_

 

"
Inostrane vijesti


Globalni institut internih revizora (IIA) iydao revidirane Standarde
14.11.2016

GLOBAL IIA IZDAO REVIDIRANE STANDARDE INTERNE REVIZIJE KOJI ĆE BITI U PRIMJENI OD JANUARA 2017 GODINE. Opširnije... IIA JE TAKOĐE TOKOM 2016. GODINE IZDAO SET NOVIH PRIRUČNIKA ZA IMPLEMENTACIJU STANDARDA I FOKUSIRANJE NA UPRAVLJANJE AKTIVNOSTI INTERNE REVIZIJE Opširnije...


Globalni institut internih revizora (IIA) pokrenuo "Revizorski TV kanal"
24.04.2012

Globalni institut internih revizora je pokrenuo "revizorski tv kanal" koji možete pogledati klikom na link www.AuditChannel.tv ili putem linka www.AuditChannel.tv/mobile (za korisnike mobilnih telefona) Opširnije...


Održan sastanak članova Evropske mreže lidera odbora za reviziju
09.03.2011

Sastanak članova Evropske mreže lidera odbora za reviziju na temu najboljih praksi upravljanja rizicima i IT upravljanja održan je u Pragu, 12. Novembra 2010. godne nakon čega je izdat dokument broj 25 koji možete preuzeti ovdje...


Održan sastanak članova Evropske mreže lidera odbora za reviziju
09.03.2011

Sastanak članova Evropske mreže lidera odbora za reviziju na temu najboljih praksi upravljanja rizicima i IT upravljanja održan je u Pragu, 12. Novembra 2010. godne nakon čega je izdat dokument broj 25 koji možete preuzeti ovdje...


Potpisan Sporazum o saradnji između ECIIA i EUROSAI
Rim-08.03.2011

Evropska konfederacija instituta internih revizora iz Brisela (ECIIA) i Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) potpisali su u Rimu, 07. Marta 2011. godine,  Sporazum o saradnji u skladu sa Memorandumom o razumijevanju potpisanim Novembra 2010. godine u Johanezburgu između Globalnog institita internih revizora (IIA) i Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI). Tekst saopštenja za janost izdatog od strane ECIIA možete preuzeti ovdje...


Spisak Međunarodnih Konferencija o Internoj reviziji u 2011. godini
15.01.2011


Potpisan Sporazum o saradnji između IIA i INTOSAI
11.12.2010


Potpisan Sporazum o saradnji između IIA i INTOSAI
11.12.2010


ECIIA KOMENTAR NA REVIZIJSKU POLITIKU: PORUKE IZ KRIZE Opširnije...
08.12.2010


REVIZIJSKA POLITIKA: PORUKE IZ KRIZE-IZDANJE EVROPSKE KOMISIJE Opširnije...
13.10.2010


Sprovedena anketa Globala o internoj reviziji - Dio CBOK studije
18.06.2010

Nedavno sprovedena anketa Globala o internoj reviziji je najobuhvatnija globalna analiza profesije koja se sprovodi još od 2006. godine, sa ciljem da interne revizore iz prakse upozna sa najnovijim aktivnostima i događajima iz struke širom svijeta.

Anketa, koja je sprovedena na ukupno 22 svjetska jezika, završena je 21. maja 2010. godine. Više od 13.500 anketiranih lica učestvovalo je iz redova IIA članica i onih organizacija koje još uvijek nijesu postale punopravne članice Globala, sveukupno iz više od 95 zemalja.

Nudeći svoje vrijeme i znanje, anketirana stručna lica su kroz ponuđene odgovore dali dragocjen doprinos profesiji interne revizije.

Rezultati ankete će biti objavljeni:

  • Putem Izvještaja  fokusiranog na globalne rezultate u vezi sa sprovedenom anketom, koji će biti objavljen od strane Globalove fondacije za istraživanja (The IIA Research Foundation).
  • Posredstvom lokalnih IIA Instituta koji mogu pružiti informacije o rezultatima sprovedenih anketa, ili
  • Putem web sajta Globalove fondacije za istraživanja.

Usvojen prijedlog Sporazuma saradnje ECIIA i EUROSAI Opširnije...
15.02.2010


Objavljivanje prijedloga izmjena standarda
15.02.2010

Proces u vezi sa Međunarodnim okvirom profesionalne prakse (International Professional Practice Framework - IPPF) zahtijeva da se sve smjernice revidiraju najmanje trogodišnje kako bi se obezbijedilo da je Okvir uvijek aktuelan, relevantan i pravovremen. Odbor za Međunarodne standarde Instituta internih revizora (Internal Auditing Standards Board - IASB) je nedavno sproveo sveobuhvatnan pregled Međunarodnih standarda profesionalne prakse interne revizije (Standardi), i po tom osnovu predlaže izmjene u tekstu određenih Standarda,  kao i nekoliko novih Standarda.  Dio uspostavljenog procesa davanja smjernica uključuje stavljanje na javnu raspravu prijedloga izmjena obaveznih smjernica, kako bi zainteresovane strane dale svoje komentare i na taj način se obezbijedila jasnoća i  razumljivost izmjena i njihova konzistentnost sa praksom interne revizije.
Predložene izmjene Standarda i novi Standardi će biti na javnoj raspravi tokom 90 dana u periodu između 15. februara i 14.maja 2010. godine. Da bismo ubrzali sam proces davanja komentara na predložene izmjene, podstičemo Vas da popunite on line upitnik koji će Vas provesti kroz svaku od predloženih izmjena Standarda i rječnika pojmova. Upitnik vam omogućava da glasate da li se slažete ili se ne slažete sa predloženim izmjenama i novim tekstom, kao i da date svoje komentare na iste.
Osim toga, IIA za Vas priređuje besplatan on line seminar 19. februara 2010. godine u trajanju od 20:00 do 21:00 h po našem vremenu kako bi se objasnile predložene izmjene. Predsjednik i potpredsjednik Odbora za Međunarodne standarde Instituta internih revizora (IASB) će pružiti dodatna objašnjena u vezi prijedloga izmjena Standarda.  Ovaj on line seminar će uživo moći pohađati prvih 1.000 posjetilaca na mreži, dok će ostali dobiti odgovore neposredno nakon završetka seminara.


Natrag na naslovnu