Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje Savjetovanje na temu:

PRIMJENA NOVOG MODELA

''TRI LINIJE ODBRANE''

5 CPE

Savjetovanje će biti organizovano 27. novembra 2020. godine na Univerzitetu Mediteran na Starom Aerodromu, Podgorica, a predavač je Biljana Sekulovska, CIA, CFCS, predsjednica Instituta internih revizora Makedonije.

Napomena:

Ukoliko dođe do pogoršanja situacije sa virusom Kovid 19, savjetovanje će biti održano na Univerzitetu Mediteran na način što bismo prenositi online-uživo predavanje putem video projektora sa ozvučenjem, pri čemu bi kandidati mogli da gledaju sve prezentacije koje predavač otvara na svom kompjuteru i da pritom vide predavača uživo.

Takođe, kandidati će moći uživo da postavljaju pitanja predavaču nakon svakog bloka predavanja.

Vjerujemo da do ove opcije ipak neće doći te da ćemo uredno sprovesti obuku 27.11.2020. sa početkom u 10:00 časova.

Cjelokupni video zapisi ovog predavanja ali i svih ostalih, prethodnih/budućih, predavanja sa prezentacijama predavača (u organizaciji IIRCG) dostupni su našem članstvu putem DLS platforme http://dls-cg.com/login/index.php, a u skladu sa Odlukom o IIRCG članarinama. Korisnici Premium članarina video i materijale sa obuke, mogu pogledati na DLS platformi u okviru IIRCG VIDEO BAZA SEMINARA, dok korisnici osnovne članarine materijale mogu pogledati i preuzeti u okviru MATERIJALA SA IIRCG SEMINARA.

 

Teme koje će biti obrađene na Savjetovanju:

 • Evolucija modela “Tri linije odbrane”
 • Principi modela tri linije
  • Korporativno upravljanje
  • Uloge organa upravljanja
  • Uloge rukovodstva prve i druge linije
  • Uloga treće linije
  • Nezavisnost treće linije
  • Stvaranje i zaštita vrijednosti
 •  Ključne uloge u modelu tri linije
  • Organ upravljanja
  • Rukovodstvo
  • Interna revizija
  • Spoljnji pružalac usluga uvjeravanja
 • Odnosi između osnovnih uloga
  • Odnos organa upravljanja i rukovodstva (uloga prve i druge linije)
  • Odnos rukovodstva i interne revizije
  • Odnos organa upravljanja i interne revizije
  • Odnos uloga prve, druge i treće linije
 • Kako primeniti model tri linije odbrane?
  • Struktura, uloge i odgovornosti
  • Nadgledanje I uvjeravanje
  • Koordinacija i usaglašavanje
 • Primjeri primjene modela tri linije u privatnom i javnom sektoru

PODACI O PREDAVAČU:

Biljana Sekulovska, CIA, CFCS
MAKEDONIJA

Predsjednica je Instituta internih revizora Makedonije;
Međunarodno je sertifikovani interni revizor (CIA-Certified Internal Auditor);
Međunarodno je sertifikovani ekspert za otkrivanje finansijskog kriminala-(Certified Financial Crime Specialist) izdat od strane ACFCS;
Direktor je Interne revizije u Amerbanci u Skoplju;
Prethodni je interni revizor Ohridske banke-članice Societe Generale Groupe.

Kotizacija za učestvovanje na Savjetovanju iznosi:

*za prijave do 15.10.2020. godine
-50,00 € -za članove IIRCG
-80,00 € -za ostale zainteresovane

*nakon 15.10.2020. godine:
-80,00 € -za članove IIRCG
-100,00 € -za ostale zainteresovane