Razvijen kao odgovor na veliku potražnju za blagovremenim razmišljanjem koje je moćno, pravovremeno, relevantno, aktuelno i odgovorno na globalne geopolitičke i ekonomske uticaje, IIA je stvorila document “Globalne Perspektive i Zapažanja”. Ova nova serija razmišljanja i vođenja nudi uvid i smjernice o ključnim pitanjima, s perspektivama na globalnom nivou.

Interna revizija i Eksterna revizija-različite uloge u organizacionom upravljanju

Interesi, uloge, odgovornosti i aktivnosti internih i eksternih revizora su komplementarni i ponekad slični. Međutim, postoje i jasne razlike. Interna revizija i eksterna revizija – različite uloge u organizacionom upravljanju upoređuju i razlikuju specifične uloge internih i eksternih revizora.