16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE, U SKLADU SA IIA STANDARDIMA

PODGORICA, 10.02.2016. Institut internih revizora je 10.02.2016. godine organizovao seminar na temu: “16 FAZA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE, U SKLADU SA IIA STANDARDIMA”  Predavač na ovoj radionci bio je Miodrag Vujković, član Upravnog odbora IIRCG i dugogodišnji Direktor interne revizije CKB Banke.   Napomena: Da bi ste pogledali video…