_

 

"
Domaće vijesti

01/07/2018

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE OBAVJEŠTAVA ČLANSTVO O SAZIVANJU IX REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE ČLANOVA KOJA JE ZAKANAZA ZA PETAK, 27.07.2018. GODINE U 12:00 ČASOVA. Opširnije...

14/06/2017

OBAVJEŠTENJE ČLANSTVU O SAZIVANJU VIII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, U SKLADU SA ČLANOM 20 STATUTA TE ZAKONOM O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNE GORE. Opširnije..

13/06/2017

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA IIRCG O ISKLJUČENJU IZ IIRCG ČLANSTVA DELEGATA KOJI NISU IZMIRILI GODIŠNJE ČLANARINE DO 31.12.2016. GODINE Opširnije..

24/04/2017

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG PODGORICA ORGANIZOVAO 07, 08, 11 i 21 APRILA 2017. GODINE ČETVORODNEVNA PREDAVANJA/OBUKU PO NOVOM PROGRAMU EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR. 

Opširnije...

04/04/2017

IIRCG U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG OBJAVLJUJE RASPORED ISPITA TOKOM JUNA 2017. ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR" (ZA KANDIDATE PO STAROM PROGRAMU)

Opširnije...

31/03/2017

GOSTOVANJE NA JUTARNJEM PROGRAMU TVCG PREDSJEDNIKA IIRCG; SENATORA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE; PRODEKANA ZA NASTAVU UNIVERZITETA MEDITERAN; ČLANA KOMISIJE ZA SERTIFIKACIJU KOMORE PROCJENITELJA CG. GOSTOVANJE MOŽETE POGLEDATI UKOLIKO KLIKNETE

Ovdje...

17/03/2017

PRVO ISTRAŽIVANJE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE O STANJU PROFESIJE INTERNE REVIZIJE CRNE GORE TE IZAZOVIMA SA KOJIMA SE SUSREĆU U SVAKODNEVNOM RADU.  U ISTRAŽIVANJU JE UČESTVOVALO OKO 70 ANKETIRANIH INTERNIH REVIZORA IZ JAVNOG SEKTORA I SEKTORA PRIVREDE I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA  

Opširnije...

03/03/2017

IIRCG U SARADNJI SA MINISTARSTVOM FINANSIJA CRNE GORE, UNIVERZITETOM MEDITERAN, DRŽAVNOM REVIZORSKOM INSTITUCIJOM I KOMOROM PROCJENITELJA CRNE GORE ORGANIZOVAO OKRUGLI STO NA TEMU: IZMJENE IIA STANDARDA; NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU; NOVOG ZAKONA O REVIZIJI; SARADNJE EKSTERNE I INTERNE REVIZIJE; PROPISA U VEZI REALNOSTI PROCJENE IMOVINE

Opširnije...

25/01/2017

IIRCG U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG OBJAVLJUJE RASPORED ISPITA TOKOM FEBRUARA 2017. ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR" Opširnije...

05/02/2018

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) POTPISAO TRILATERALNI UGOVOR O SARADNJI SA UNIVERZITETOM MEDITERAN IZ PODGORICE I REVIZORSKOM FIRMOM HLB MONT AUDIT IZ PODGORICE, U CILJU EDUKACIJE STRUKOVNIH LICA NA PRAKTIČNOJ PRIMJENI STANDARDA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVENO-REVIZORSKE STRUKE CRNE GORE 

Opširnije...

04/01/2017

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) OBJAVLJUJE NOVI/UNAPRIJEĐENI PROCES EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR", U SKLADU SA NAJBOLJIM IIA PRAKSAMA EDUKACIJE INTERNIH REVIZORA. POJAŠNJENJE FAZA/KORAKA ZA STICANJE OVOG ZVANJA MOŽETE PREUZETI UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...

Opširnije...

 
 

 

 2017 

 

Naslovna