Sporazum o saradnji sa Montenegro Biznis Alijansom (MBA)

Dana 14.02.2011. potpisan je sporazum o saradnji Montenegro Biznis Alijanse (MBA Podgorica) i Instituta internih revizora Crne Gore, kojim ostvaruju međusobnu saradnju u razvoju i afirmaciji interne revizije kao struke.   Sporazum o saradnji podrazumijeva: 1. promovisanje struke interne revizije; 2. međusobnu razmjenu znanja i iskustava; 3. israživanje, saopštavanje i promovisnje znanja i informacija o…

Sporazum o poslovnoj saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore

Dana 04.09.2012. potpisan je sporazum o saradnji Instituta internih revizora Crne Gore i Privredne komore Crne Gore, koji će biti osnova za realizaciju brojnih zajedničkih poslova, prije svega u dijelu organizovanja raznih vidova edukacije.   Nakon svečanog potpisivanja Sporazuma o saradnji Predsjednik Privredne komore Crne Gore, Velimir Mijušković razgovarao je sa Predsjednikom Upravnog odbora Instituta…

Sporazum o saradnji sa Građevinskim Fakultetom Podgorica

Dana 22.12.2015. potpisan je sporazum o saradnji Instituta internih revizora Crne Gore i Građevinskog Fakulteta Podgorica – Univerzitet Crne Gore, kojim uspostavljaju međusobnu saradnju u edukaciji i sertifikaciji u oblasti procjene vrijednosti nepokretnosti u Crnoj Gori.   Sporazum o poslovnoj saradnji podrazumijeva: 1. promovisanje struke procjenitelja Crne Gore; 2. međusobnu razmjenu znanja i iskustava u…

Sporazum o saradnji sa Institutom Ovlašćenih Procjenivača Crne Gore

Dana 28.01.2016. potpisan je sporazum o saradnji Instituta internih revizora Crne Gore i Instituta Ovlašćenih Procjenivača Crne Gore, kojim uspostavljaju međusobnu saradnju u edukaciji i sertifikaciji u oblasti procjene vrijednosti nepokretnosti u Crnoj Gori.   Sporazum o poslovnooj saradnji podrazumijeva: 1. promovisanje struke procjenitelja Crne Gore; 2. međusobnu razmjenu znanja i iskustava u oblasti procjene…

Sporazum o saradnji sa Udruženjem unutrašnjih revizora u javnom sektoru Crne Gore (UURJSCG)

Potpisan je Sporazum o saradnji između Instituta internih revizora Crne Gore (IIRCG) i Udruženja unutrašnjih revizora u javnom sektoru Crne Gore (UURJSCG), strukovonog tijela koje promoviše najbolje profesionalne prakse u razvoju interne revizije u javnom sektoru. Sporazum je potpisan u cilju unapređenja struke interne revizije kroz zajedničko organizovanje budućih konferencija, seminara i ostalih strukovnih aktivnosti…

Sporazum o saradnji sa Udruženjem za reviziju i kontrolu IS Hrvatske (ISACA Croatia)

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) i Udruženje za reviziju i kontrolu Informacionih Sistema Hrvatske  (ISACA Croatia) potpisali su Sporazum o saradnji tokom održavanja III međunarodne Konferencije interne revizije, koja je održana u Hotelu Ramada, od 29.-30. Septembra 2014. godine uz prisustvo više od 140 delegata iz zemlje i inostranstva.   Sporazum o poslovnoj saradnji podrazumijeva: promovisanje…

Sporazum o saradnji sa Udruženjem “E-sigurnost”

Dana 01.12.2016. potpisan je sporazum o saradnji Instituta internih revizora Crne Gore i Udruženja “E-sigurnost”, kojim ostvaruju međusobnu saradnju u razvoju i afirmaciji revizije Informacionih Sistema i interne revizije kao struke.   Sporazum o saradnji podrazumijeva: 1. promovisanje struke revizije Informacionih Sistema i interne revizije; 2. međusobnu razmjenu znanja i iskustava; 3. israživanje, saopštavanje i…

Sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Mediteran

Dana 13.04.2018. godine potpisan je sporazum o poslovnoj saradnji Instituta internih revizora Crne Gore, Komore procjenitelja Crne Gore i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore iz Podgorice, kojim ostvaruju međusobnu saradnju u edukaciji i sertifikaciji u oblasti procjene vrijednosti nepokretnosti, postrojenja i opreme, biznisa i kapitala u Crnoj Gori, te profesije interne revizije i njene uloge…

Sporazum o saradnji sa Udruženjem banaka Crne Gore

Dana 19.02.2010. potpisan je sporazum o poslovnoj saradnji Instituta internih revizora Crne Gore i Udruženja banaka Crne Gore, kojim ostvaruju međusobnu saradnju u razvoju i afirmaciji interne revizije kao struke.   Sporazum o saradnji podrazumijeva: 1. promovisanje struke interne revizije; 2. međusobnu razmjenu znanja i iskustava; 3. istraživanje, saopštavanje i promovisanje znanja i informacija o…

Sporazum o saradnji sa UNIQA neživotnim osiguranjem AD Podgorica

Dana 15.06.2011. potpisan je sporazum o saradnji Instituta internih revizora Crne Gore i UNIQA neživotno osiguranje AD Podgorica, kojim ostvaruju međusobnu saradnju u razvoju i afirmaciji interne revizije kao struke.   Sporazum o sardanji podrazumijeva: 1. promovisanje struke interne revizije; 2. zajedničko organizovanje raznih vidova edukacije: konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova i sl., kao i…