Za Interne revizore u Javnom Sektoru

Globalni pogled na javni sektor jesu smjernice koje priprema Odbor za javni sektor Instituta internih revizora s namjerom da podrži jedinstvene potrebe javnog sektora. Informacije u ovim smjernicama prilagođene su specifičnim potrebama internih revizora u javnom sektoru i njihovim interesnim stranama.

Svrha ovih informacija je da istaknu značaj aktivnosti interne revizije u efektivnom korporativnom upravljanju i definišu ključne elemente koji su potrebni za maksimiziranje vrijednosti koje aktivnost revizije pruža svim nivoima u javnom sektoru.

Članovi Odbora za javni sektor dolaze iz svih dijelova sveta, tako da je ovaj odbor dobro pozicioniran da doprinese daljem razvoju profesije interne revizije.

U želji da zadovolje jedinstvene potrebe javnog sektora, Institut internih revizora IIA obezbijeđuje informacije koje su posebno osmišljene za interne revizore u javnom sektoru i njihove interesne strane. Iako se Globalni pogledi na javni sektor ne smatraju autoritativnim smjernicama, niti su dio MOPP-a, oni se donose sa namjerom da dodatno razjasne značaj interne revizije u javnom sektoru u cilju podrške efektivnom korporativnom upravljanju, i da definišu elemente koji su potrebni za maksimiziranje vrijednosti koju pruža aktivnost revizije svim nivoima javnog sektora.

Stefan Houm, Predsjednik Međunarodnog odbora IIA za javni sektor

 

Smjernice možete naručiti online ovdje:

______