Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje u ponedeljak 09. decembra 2019. godine:

PREDPRAZNIČNO SAVJETOVANJE IT SEKCIJE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE 10CPE

Međunarodni Standard interne revizije 2110.A2: Aktivnost interne revizije mora da ocijeni da li upravljanje informacionom tehnologijom u organizaciji podržava strategije i ciljeve organizacije.

Međunarodni Standard interne revizije 1210.A3: Interni revizori moraju posjedovati dovoljno znanja o ključnim informaciono-tehnološkim rizicima i raspoloživim ravizorskim tehnikama zasnovanim na tehnologiji, kako bi izvršili poslove koji su im dodjeljeni.

Tema:

Predlagač

 • Sajber-bezbjednost:
  1. Aktuelne sajber prijetnje u svijetu
  2. Prijavljene sajber prijetnje u Crnoj Gori, lokalnom CIRT-u i kako su riješene;
  3. Sistemi za upravljanje i organizaciju sajber-bezbjednosti u organizacijama  – kakva su rješenja po bankama, firmama i sl.;
  4. Dobre prakse bezbjednosti na mreži, AD-u, radnim stanicama, prenosivim uređajima i sl.
 • Optimalni pristup u čuvanju i upravljanju logovima:
  1. Vrijeme čuvanja logova (optimalno, zakonski i u smislu kapaciteta)
  2. Način skladištenja
  3. SIEM sistemi za čuvanje i upravljanje logovima i kreiranje alarma i reporta
 • Revizija konkretnih područja: IT mreže, baze, radne stanice, sigurnost na aktivnom direktorijmu i dr.

Milo Bracanović,

glavni interni revizor NLB banke,

Marko Lutovac,

interni revizor NLB banke

 • Izvještaj o procjeni pouzdanosti i kvaliteta informacionog sistema
 • Sistem upravljanja logovima i proces čuvanja rezervnih kopija

Ivana Franeta,

IT revizor Komercijalne Banke AD Podgorica

 • SWIFT Client Security Program (skraćeno: Swift CSP) – nezavisna revizija 2020.

Alenka Mugoša,  

Viši IT interni revizor CKB Banke

 • Metodologija interne IT revizije

Nataša Dević,

dugogodišnji IT revizor Atlas banke

Savjetovanje ćemo organizovati 09.12.2019. godine u sali Univerziteta Mediteran u Podgorici (prizemlje), na Starom Aerodromu, od 11:00 do 14:00 časova.

Prisustvom na savjetovanju ostvarujete 10 CPE sati kontinuirane edukacije, dok delegati koji predlože temu i istu prezentuju u formi Power point prezentacije dobijaju dodatnih 5 CPE.

KOTIZACIJA:

-BESPLATNO: Za članove IIRCG sekcije za IT – nosioce IIRCG specijalističkog zvanja „Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Informacione Sisteme“
-Za članove Instituta internih revizora kotizacija iznosi 70 €.
-Za ostale zainteresovane kandidate kotizacija iznosi 100 €.

U iznos kotizacije je uključeno: prisustvovanje delegata izlaganjima i diskusiji članova IT sekcije na unaprijed definisane teme, dobijanje prezentacija i ostalih materijala izlagača kao i osvježenje tokom pauze. Zaintersovani delegati takođe imaju pravo da pokrenu diskusiju sa predstavnicima IT sekcije-izlagačima na bilo koju IT temu koja je od značaja za poslovanje u njihovoj kompaniji.