ovaj skup možete pratiti sa bilo koje lokacije (od kuće, posla…) uz uslov da imate kompjuter ili lap top, ili smart telefon, i da se povežete na kvalitetniji internet kako bi gledali nesmetano predavanja i postavljali pitanja.

Cjelokupni video zapisi ovog predavanja ali i svih ostalih, prethodnih/budućih, predavanja sa prezentacijama predavača (u organizaciji IIRCG) dostupni su našem članstvu putem DLS platforme https://dls-cg.com/login/index.php, a u skladu sa Odlukom o IIRCG članarinama. Korisnici Premium članarina video i materijale sa obuke, mogu pogledati na DLS platformi u okviru IIRCG VIDEO BAZA SEMINARA, dok korisnici osnovne članarine materijale mogu pogledati i preuzeti u okviru MATERIJALA SA IIRCG SEMINARA.

 

Takođe želimo da Vas obavijestimo da, ukoliko bude zainteresovanih kandidata, učešće na online skupu možemo da organizujemo u Sali P9 Univerziteta Mediteran na Starom Aerodromu (kompjuterska sala u prizemlju), na način što bismo prenosili online predavanje putem video projektora sa ozvučenjem za sve fizički prisutne delegate, ali ova dodatna opcija zavisi od broja kandidata koji iskažu interesovanje za ovu opciju na način što bi organizatora informisali mailom najkasnije do 20.11.2020. godine na [email protected]

Teme koje će biti obrađene na Savjetovanju:

 • Evolucija modela “Tri linije odbrane”
 • Principi modela tri linije
  • Korporativno upravljanje
  • Uloge organa upravljanja
  • Uloge rukovodstva prve i druge linije
  • Uloga treće linije
  • Nezavisnost treće linije
  • Stvaranje i zaštita vrijednosti
 •  Ključne uloge u modelu tri linije
  • Organ upravljanja
  • Rukovodstvo
  • Interna revizija
  • Spoljnji pružalac usluga uvjeravanja
 • Odnosi između osnovnih uloga
  • Odnos organa upravljanja i rukovodstva (uloga prve i druge linije)
  • Odnos rukovodstva i interne revizije
  • Odnos organa upravljanja i interne revizije
  • Odnos uloga prve, druge i treće linije
 • Kako primeniti model tri linije odbrane?
  • Struktura, uloge i odgovornosti
  • Nadgledanje I uvjeravanje
  • Koordinacija i usaglašavanje
 • Primjeri primjene modela tri linije u privatnom i javnom sektoru

PODACI O PREDAVAČU:

Biljana Sekulovska, CIA, CFCS
MAKEDONIJA

Predsjednica je Instituta internih revizora Makedonije;
Međunarodno je sertifikovani interni revizor (CIA-Certified Internal Auditor);
Međunarodno je sertifikovani ekspert za otkrivanje finansijskog kriminala-(Certified Financial Crime Specialist) izdat od strane ACFCS;
Direktor je Interne revizije u Amerbanci u Skoplju;
Prethodni je interni revizor Ohridske banke-članice Societe Generale Groupe.

Kotizacija za učestvovanje na Savjetovanju iznosi:

*za prijave do 01.11.2020. godine
-50,00 € -za članove IIRCG
-80,00 € -za ostale zainteresovane

*nakon 01.11.2020. godine:
-80,00 € -za članove IIRCG
-100,00 € -za ostale zainteresovane