OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA INFORMACIONE SISTEME

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Fakultetom za Informacione Tehnologije, a uz podršku Centralne Banke Crne Gore organizovao je počev od 18. juna 2015. godine ekspertsku obuku/sertifikaciju za sticanje profesionalnog zvanja:   “OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA INFORMACIONE SISTEME”   IRCG Specijalistička sertifikacija organizovana je za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, IT…

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZIKOM U KOMPANIJAMA

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je 05. juna 2015. godine radionicu na temu:   “UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZIKOM U KOMPANIJAMA”   O PREDAVAČU: MR MARKO MANOJLOVIĆ, CFA CRNA GORA Jedini međunaordno sertifikovani risk finansijski analitičar u Crnoj Gori (posjeduje CFA sertifikat); Direktor je Sektora rizika CKB Banke AD Podgorica (član OTB Grupacije iz Budimpešte); Dobitnik…

EFIKASNE METODE I TEHNIKE ZA PREVENCIJU OD RIZIKA PREVARA U KOMPANIJI

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizovao je dana 27.02.2015 radionicu na temu:   “EFIKASNE METODE I TEHNIKE ZA PREVENCIJU OD RIZIKA PREVARA U KOMPANIJI”   Cilj radionice je: • Da učesnicima obezbijede relevantni, praktični i ekonomični alati za identifikovanje i kvantifikovanje realnih rizika od prevara i korupcije u njihovim organizcijama, • Da pomogne učesnicima u razvoju programa za aktivno…

16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) i Unija Poslodavaca Crne Gore organizovali su dana 10.07.2014 besplatnu radionicu na temu:   “16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA”   Cilj ove radionice bio je upoznavanje učesnika sa preporukama Globalnog instituta internih revizora (IIA) koje se odnose na neophodne faze/korake za uspostavljanje funkcije interne revizije u kompaniji. Radionica je organizovana uvažavajuci činjenicu…

IIRCG PRAKTIČNA OBUKA ZA RAČUNOVOĐE

Institut internih revizora Crne Gore (član Global IIA i ECIIA Brisel), u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i “MBS” Fakultetom Podgorica, počeo je sa sprovođenjem tromjesečne praktične obuke iz računovodstva-praktične primjene MRS/MSFI.   Polaznici su lica sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, studenti Specijalističkih studija “Računovodstvo i Revizija” na MBS Fakultetu, te ostala lica…

Ekspert eksterne ocjene kvaliteta

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), u saradnji sa Privrednom Komorom organizovao je 6. marta 2014. godine prvu u regionu specijalističku nacionalnu sertifikaciju za sticanje zvanja Ekspert eksterne ocjene kvaliteta revizije, u skladu sa međunarodnim IIA standardima. Ova specijalistička sertifikacija je okupila u Komori praktičare iz interne revizije iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i…

16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, na zahtjev članstva, organizovao je dana 23.12.2013 Radionicu na temu:   “16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA”   Cilj ove radionice bio je upoznavanje učesnika sa preporukama Globalnog instituta internih revizora (IIA) koje se odnose na neophodne faze/korake za uspostavljanje funkcije interne revizije u kompaniji.   PODACI O PREDAVAČU MIODRAG VUJKOVIĆ…