Interni revizor

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore UPI broj 060-75/2018-2 od 03.07.2018. godine, Crnogorskom Edukativnom Centru izdata je Licenca  za izvođenje programa obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje „Interni revizor“.

a) Osnovni obrazovni zahtjev je:

  • Minimum kvalifikacija nivoa obrazovanja VII1 (završena visoka školska sprema – 240 kredita)
  • Poznavanje jednog stranog jezika;
  • Informatička pismenost

b) Predmeti koje polaznik pohađa:

  • Interna Revizija: upravljanje, rizici I kontrola
  • Međunarodni okvir profesionalne prakse
  • Zbirka IIA praktičnih savjeta interne revizije
  • Revizija Informacionih Tehnologija

c) Testiranje:
Kandidat se testira (pismenim putem) za svaki odslušani predmet (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature).

d) Izrada pristupnog rada:
Kandidat je u obavezi da izradi pristupni rad (praktičan primjer) na bazi unaprijed definisanih zahtjeva/inputa koje će dobiti od predavača.
Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od a-d, popuni “Zahtjev za izdavanje sertifikata“ za sticanje zvanja Ovlašćeni računovođa i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorijama Crnogorskog Edukativnog Centra.
Mjesto i dinamika održavanja nastave zavisiće od broja prijavljenih polaznika, o čemu će predstavnik organizatora obuke obavijestiti pravovremeno svakog prijavljenog kandidata

Cijena ovog edukativnog ciklusa iznosi 500,00 € i postoji mogućnost plaćanja na rate.