_

 

"
Domaće vijesti

14/06/2017

OBAVJEŠTENJE ČLANSTVU O SAZIVANJU VIII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, U SKLADU SA ČLANOM 20 STATUTA TE ZAKONOM O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRNE GORE. Opširnije..

13/06/2017

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA IIRCG O ISKLJUČENJU IZ IIRCG ČLANSTVA DELEGATA KOJI NISU IZMIRILI GODIŠNJE ČLANARINE DO 31.12.2016. GODINE Opširnije..

25/01/2017

IIRCG U SARADNJI SA UNIVERZITETOM UDG OBJAVLJUJE RASPORED ISPITA TOKOM FEBRUARA 2017. ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR" Opširnije...

23/12/2016

BESPLATAN VIDEO PREGLED EKSPERTSKE OBUKE IZ OBLASTI REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA U ORGANIZACIJI IIRCG U SARANJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE IZ PODGORICE

Opširnije...

23/12/2016

BESPLATAN VIDEO PREGLED EKSPERTSKE OBUKE IZ OBLASTI EKSTERNE OCJENE KVALITETA REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA, U ORGANIZACIJI IIRCG U SARANJI SA IIA AUSTRIJA Opširnije...

15/09/2016

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE ORGANIZOVAO U SARADNJI SA ODJELJENJEM ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL MEĐUNARODNOG INSTITUTA IZ BEOGRADA I MINISTARSTVOM ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE CRNE GORE, SEMINAR U OBLASTI KONTROLE INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI U KOMPANIJAMA.

Opširnije...

31/05/2016

IIRCG ORGANIZOVAO 30.05.2016. DRUGI DIO RADIONICE NA TEMU PRAKTIČNIH PRIMJERA IMPLEMENTACIJE ZAHTJEVA IIA SMJERNICA I IIA PRAKTIČNIH SAVJETA. PREDAVAČ JE KORISTIO PRIMJERE IZ PRAKSE STEČENE U DEUTSCHE TELEKOM GRUPI.  

Opširnije...

12/04/2016

INSTITUT INTERNIH REVIYORA CRNE GORE-ČLAN GLOBAL IIA I ECIIA BRISEL OBJAVLJUJE GLOBALNU ANKETU POD NAZIVOM "GLOBALNI PULS INTERNE REVIZIJE"SPROVEDENU MEĐU PRAKTIČARIMA INTERNE REVIZIJE ZA 2015. GODINU, U ORGANIZACIJI THE IIA RESEARCH FOUNDATION (IIARF)  

Opširnije...

08/04/2016

"IIRCG-SEKCIJA ZA PROCJENU ORGANIZUJOVALA PRVI EDUKATIVNI CIKLUS ZA STICANJE ZVANJA "OVLAŠĆENI PROCJENITELJ POSTROJENJA I OPREME". SERTIFIKACIJA JE ORGANIZOVANA U SKLADU SA IVSC STANDARDIMA PROCJENE UZ PODRŠKU ISTAKNUTOG STRUČNJAKA IZ SLOVENIJE.  ČLANOVI SEKCIJE MOGU PREVOD IVSC STANDARDA PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje... RASPORED PREDAVANJA JE DOSTUPAN UKOLIKO KLIKNETE Ovdje... Opširnije...

10/02/2016

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIJOM POSLODAVACA CRNE GORE, ORGANIZOVAO JE 10.02.2016. RADIONICU NA TEMU "16 FAZA/KORAKA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE. IIRCG ČLANOVI MOGU MATERIJALE SA RADIONICE PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje...

Opširnije...

29/01/2016

IIRCG ORGANIZOVAO 28.01.2016. SEMINAR IZ OBLASTI "NEFINANSIJSKOG I INTEGRISANOG KORPORATIVNOG IZVJEŠTAVANJA".  IIRCG ČLANOVI MOGU MATERIJALE SA SEMINARA PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje...

Opširnije...

29/01/2016

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU "IIRCG SEKCIJE ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINE PREDUZEĆA I NJEGOVOG KAPITALA" I  "INSTITUTA OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE"

Opširnije...

17/01/2016

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE-ČLAN GLOBAL IIA I ECIIA BRISEL, PO ODOBRENJU GLOBAL IIA, OBJAVLJUJE PREVOD 150 STRANA MEĐUNARODNIH SMJERNICA I PRAKTICNIH SAVJETA ZA PRIMJENU IIA STANDARDA, TOKOM SPROVOĐENJA ANGAŽMANA INTERNE REVIZIJE. SMJERNICE SU IIRCG ČLANSTVU DOSTUPNE BESPLATNO.  KRATAK SADRŽAJ SMJERNICA JE DOSTUPAN ovdje...

Opširnije...

17/01/2016

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU "IIRCG SEKCIJE ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINE PREDUZEĆA I NJEGOVOG KAPITALA" I  "GRAĐEVINSKOG FAKULTETA-UNIVERZITETA CRNE GORE"

Opširnije...

06/01/2016

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE PO PRVI PUT UVODI USLUGU WEBINARA KOJA SVIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA OMOGUĆAVA DA SA BILO KOJE LOKACIJE VRŠE VIDEO PREGLED SVIH BUDUĆIH SEMINARA/RADIONICA, BEZ FIZIČKOG PRISUSTVA OVIM STRUKOVNIM DOGAĐAJIMA. Opširnije...

 
 

 

 2016 

 

Naslovna