_

 

"
SASTANAK LIDERA CENTRALNO-ISTOČNE EVROPE U VARŠAVI

Podgorica, 01.06.2019.

 

 

Predsjednik Instituta internih revizora Crne Gore, doc. dr  Slavko Rakočević, je u subotu 25. maja 2019. godine prisustvovao sastanku lidera Centralno-istočne Evrope u Varšavi. Domaćin ovogodišnjeg sastanka je bio Institut internih revizora Poljske, a jednodnevno zasjedanje je upriličeno u Warsaw Marriot hotelu.

Pozdravna riječ je pripala Sebastianu Burgemejsteru, predsjedniku Instituta internih revizora Poljske, a više informacija u vezi aktivnosti Evropske federacije internih revizora (ECIIA) predočio je učesnicima Tomaš Pivonka, član Upravnog odbora ECIIA i predsjednik UO Instituta internih revizora Češke.

Učesnici su u prvom dijelu sastanka diskutovali o ulozi Instituta u promociji sertifikacije internih revizora, a naročito promociji među članovima menadžmenta i upravnih odbora preduzeća. Razmatran je i  uticaj lokalnih regulacija na interes članova za međunarodno sertifikovanje, ali i eventualna podrška članovima u procesu sticanja sertifikata i održavanja kontinuirane edukacije kod već stečenih sertifikata.

Neke od glavnih tema sastanka su bile: saradnja sa lokalnom vladom u cilju usaglašavanja zakonodavnh procesa, promocija etičkog kodeksa, razmjena iskustva, treninga, kao i politike i procedure za pristupanje etičkim žalbama kod članstva.

Promovisanje interne revizije među studentima je ove godine prepoznata kao tema od značaja, dok se zaključna diskusija odnosila na samu saradnju zemalja na teritoriji Centralno-istočne Evrope, Globalnog instituta internih revizora, Evropske federacije internih revizora (ECIIA)  i drugih organizacija.

Detaljnu agendu sa sastanka lidera nacionalnih IIA Instituta Centralno-istočne Evrope možete preuzeti ovdje..

 

Naslovna