_

 

"
Domaće vijesti

23/12/2016

BESPLATAN VIDEO PREGLED EKSPERTSKE OBUKE IZ OBLASTI REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA U ORGANIZACIJI IIRCG U SARANJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE IZ PODGORICE

Opširnije...

23/12/2016

BESPLATAN VIDEO PREGLED EKSPERTSKE OBUKE IZ OBLASTI EKSTERNE OCJENE KVALITETA REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA, U ORGANIZACIJI IIRCG U SARANJI SA IIA AUSTRIJA Opširnije...

15/12/2016

INSTITUT INTERNIH REVIYORA CRNE GORE U SARANJI SA FAKULTETOM ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE UNIVERZITETA MEDITERAN IZ PODGORICE, ORGANIZOVAO JE OD 01.-03. DECEMBRA 2016. EKSPERTSKU OBUKU ZA STICANJE ZVANJA "OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR-SPECIJALISTA ZA IT" Opširnije...

01/12/2016

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA UDRUŽENJEM "E-SIGURNOST" IZ BEOGRADA U CILJU EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ČLANSTVA U OBLASTI PRIMJENE MEĐUNARODNIH STANDARDA REVIZIJE INFORMACIONIH SISTEMA TE ZAJEDNIČKOG UNAPREĐENJA SAVREMENIH BEZBJEDONOSNIH INFORMACIONIH ZNANJA  

Opširnije...

25/11/2016

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE (IIRCG) U SARADNJI SA INSTITUTOM INTERNIH REVIZORA AUSTRIJE ORGANIZOVAO JE NOVI CIKLUS EDUKACIJE I SERTIFIKACIJE ZA STICANJE ZVANJA EKSPERT EKSTERNE OCJENE KVALITETA U SKLADU SA IIA STANDARDIMA.  

Opširnije...

14/11/2016

GLOBAL IIA IZDAO REVIDIRANE STANDARDE INTERNE REVIZIJE KOJI ĆE BITI U PRIMJENI OD JANUARA 2017 GODINE. Opširnije... IIA JE TAKOĐE TOKOM 2016. GODINE IZDAO SET NOVIH PRIRUČNIKA ZA IMPLEMENTACIJU STANDARDA I FOKUSIRANJE NA UPRAVLJANJE AKTIVNOSTI INTERNE REVIZIJE

Opširnije...

25/10/2016

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, PO PRVI PUT U CRNOJ GORI, UVODI ULUGU BESPLATNOG NEOGRANIČENOG ONLINE PREGLEDA SVIH VIDEO MATERIJALA SA PRETHODNIH I BUDUĆIH IIRCG SKUPOVA.

Opširnije...

08/10/2016

IIRCG, PO PRVI PUT U CRNOJ GORI, ORGANIZOVAO JE SEMINAR U OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI KAPITALA (BIZNISA), U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA PROCJENE. PREDAVANJE JE ODRŽAO ANTON LEZHJA, ASA, RICS, CF-ZVANIČNI PREDAVAČ MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE PROCJENITELJA KAPITALA (iiBV). Opširnije...

20/09/2016

IIRCG U SARADNJI SA "SEPTIA AKADEMIJOM" IZ BEOGRADA I "HIBIS AKADEMIJOM" IZ LONDONA ORGANIZUJE U BUDVI OD 13.-14 OKTOBRA 2016., DVODNEVNI SEMINAR  NA TEMU "DETEKCIJA PREVARA-IDENTIFIKOVANJE CRVENIH ZASTAVICA I RIZIKA PREVARA I KORUPCIJE".

Opširnije...

15/09/2016

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE ORGANIZOVAO U SARADNJI SA ODJELJENJEM ZA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL MEĐUNARODNOG INSTITUTA IZ BEOGRADA I MINISTARSTVOM ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE CRNE GORE, SEMINAR U OBLASTI KONTROLE INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI U KOMPANIJAMA.

Opširnije...

30/08/2016

IIRCG, POLAZEĆI OD SVE VEĆEG ZNAČAJA POSLOVNE ETIKE I KOMPLAJENS FUNKCIJE U KOMPANIJAMA I NJENOG ODNOSA SA INTERNOM/EKSTERNOM REVIZIJOM U SKLADU SA EU DIREKTIVAMA, POZIVA ČLANSTVO DA POGLEDAJU BALKANSKI FORUM PROFESIONALACA POSLOVNE ETIKE I KOMPLAJENSA BESPLATNO!!!  Opširnije...

31/05/2016

IIRCG ORGANIZOVAO 30.05.2016. DRUGI DIO RADIONICE NA TEMU PRAKTIČNIH PRIMJERA IMPLEMENTACIJE ZAHTJEVA IIA SMJERNICA I IIA PRAKTIČNIH SAVJETA. PREDAVAČ JE KORISTIO PRIMJERE IZ PRAKSE STEČENE U DEUTSCHE TELEKOM GRUPI.  

Opširnije...

12/04/2016

INSTITUT INTERNIH REVIYORA CRNE GORE-ČLAN GLOBAL IIA I ECIIA BRISEL OBJAVLJUJE GLOBALNU ANKETU POD NAZIVOM "GLOBALNI PULS INTERNE REVIZIJE"SPROVEDENU MEĐU PRAKTIČARIMA INTERNE REVIZIJE ZA 2015. GODINU, U ORGANIZACIJI THE IIA RESEARCH FOUNDATION (IIARF)  

Opširnije...

08/04/2016

"IIRCG-SEKCIJA ZA PROCJENU ORGANIZUJOVALA PRVI EDUKATIVNI CIKLUS ZA STICANJE ZVANJA "OVLAŠĆENI PROCJENITELJ POSTROJENJA I OPREME". SERTIFIKACIJA JE ORGANIZOVANA U SKLADU SA IVSC STANDARDIMA PROCJENE UZ PODRŠKU ISTAKNUTOG STRUČNJAKA IZ SLOVENIJE.  ČLANOVI SEKCIJE MOGU PREVOD IVSC STANDARDA PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje... RASPORED PREDAVANJA JE DOSTUPAN UKOLIKO KLIKNETE Ovdje... Opširnije...

29/03/2016

IIRCG U SARADNJI SA UPRAVOM ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA CRNE GORE, ORGANIZOVAO 25. MARTA 2016. SEMINAR NA TEMU "ZAHTJEVI REGULATIVE I MOGUĆNOST UNAPREĐENJA SARADNJE POSLOVNIH SUBJEKATA CRNE GORE U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA".   Opširnije...

10/02/2016

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE U SARADNJI SA UNIJOM POSLODAVACA CRNE GORE, ORGANIZOVAO JE 10.02.2016. RADIONICU NA TEMU "16 FAZA/KORAKA ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE. IIRCG ČLANOVI MOGU MATERIJALE SA RADIONICE PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje...

Opširnije...

29/01/2016

IIRCG ORGANIZOVAO 28.01.2016. SEMINAR IZ OBLASTI "NEFINANSIJSKOG I INTEGRISANOG KORPORATIVNOG IZVJEŠTAVANJA".  IIRCG ČLANOVI MOGU MATERIJALE SA SEMINARA PREUZETI BESPLATNO UKOLIKO KLIKNU Ovdje...

Opširnije...

29/01/2016

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU "IIRCG SEKCIJE ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINE PREDUZEĆA I NJEGOVOG KAPITALA" I  "INSTITUTA OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE"

Opširnije...

17/01/2016

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE-ČLAN GLOBAL IIA I ECIIA BRISEL, PO ODOBRENJU GLOBAL IIA, OBJAVLJUJE PREVOD 150 STRANA MEĐUNARODNIH SMJERNICA I PRAKTICNIH SAVJETA ZA PRIMJENU IIA STANDARDA, TOKOM SPROVOĐENJA ANGAŽMANA INTERNE REVIZIJE. SMJERNICE SU IIRCG ČLANSTVU DOSTUPNE BESPLATNO.  KRATAK SADRŽAJ SMJERNICA JE DOSTUPAN ovdje...

Opširnije...

17/01/2016

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU "IIRCG SEKCIJE ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI IMOVINE PREDUZEĆA I NJEGOVOG KAPITALA" I  "GRAĐEVINSKOG FAKULTETA-UNIVERZITETA CRNE GORE"

Opširnije...

06/01/2016

INSTITUT INTERNIH REVIZORA CRNE GORE PO PRVI PUT UVODI USLUGU WEBINARA KOJA SVIM ZAINTERESOVANIM STRANAMA OMOGUĆAVA DA SA BILO KOJE LOKACIJE VRŠE VIDEO PREGLED SVIH BUDUĆIH SEMINARA/RADIONICA, BEZ FIZIČKOG PRISUSTVA OVIM STRUKOVNIM DOGAĐAJIMA. Opširnije...

 
 

 

  2016 

 

Naslovna